indv2013

perthiemann

indv2013

Lavere frafald på

erhvervsuddannelsers

hovedforløb

sammenlignet med

grundforløb

Frafaldene er lavere for erhvervsuddannelsernes hovedforløb sammenlignet

med de erhvervsfaglige grundforløb. Det hænger i høj grad

sammen med, at personer, der starter på et hovedforløb allerede har

gennemført et grundforløb. De er derfor allerede kommet et godt

stykke ind i uddannelsen, og gruppen kan derfor ikke direkte sammenlignes

med de personer, der starter på et erhvervsfagligt grundforløb.

Korte videregående uddannelser

Korte videregående

uddannelser varer

et til to år og kræver

gymnasial uddannelse

Meget høje frafald

blandt mandlige

ikke-vestlige

indvandrere

Figur 3.21

Korte videregående uddannelser varer typisk et til to år og bygger

oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Korte videregående uddannelser er typisk akademi- eller erhvervsakademiuddannelser,

fx finansøkonom eller datamatiker.

Der er meget store forskelle i frafald mellem herkomstgrupperne for

de korte videregående uddannelser. For mandlige ikke-vestlige indvandrere

er andelen med frafald 61 pct., når man medtager dem, der

faldt fra og begyndte en uddannelse inden for to år, og 40 pct., når de

ikke er medtaget. De tilsvarende andele for mænd med dansk oprindelse

er 27 og 14 pct. Også blandt mandlige ikke-vestlige efterkommere

er der tale om høje frafald. Andelen er 44 pct., når alle frafald

medtages og 20 pct. når kun frafaldne, der ikke startede en ny uddannelse

inden for to år er omfattet.

Frafaldsprocenter for korte videregående uddannelser påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Pct.

Ikke-vestlige

indvandrere ligger

også højest blandt

kvinderne

Et lignende mønster gør sig gældende blandt kvinder, men samlet er

frafaldene lavere. For de kvindelige ikke-vestlige indvandrere, som

har det højeste frafald, er andelen 47 pct., når alle frafald er med, og

26 pct., når frafaldne med ny uddannelsesstart inden for to år ikke er

Similar magazines