indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.5

Kvinder med dansk oprindelse med erhvervskompetencegivende uddannelse

og sammensætning på enkelte uddannelsesniveauer. 2013

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Lang videregående

Bachelor

Mellemlang videregående

Kort videregående

Erhvervsfaglig

20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år

Figur 3.6

Kvindelige ikke-vestlige efterkommere med erhvervskompetencegivende

uddannelse og sammensætning på enkelte uddannelsesniveauer. 2013

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Lang videregående

Bachelor

Mellemlang videregående

Kort videregående

Erhvervsfaglig

20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år

For kvinderne er der

stor lighed i andelen

med erhvervsfaglige

uddannelser

Blandt kvinderne er forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse

og ikke-vestlige efterkommere betydeligt mindre end hos mændene.

Der er dog fortsat klare forskelle, som stiger med alderen. Mens hovedforklaringen

til den store forskel blandt mændene var lavere andele

med erhvervsfaglige uddannelser blandt ikke-vestlige efterkommere,

er det lige omvendt hos kvinderne. Her er andelene med afsluttede

erhvervsfaglige uddannelser forholdsvis tæt på hinanden for

alle alderstrin. Blandt de 30-årige er andelen fx 29 pct. blandt kvinder

med dansk oprindelse og 27 pct. blandt kvindelige ikke-vestlige efterkommere.

Derimod har kvindelige ikke-vestlige efterkommere lavere

andele med videregående uddannelser, og forskellen øges fra alderstrin

til alderstrin.

Similar magazines