indv2013

perthiemann

indv2013

var registrerede ledige. Denne forskel afspejler, at indvandrere er

mindre tilbøjelige til at være forsikrede i a-kasse.

Tabel 4.2

Herkomstgruppers andel af offentligt forsørgede 16-64-årige. 2012

Type af ydelse

Indvandrere Efterkommere Dansk

oprin-

Vestlige Ikkevestlige

Vestlige Ikke-

delse

lande

lande vestlige

lande

lande

I alt

I alt 3 11 0 1 86 100

Registrerede ledige 4 11 0 2 82 100

Ledige dagpengemodtagere 4 10 0 1 84 100

Ledige kontanthjælpsmodtagere 5 17 0 3 74 100

Feriedagpenge 4 12 0 1 83 100

Vejledning og opkvalificering 3 17 0 2 78 100

Vejlednings- og opkvalificering i alt (dp) 6 15 0 2 78 100

Vejlednings- og opkvalificering i alt (kh) 3 18 0 2 77 100

6 ugers selvvalgt uddannelse (dp) 4 6 0 1 89 100

Støttet beskæftigelse 2 6 0 1 91 100

Virksomhedspraktik (dp) 3 9 0 2 86 100

Virksomhedspraktik (kh) 2 10 0 1 86 100

Ansættelse med løntilskud (dp) 3 8 0 1 87 100

Ansættelse med løntilskud (kh) 5 16 0 2 77 100

Fleksjob 2 4 0 0 94 100

Skånejob 1 3 0 0 96 100

Servicejob 4 3 - - 93 100

Voksenlærling 3 6 0 1 90 100

Barselsdagpenge mv. 4 6 0 2 87 100

Barselsdagpenge, uden job 5 12 0 3 79 100

Barselsdagpenge, med job 4 5 0 1 89 100

Forsøg (kh) - 26 - 18 56 100

Tilbagetrækning 2 9 0 0 88 100

Førtidspension 2 13 0 0 85 100

Efterløn 2 1 0 0 97 100

Fleksydelse 2 1 0 - 97 100

Øvrige ydelsesmodtagere 3 16 0 1 80 100

Kontanthjælp 2 21 0 2 74 100

Introduktionsydelse 0 99 - 1 - 100

Revalideringsydelse i øvrigt 2 5 0 1 92 100

Ledighedsydelse 2 7 0 0 90 100

Sygedagpenge, uden job 3 12 0 1 83 100

Sygedagpenge, med job 3 5 0 1 92 100

Anm.: Bemærkningen (dp) betyder dagpengeberettigede. Bemærkningen (kh) betyder kontanthjælpsberettigede.

pct.

21 pct. af modtagerne

af kontanthjælp

er ikke-vestlige

indvandrere

De ikke-vestlige indvandrere udgør 7 pct. af alle 16-64-årige, mens

deres andel af alle fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse er 11 pct.

Samlet set er de ikke-vestlige indvandrere altså overrepræsenterede

blandt modtagere af offentlig forsørgelse. Der er dog tydelige forskelle

mellem ordningerne. Når der ses bort fra introduktionsydelse, som er

en ordning tiltænkt indvandrere, er den ydelse med størst overrepræsentation

for de ikke-vestlige indvandrere, kontanthjælp til de perso-

Similar magazines