indv2013

perthiemann

indv2013

Derimod tager

færre ikke-vestlige

efterkommere

videregående

uddannelser

Forskelle manifesterer

sig først sidst i 20’erne

For kvinder med dansk oprindelse stiger andelene, som har afsluttet

en bachelor, en mellemlang eller lang videregående uddannelse, kraftigt

fra 25-års alderen, mens stigningen er langt mere afdæmpet for de

ikke-vestlige efterkommere. Blandt 25-årige har 30 pct. af kvinderne

med dansk oprindelse afsluttet en bachelor, mellemlang eller lang

videregående uddannelse, mens det gælder 27 pct. af de 25-årige

kvindelige ikke-vestlige efterkommere. Blandt de 30-årige er de tilsvarende

andele 45 og 31 pct.

Frem til og med 24-års alderen ser det ud som om ikke-vestlige efterkommere

tager uddannelser i samme omfang som kvinder med dansk

oprindelse. Det skyldes, at de først og fremmest afslutter erhvervsfaglige

uddannelser, som de også begynder tidligt på og afslutter hurtigt.

Kvinder med dansk oprindelse tager derimod i højere grad videregående

uddannelser, som de både begynder på og afslutter senere. Det

manifesterer sig på alderstrinene sidst i 20’erne, hvor forskellen i uddannelsesniveau

mellem kvinder med dansk oprindelse og kvindelige

ikke-vestlige efterkommere for alvor øges.

3.2. Under uddannelse

Unge med dansk

oprindelse oftere

i gang med

uddannelse end

indvandrere

Flere kvindelige

efterkommere under

uddannelse end

mandlige

Halvdelen af de

20-årige mandlige

ikke-vestlige

efterkommere er

under uddannelse

Unge med dansk oprindelse er oftere i gang med en uddannelse end

unge indvandrere. Blandt 20-29-årige mænd med dansk oprindelse er

39 pct. under uddannelse, mens den tilsvarende andel er 25 pct. for

både vestlige og ikke-vestlige indvandrere. Der er en større andel

efterkommere end indvandrere, som er i gang med en uddannelse.

Blandt de 20-29-årige vestlige efterkommere er andelen endda højere

end blandt 20-29-årige med dansk oprindelse. Vestlige efterkommere

er dog en relativt lille gruppe og udgør kun 11 pct. af alle efterkommere

i aldersgruppen 20-29 år.

Med undtagelse af ikke-vestlige indvandrere er der blandt alle herkomstgrupper

højere andele blandt kvinderne, som er under uddannelse

end blandt mændene. Blandt 20-29-årige kvinder med dansk

oprindelse og ikke-vestlige efterkommere er 45 pct. og 46 pct. under

uddannelse, mens andelen blandt mændene er 39 pct. for begge grupper.

Andelen under uddannelse varierer meget mellem de enkelte alderstrin

i aldersgruppen 20-29 år, og generelt er andelen faldende med

alderen. For mænd med dansk oprindelse er andelen højest blandt

20-årige og lavest blandt 29-årige. Der er 52 pct. af de 20-årige mænd

med dansk oprindelse, som er under uddannelse, mens andelen kun

er 16 pct. blandt de 29-årige. Også blandt mandlige ikke-vestlige efterkommere

er andelen højest blandt 20-årige og lavest blandt 29-

årige, idet 51 pct. af de 20-årige er under uddannelse mod kun 15 pct.

af de 29-årige.

Similar magazines