indv2013

perthiemann

indv2013

for to år, er det de ikke-vestlige efterkommere, som har det laveste

frafald med en andel på 60 pct. mod 63 pct. for kvinder med dansk

oprindelse.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelse

følger efter det

erhvervsfaglig

grundforløb

Høje frafald blandt

mandlige ikke-vestlige

indvandrere og

efterkommere

Figur 3.20

Personer, der begynder på hovedforløbet af erhvervsuddannelsen har

allerede afsluttet det erhvervsfaglige grundforløb. En erhvervsuddannelse

er en faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. Den

typiske samlede varighed af en erhvervsuddannelse med grund- og

hovedforløb er ca. fire år.

Forskellene i frafald mellem herkomstgrupperne er større sammenlignet

med de erhvervsfaglige grundforløb. Blandt mændene skiller de

ikke-vestlige indvandrere og efterkommere sig tydeligt ud med samlede

frafaldsprocenter på 27 og 28 pct. Den tilsvarende andel for

mænd med dansk oprindelse er 17 pct.

Frafaldsprocenter for erhvervsuddannelser påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30

Pct.

Også når personer

med skift til anden

uddannelse ikke

regnes til frafaldne

Blandt kvinderne har

vestlige efterkommere

størst frafald

Hvis personer, der er startet på en anden uddannelse inden for to år,

ikke regnes for frafaldne, bliver andelene 18 og 15 pct. for ikke-vestlige

indvandrere og efterkommere og 10 pct. for mænd med dansk oprindelse.

Blandt kvinderne er det de vestlige efterkommere, som har det højeste

frafald med 26 pct., hvis frafaldne, der begynder en uddannelse inden

for to år er inkluderet, og 15 pct., hvis de ikke er. De tilsvarende andele

for kvinder med dansk oprindelse er 19 og 11 pct.

Similar magazines