indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.16

Frafaldsprocenter for hhx påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30 35

Pct.

Htx – højere teknisk eksamen

Høje frafald på htx

Figur 3.17

Frafaldsprocenterne er også høje på htx. Blandt mænd med dansk

oprindelse er det samlede frafald 25 pct., hvilket er det højeste niveau

for de fire gymnasiale uddannelser. Også de mandlige ikke-vestlige

efterkommere når, med en frafaldsprocent på 29, sit højeste niveau på

htx. Det gør kvinder med dansk oprindelse også, men her er forskellen

lille sammenlignet med hf og hhx.

Frafaldsprocenter for htx påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30

Pct.

Htx: lavest frafald for

kvindelige ikke-vestlige

efterkommere

Det bemærkes i øvrigt, at de kvindelige ikke-vestlige efterkommere på

htx har lidt lavere frafald end kvinder med dansk oprindelse. De samlede

frafaldsprocenter for de to grupper er på henholdsvis 17 og 19 pct.

Der er meget få vestlige indvandrere og efterkommere på htx, og deres

andele er derfor ikke vist i figur 3.17.

Similar magazines