indv2013

perthiemann

indv2013

Tydeligt faldende

tendens med alderen

for ikke-vestlige

indvandrere

Forskel mellem kvinder

med dansk oprindelse

og ikke-vestlige

efterkommere størst

blandt 30-årige

Alderstrin

repræsenterer

forskellige

generationer

Andel, som hverken er

i beskæftigelse eller

under uddannelse

Figur 3.10

Blandt kvinderne er der en faldende tendens med alderen for både de

ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det er dog mest tydeligt

blandt indvandrerne, hvor andelen under uddannelse eller i beskæftigelse

falder kraftigt helt frem til 24-års alderen, hvor kun omkring

halvdelen er i beskæftigelse eller under uddannelse. For de kvindelige

ikke-vestlige efterkommere holder andelen sig konstant fra 20 til 23-

års alderen, hvorefter en faldende tendens sætter ind. For kvinder

med dansk oprindelse er niveauet mere eller mindre konstant fra 20-

års alderen.

Forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og de ikke-vestlige

efterkommere øges altså. Mens andelen under uddannelse eller i beskæftigelse

er omkring 4 pct. højere for kvinder med dansk oprindelse

blandt de 20-årige, er forskellen 10 pct. blandt de 24-årige og 12 pct.

blandt de 30-årige.

Det er værd at være opmærksom på, at de forskellige alderstrin også

repræsenterer forskellige generationer. Det er derfor ikke givet, at

efterkommerne, som i dag er 20 år, vil udvise samme adfærd som de

30-årige i dag om ti år, når de selv har den alder.

I stedet for at fokusere på andelen, der er i beskæftigelse eller under

uddannelse, kan man vende det om og se på andelen, der hverken er i

beskæftigelse eller under uddannelse. I figur 3.10 er begge køn slået

sammen. For personer med dansk oprindelse er andelen, der hverken

er i beskæftigelse eller under uddannelse højest for de 20-årige med

18 pct. For ikke-vestlige efterkommere topper andelen for de 28-årige

med 30 pct., mens de ikke-vestlige indvandrere har sin højeste andel

blandt de 29-årige med 45 pct.

Personer, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse

– fordelt efter alder. 2012

Pct.

50

45

Indv., ikke-vestlige lande

40

35

30

Eftk., ikke-vestlige lande

25

20

15

10

Dansk oprindelse

5

0

16 år 18 år 20 år 22 år 24 år 26 år 28 år 30 år

Similar magazines