indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.2

Personer med erhvervskompetencegivende uddannelse. 2013

Pct.

90

Kvinder - dansk oprindelse

80

Mænd - dansk oprindelse

70

Kvinder - eftk., ikke-vestlige lande

60

Mænd - eftk., ikke-vestlige lande

50

40

30

20

10

0

20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år

Fra 25 år stiger

uddannelsesniveauet

kraftigt for kvinder med

dansk oprindelse

Enkelte alderstrin

repræsenterer

forskellige

generationer

Sammensætning på

uddannelsesniveau

Blandt kvinderne følges efterkommere og kvinder med dansk oprindelse

ad fra 20 til 24 år. Herefter sker der et tydeligt skift, og kvinder

med dansk oprindelse bliver den gruppe, som har den højeste andel

med en afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse for alle alderstrin

fra 25 til 30 år. Samtidig øges afstanden til de kvindelige

ikke-vestlige efterkommere fra alderstrin til alderstrin. For de 23-

årige kvinder er andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse

28 pct. blandt kvinder med dansk oprindelse og 32 pct. blandt

ikke-vestlige efterkommere. Blandt de 30-årige er de tilsvarende andele

79 pct. for kvinder med dansk oprindelse og 60 pct. for kvindelige

ikke-vestlige efterkommere – en forskel på 19 procentpoint.

Man skal naturligvis være opmærksom på, at det er forskellige generationer,

man ser på, når man betragter aldersopdelte tal for 2013.

Det behøver ikke være sådan, at de 23-årige ikke-vestlige efterkommere

i dag har lige så stor afstand til kvinder med dansk oprindelse,

som 30-årige har i dag, når de selv er 30 år. Om det bliver tilfældet vil

tiden vise.

I figur 3.3 til 3.6 er også vist sammensætningen på uddannelsesniveau

for personer med erhvervskompetencegivende uddannelser. For de

yngste alderstrin er erhvervsfaglige uddannelser dominerende for alle

grupper. Det er der naturligvis ikke noget overraskende i, da det reelt

er den eneste type uddannelse, man kan nå at have afsluttet som 20-

21-årig.

Similar magazines