indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.8

Mænd, der er i beskæftigelse eller under uddannelse

– fordelt efter alder. 2012

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Pct.

Dansk oprindelse

Eftk., ikke-vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

10

0

16 år 18 år 20 år 22 år 24 år 26 år 28 år 30 år

Andelen er lavest for

20-årige for mænd og

kvinder med dansk

oprindelse

Figur 3.9

For mænd og kvinder med dansk oprindelse er 20-års alderen det

tidspunkt, hvor der er færrest blandt de 16-30-årige, som er i beskæftigelse

eller under uddannelse. Her når andelene et niveau på lidt

under 82 pct. De tilsvarende andele er blot 65 og 62 pct. for mandlige

og kvindelige ikke-vestlige indvandrere. De 20-årige ikke-vestlige

efterkommere ligger tættere på personer med dansk oprindelse med

andele på 73 pct. og 78 pct. for kvinderne.

Kvinder, der er i beskæftigelse eller under uddannelse

– fordelt efter alder. 2012

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Pct.

Dansk oprindelse

Eftk., ikke-vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

0

16 år 18 år 20 år 22 år 24 år 26 år 28 år 30 år

Forskel mellem

grupper øges fra 20

til 30-års alderen

For mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere holder andelen

i beskæftigelse eller under uddannelse sig ret konstant fra 20-

års alderen, mens andelen viser en svagt stigende tendens for mænd

med dansk oprindelse. Forskellen mellem mænd med dansk oprindelse

og de ikke-vestlige indvandrere øges derfor svagt fra 20-års

alderen til 30-års alderen. Her er andelen i beskæftigelse eller under

uddannelse 86 pct. for mænd med dansk oprindelse og 72 pct. for de

ikke-vestlige efterkommere.

Similar magazines