indv2013

perthiemann

indv2013

4. Offentligt forsørgede

Sammenfatning

Mens de ikke-vestlige indvandrere udgør 7 pct. af hele den 16-64-årige befolkning, er

deres andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse 11 pct. Deres overrepræsentation er

særligt stor blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor 21 pct. er ikke-vestlige indvandrere.

Blandt alle 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere i den erhvervsaktive alder er 38 pct. på

offentlig forsørgelse. De tilsvarende andele er 23 pct. blandt personer med dansk oprindelse

og 16 pct. blandt vestlige indvandrere.

Halvdelen eller mere af den 16-64-årige befolkning er på offentlig forsørgelse blandt

mandlige indvandrere fra Libanon, Irak og Somalia. Blandt kvinderne er over halvdelen på

offentlig forsørgelse blandt indvandrere fra Libanon, Somalia, Jugoslavien, Tyrkiet, Irak og

Bosnien-Hercegovina.

Der er især nogle ordninger, hvor ikke-vestlige indvandreres overrepræsentation er stor.

Det drejer sig bl.a. om kontanthjælp for personer, der ikke er arbejdsmarkedsparate, samt

førtidspension. Omkring 20 pct. af personerne mellem 16 og 64 år fra Somalia eller Libanon

er på kontanthjælp mod 2 pct.for personer af dansk oprindelse. Tilsvarende er mere

end 28 pct. af befolkningen fra Libanon og Bosnien-Hercegovina på førtidspension – det

samme gælder for 6 pct. af personer af dansk oprindelse.

4.1. Offentligt forsørgede 2012

Modtagere

af offentlige

forsørgelsesydelser

Dette kapitel handler om personer i den erhvervsaktive alder, som

modtager offentlige forsørgelsesydelser. I tabel 4.1 er alle fuldtidsmodtagere

af de forskellige ydelser opdelt på herkomst.

Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den

varighed, som de hver især har været på ydelsen. To personer, der begge har været

ledige i et halvt år i 2012, giver fx én fuldtidsledig.

Statistik om de 16-64-årige offentligt forsørgede offentliggøres løbende af Danmarks

Statistik. I de normale offentliggørelser opdeles der dog ikke på herkomst. I tabel 4.1 for

fuldtidsmodtagere i 2012 er det samlede antal personer med offentlig forsørgelse

833.311. Det er 879 færre sammenlignet med de tal, der findes i statistikbanken. Forskellen

skyldes, at der er en lille gruppe personer, som der ikke kan tilknyttes oplysning

om herkomst, og de findes derfor ikke i tabellerne i dette kapitel.

For en nærmere beskrivelse af de forskellige ordninger, der er nævnt i tabellerne, henvises

til Danmarks Statistiks temapublikation Offentligt forsørgede, 16-64-årige, som er

udgivet i november 2011.

Førtidspension

og efterløn udgør

42 pct. af offentlig

forsørgelse til

16-64-årige

I 2012 var der i alt 833.311 fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse.

Heraf udgjorde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, der omfatter

ordningerne førtidspension, efterløn og fleksydelse, i alt 346.288

personer eller 42 pct. Dermed er tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

klart den største enkelte gruppe. De resterende 58 pct. fordeler sig på

registrerede ledige med 14 pct., støttet beskæftigelse med 12 pct., vej-

Similar magazines