indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 3.9

Mænd med påbegyndt uddannelse i 2005-2008

– fordelt efter uddannelsens niveau, herkomst og frafaldsstatus

Uddannelsesniveau /

Frafaldsstatus

Indvandrere Efterkommere Dansk

oprin-

Vestlige Ikke- Vestlige Ikke- delse

lande vestlige lande vestlige

lande

lande

Erhvervsfaglig grundforløb

Alle 758 5 041 196 3 145 46 834

Frafald 247 1 858 59 904 13 280

Frafald – startet ny udd. inden for to år 271 1 865 83 1 308 18 753

I gang med uddannelse - 9 - 11 79

Fuldført uddannelse 240 1 309 54 922 14 722

Erhvervsuddannelse

Alle 1 653 3 768 197 1 538 75 895

Frafald 199 696 21 230 7 271

Frafald – startet ny udd. inden for to år 74 321 19 205 5 616

I gang med uddannelse 28 105 7 66 2 552

Fuldført uddannelse 1 352 2 646 150 1 037 60 456

Kort videregående

Alle 1 237 2 603 66 362 13 660

Frafald 371 1 054 11 73 1 920

Frafald – startet ny udd. inden for to år 107 524 9 85 1 805

I gang med uddannelse 5 10 - 3 137

Fuldført uddannelse 754 1 015 46 201 9 798

Mellemlang videregående

Alle 1 515 1 591 59 493 21 236

Frafald 334 353 9 68 3 237

Frafald – startet ny udd. inden for to år 107 270 11 134 3 386

I gang med uddannelse 69 120 5 47 897

Fuldført uddannelse 1 005 848 34 244 13 716

Bachelor

Alle 1 533 1 742 223 743 32 092

Frafald 256 293 40 76 3 340

Frafald – startet ny udd. inden for to år 192 449 53 234 7 440

I gang med uddannelse 70 100 18 41 1 221

Fuldført uddannelse 1 015 900 112 392 20 091

Lang videregående

Alle 2 322 1 909 116 284 22 016

Frafald 293 451 16 38 2 360

Frafald – startet ny udd. inden for to år 63 95 6 16 1 148

I gang med uddannelse 105 84 9 21 1 289

Fuldført uddannelse 1 861 1 279 85 209 17 219

Similar magazines