indv2013

perthiemann

indv2013

i figuren, da der er for få over 40 år, til at andelene kan beregnes med

et tilstrækkeligt datagrundlag.

Forskelle på andel

offentligt forsørgede

mellem indvandrere og

efterkommere

Større andel

efterkommere er fra

Tyrkiet eller Pakistan

end blandt indvandrere

Flere kvinder end

mænd er offentligt

forsørgede

Forskel på andel

offentligt forsørgede

for mænd og kvinder

er mindre for

ikke-vestlige

Forskellig brug af

barselsorlov for de to

køn er en del af

forklaringen

De helt unge ikke-vestlige efterkommere er ikke på offentlig forsørgelse

i så høj grad som indvandrerne fra de samme landegrupper.

Efterkommerne under 25 år har en andel offentligt forsørgede på 9

pct., mens det samme gør sig gældende for 12 pct. af de ikke-vestlige

indvandrere.

Efterkommere fra ikke-vestlige lande over 24 år er dog i langt højere

grad offentligt forsørgede end indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Forskellen er størst i gruppen 25-29 år hvor 34 pct. af efterkommerne

var offentligt forsørgede, mens det samme gjorde sig gældende for 22

pct. af indvandrerne. Den samme tendens findes også blandt de vestlige

indvandrere og efterkommere. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

i aldersgruppen 25-29-årige har oprindelse i forskellige

lande. Personer med tyrkisk oprindelse og pakistansk oprindelse udgør

hele 61 pct. af de 25-29-årige ikke-vestlige efterkommere, mens

tyrkiske og pakistanske indvandrere til sammenligning kun udgør 11

pct. af de 25-29-årige indvandrere. Det bør man være opmærksom på,

når man sammenligner de to grupper.

Som nævnt ovenfor er den samlede andel offentligt forsørgede større

for indvandrere end for personer af dansk oprindelse. Samtidig er der

relativt flere kvinder på offentlig forsørgelse end mænd, både når man

betragter indvandrere og personer af dansk oprindelse.

Forskellen mellem mænd og kvinder af dansk oprindelse er 6 procentpoint,

hvilket også svarer til den tilsvarende forskel for de vestlige

indvandrere. Den samme forskel er dog væsentligt mindre, når man

betragter indvandrere fra ikke-vestlige lande. Her er forskellen 2 procentpoint

– 39 pct. af kvinderne i aldersgruppen er offentligt forsørgede,

mens det samme gør sig gældende for 37 pct. af mændene.

Barselsorlov er også blandt ordningerne under offentligt forsørgede.

En del af forskellen mellem mænd og kvinder skyldes derfor, at kvinder

i højere grad gør brug af barselsorlov. Hvis de to køn benyttede sig

lige meget af denne ordning, ville andelen af offentligt forsørgede for

de to køn generelt være tættere på hinanden, og for indvandrere fra

ikke-vestlige lande ville forskellen være meget lille.

Similar magazines