indv2013

perthiemann

indv2013

Erhvervsfaglige grundforløb

Grundforløb

er starten på

erhvervsuddannelse

Grundforløb

kendetegnet af

høje frafald

Højest frafald

for ikke-vestlige

indvandrere blandt

mændene

Figur 3.19

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb.

Det erhvervsfaglige grundforløb er starten på erhvervsuddannelsen og

varer 20 uger i de fleste uddannelser. Undtagelserne er fx de merkantile

uddannelser, hvor grundforløbet er længere.

De erhvervsfaglige grundforløb er kendetegnet af høje frafald. En stor

del af frafaldene skyldes imidlertid uddannelsesskift, der ofte sker til

et andet erhvervsfagligt grundforløb.

Blandt mændene er der ikke dramatiske forskelle i frafaldsmønsteret,

når man sammenligner de forskellige herkomstgrupper. Det er højest

for de ikke-vestlige indvandrere med 74 pct., hvis man i frafald medtager

både frafald med og uden en ny uddannelsesstart inden for to år.

Andelen er det halve – 37 pct. – når personer, der starter en ny uddannelse

inden for to år ikke anses for frafaldne. For mænd med

dansk oprindelse er de tilsvarende andele 68 og 28 pct.

Frafaldsprocenter for erhvervsfaglige grundforløb påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pct.

Ikke store

forskelle mellem

herkomstgrupper

blandt kvinderne

Lavest frafald

blandt ikke-vestlige

efterkommere, når alle

frafald medregnes

Forskellene mellem herkomstgrupperne er heller ikke store blandt

kvinderne. Man bemærker dog, at der generelt er tale om lavere niveauer

sammenlignet med mændene, og at det her er de vestlige indvandrere,

som har størst frafald.

Det er kvinder med dansk oprindelse, som har det laveste frafald, hvis

man kun regner personer for frafaldne, der ikke er startet på en anden

uddannelse inden for to år. Ifølge den definition faldt 26 pct. af kvinderne

med dansk oprindelse fra. De ikke-vestlige efterkommere ligger

næstlavest med 28 pct. Hvis man til de frafaldne også medregner

personer, der faldt fra, men startede på en anden uddannelse inden

Similar magazines