indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.12

20-24-årige kvindelige efterkommere og personer med dansk oprindelse

– fordelt efter uddannelses- og beskæftigelsesstatus. 2012

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Sri

Lanka

Under uddannelse Beskæftigede og under uddannelse Beskæftigede

Vietnam Iran Tyrkiet Jugoslavien

Pakistan

Marokko

Libanon

Dansk

oprindelse

Anm.: Figuren indeholder de otte lande som flest 20-24-årige ikke-vestlige efterkommere har oprindelse

i.

Tyrkiske efterkommere

er klart største gruppe

Tre kategorier

for uddannelse og

beskæftigelsesstatus

Flere personer med

dansk oprindelse er

i beskæftigelse

Generelt højere andele

i beskæftigelse eller

under uddannelse

blandt kvinderne

De tyrkiske efterkommere, som er den klart største gruppe, har en

andel på 75 pct. blandt mændene og 80 pct. blandt kvinderne.

Figur 3.11 og 3.12 viser også hvordan andelen i uddannelse eller beskæftigelse

fordeler sig på tre kategorier. Man kan enten være 1) under

uddannelse, men ikke beskæftiget, 2) under uddannelse og beskæftiget

eller 3) Ikke under uddannelse men beskæftiget. Resten er

per definition hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.

Blandt mænd og kvinder med dansk oprindelse er der forholdsvis

flere, der er i beskæftigelse, mens gruppen af personer, der er under

uddannelse men ikke i beskæftigelse fylder mindre. For efterkommerne

med oprindelse i Sri Lanka, som ligger i top blandt både mænd

og kvinder, er der fx 55 pct. af mændene og 53 pct. af kvinderne, der

er i beskæftigelse, mens det gælder for 63 og 65 pct. af mændene og

kvinderne med dansk oprindelse.

Med undtagelse af efterkommere med oprindelse i Libanon er andelen

under uddannelse eller i beskæftigelse højere blandt de 20-24-årige

mænd end de 20-24-årige kvinder. Forskellen er størst blandt marokkanske

efterkommere, hvor 75 pct. af kvinderne er under uddannelse

eller i beskæftigelse, mens det kun gælder 61 pct. af mændene. Blandt

de libanesiske efterkommere er andelen 66 pct. blandt både mænd og

kvinder.

3.4. Frafald

Frafald kan defineres

på flere måder

Frafald fra en uddannelse kan defineres på forskellige måder. Den

mest simple tilgang er blot at kalde det frafald, hvis en person har

afbrudt en uddannelse uden at afslutte den. I mange tilfælde indebæ-

Similar magazines