indv2013

perthiemann

indv2013

ledning og opkvalificering med 5 pct., barselsdagpenge mv. med 6

pct., kontanthjælp med 10 pct. sygedagpenge med 8 pct. samt en restgruppe

på 3 pct. der omfatter feriedagpenge, revalideringsydelse,

ledighedsydelse og introduktionsydelse.

Tabel 4.1

Offentligt forsørgede – fordelt efter herkomst og type af ydelse.

16-64-årige fuldtidsmodtagere. 2012

Type af ydelse

Indvandrere Efterkommere Dansk

oprin-

Vestlige Ikkevestlige

Vestlige Ikke-

delse

lande

lande vestlige

lande

lande

I alt 22 985 88 223 1 708 7 679 712 716 833 311

Registrerede ledige 5 195 13 357 328 2 085 97 762 118 726

Ledige dagpengemodtagere 4 091 9 805 243 1 379 82 616 98 134

Ledige kontanthjælpsmodtagere 1 104 3 552 84 706 15 146 20 592

Feriedagpenge 233 719 13 83 5 197 6 246

Vejledning og opkvalificering 1 478 7 122 125 780 33 658 43 162

Vejlednings- og opkvalificering i alt (dp) 539 1 452 26 149 7 518 9 684

Vejlednings- og opkvalificering i alt (kh) 847 5 517 93 606 23 977 31 040

6 ugers selvvalgt uddannelse (dp) 92 154 6 25 2 162 2 438

Støttet beskæftigelse 2 213 6 255 178 664 89 348 98 658

Virksomhedspraktik (dp) 163 433 11 72 4 039 4 719

Virksomhedspraktik (kh) 353 1 468 36 215 12 454 14 527

Ansættelse med løntilskud (dp) 477 1 081 32 159 11 912 13 660

Ansættelse med løntilskud (kh) 249 821 10 109 4 082 5 271

Fleksjob 827 2 082 76 72 48 700 51 756

Skånejob 37 184 9 9 5 095 5 334

Servicejob 5 5 - - 128 138

Voksenlærling 100 181 3 29 2 939 3 253

Barselsdagpenge mv. 2 336 3 461 126 950 46 607 53 480

Barselsdagpenge, uden job 539 1 264 25 333 8 298 10 459

Barselsdagpenge, med job 1 797 2 192 101 613 38 297 42 999

Forsøg (kh) - 6 - 4 12 22

Tilbagetrækning 7 307 31 302 546 808 306 325 346 288

Førtidspension 4 963 29 853 486 802 199 811 235 916

Efterløn 2 205 1 369 60 5 100 406 104 045

Fleksydelse 140 80 0 - 6 108 6 328

Øvrige ydelsesmodtagere 4 224 26 006 392 2 309 133 820 166 752

Kontanthjælp 1 969 17 702 246 1 692 60 848 82 458

Introduktionsydelse 3 1 751 - 16 - 1 769

Revalideringsydelse i øvrigt 54 129 6 13 2 279 2 481

Ledighedsydelse 281 934 14 29 11 590 12 848

Sygedagpenge, uden job 1 016 3 833 57 365 26 583 31 854

Sygedagpenge, med job 901 1 659 68 194 32 520 35 342

Anm.: Bemærkningen (dp) betyder dagpengeberettigede. Bemærkningen (kh) betyder kontanthjælpsberettigede.

I alt

Indvandrere

i mindre grad

forsikret i a-kasse

Mange af ordningerne kan opdeles på dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere,

og her finder man en tydelig forskel mellem indvandrere

og personer med dansk oprindelse. Fx udgjorde de ledige kontanthjælpsmodtagere

15.146 ud af 97.762 registrerede ledige blandt personer

med dansk oprindelse. Det svarer til en andel på 15 pct. Den

tilsvarende andel var 27 pct. blandt de ikke-vestlige indvandrere, som

Similar magazines