indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 3.3

30-årige – fordelt efter højeste fuldførte uddannelse. 2013

Efterkommere,

ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Højeste fuldførte uddannelse Mænd Kvinder Mænd Kvinder

I alt

I alt

Grundskole

Almengymnasial

Erhvervsgymnasial

Erhvervsfaglig

Kort videregående

Mellemlang videregående

Bachelor

Lang videregående

Uoplyst uddannelse

pct.

Kønsforskel i

uddannelse større

for ikke-vestlige

efterkommere

Stigning i

30-årige kvinders

uddannelsesniveau

siden 2004

Figur 3.1

I virkeligheden er det mest bemærkelsesværdige resultat imidlertid

den store forskel mellem mandlige og kvindelige efterkommere. I alt

er der 60 pct. af de 30-årige kvindelige ikke-vestlige efterkommere,

som har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. For

mændene er det kun 45 pct. Også blandt personer med dansk oprindelse

har flere kvinder end mænd uddannet sig, men her er forskellen

betydeligt mindre. Med erhvervskompetencegivende uddannelser

forstås uddannelser ud over grundskole- og gymnasieniveauet.

Siden 2004 er andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse

steget fra 44 til 60 pct. blandt 30-årige kvindelige ikke-vestlige

efterkommere. For de mandlige ikke-vestlige efterkommere er det

nuværende niveau på 45 pct. det højeste i perioden. Stigningen har

dog ikke været særlig markant for mændene, og niveauet i 2013 ligger

kun 4 procentpoint højere end i 2004. Stigningen i ikke-vestlige efterkommeres

uddannelsesniveau er altså et fænomen, der først og fremmest

gør sig gældende blandt kvinderne.

30-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Pct.

90

80

Kvinder - dansk oprindelse

70

Mænd - dansk oprindelse

60

50

Kvinder - eftk., ikke-vestlige lande

40

Mænd - eftk., ikke-vestlige lande

30

20

10

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Similar magazines