indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.15

Frafaldsprocenter for hf påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25

Pct.

Høje frafald for hf

sammenlignet med stx

Færre frafaldne på hf

starter på en ny

uddannelse

Det bemærkes først og fremmest, at frafaldsprocenterne er høje for hf

sammenlignet med stx. For personer med dansk oprindelse er der

rundt regnet tale om dobbelt så store frafald med niveauer på 22 pct.

for mændene og 17 pct. for kvinderne. Det er ikke meget under niveauerne

for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. For mændene

er frafaldet for de ikke-vestlige efterkommere endda marginalt

lavere end for mænd med dansk oprindelse.

Sammenlignet med stx er der færre blandt de frafaldne på hf, som

begynder på en ny uddannelse inden for to år. Det hænger blandt

andet sammen med, at personer, der starter på hf generelt er lidt ældre

end dem, der starter på de øvrige gymnasiale uddannelser.

Hhx – højere handelseksamen

Hhx: meget høje

frafald for ikke-vestlige

indvandrere

Mange frafaldne

på hhx starter på

ny uddannelse

inden for to år

Frafaldene er også høje for hhx. Især de ikke-vestlige indvandrere

ligger med samlede frafaldsprocenter på 32 pct. for mændene og 30

pct. for kvinderne meget højt. Sammenlignet med stx, hvor frafaldene

for ikke-vestlige indvandrere var henholdsvis 17 pct. for mændene og

14 pct. for kvinderne, er andelene for hhx omkring dobbelt så høje.

Blandt personer med dansk oprindelse og ikke-vestlige efterkommere

er frafaldene på hhx stort set på samme niveau som for hf. Der er dog

langt flere frafaldne på hhx, der begynder på en ny uddannelse inden

for to år.

Heller ikke i figur 3.16 for hhx er der vist tal for vestlige indvandrere

og efterkommere, da de også her vurderes at være for usikre.

Similar magazines