indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 4.4

16-64-årige mandlige fuldtidsmodtagere på offentlig forsørgelse

Pct.

45

40

Indv., ikke-vestlige lande

35

30

25

Dansk oprindelse

20

15

10

Indv., vestlige lande

5

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stigning i andel

offentligt forsørgede

fra 2008 til 2012

Figur 4.5

Blandt mændene er andelene på offentlig forsørgelse steget for alle tre

grupper fra 2008 til 2012. I det seneste år har der dog været tale om et

svagt fald for mænd med dansk oprindelse og vestlige indvandrere.

Udviklingen siden 2008 hænger sammen med de dårligere konjunkturer,

som har haft en negativ indflydelse på beskæftigelsen i denne

periode. For de mandlige ikke-vestlige indvandrere steg andelen på

offentlig forsørgelse fra 31 pct. i 2008 til 37 pct. i 2012. Stigningen har

været mindre kraftig blandt mænd med dansk oprindelse, men er

stadig tydelig, mens andelen med offentlig forsørgelse kun er steget

svagt for mandlige vestlige indvandrere. I 2012 var andelen på offentlig

forsørgelse 17 procentpoint højere for de ikke-vestlige indvandrere

sammenlignet med mænd med dansk oprindelse, hvilket er den

største målte forskel i perioden 2007 til 2012.

16-64-årige kvindelige fuldtidsmodtagere på offentlig forsørgelse

Pct.

45

40

Indv., ikke-vestlige lande

35

30

Dansk oprindelse

25

20

15

Indv., vestlige lande

10

5

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinder mindre hårdt

ramt af dårligere

konjunkturer

Kvinderne har ikke været lige så hårdt ramt af de dårligere konjunkturer

som mændene, og også her er andelen på offentlig forsørgelse

faldet svagt i det seneste år. For de ikke-vestlige indvandrere er niveauet

nu det samme som i 2008, mens andelene ligger lidt højere for

Similar magazines