indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 3.23

Frafaldsprocenter for bacheloruddannelser påbegyndt i 2005-2008

Mænd

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

Frafald

Frafald, startet ny uddannelse inden for to år

Kvinder

Indv., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

Dansk oprindelse

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pct.

Blandt kvinderne

ligger ikke-vestlige

indvandrere og

efterkommere højest,

når alle frafald

medregnes

Blandt kvinderne har de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

de højeste frafald, når alle frafald medtages. Andelene er i så fald 35

og 33 pct. Andelen er lavest blandt vestlige indvandrere med 25 pct.

Både blandt kvinder med dansk oprindelse og ikke-vestlige efterkommere

er der mange, som falder fra en bacheloruddannelse, men

som begynder en anden uddannelse inden for to år. Hvis frafald kun

inkluderer dem, der ikke går i gang med en anden uddannelse inden

for to år, bliver frafaldsprocenterne kun 7 pct. for kvinder med dansk

oprindelse og 8 pct. for de ikke-vestlige efterkommere.

Lange videregående uddannelser

Lange videregående

uddannelser kræver

i de fleste tilfælde

en bachelor

Meget højt frafald

blandt mandlige

ikke-vestlige

indvandrere

Lange videregående uddannelser varer samlet fem år og er typisk delt

op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. Personer, der

starter på en lang videregående uddannelse har derfor i langt de fleste

tilfælde allerede afsluttet en bachelorgrad.

Blandt mændene skiller de ikke-vestlige indvandrere sig ud med det

højeste frafald. Deres frafaldsprocent er 29, når alle frafald er medtaget

og 24, når frafald kun omfatter dem, der ikke gik i gang med en

anden uddannelse inden for to år. De tilsvarende niveauer er 16 og 11

pct. blandt mænd med dansk oprindelse.

Similar magazines