indv2013

perthiemann

indv2013

kvinder med dansk oprindelse. Med de nuværende andele på 38,6 pct.

for ikke-vestlige indvandrere og 26,3 pct. for kvinder med dansk oprindelse

er forskellen mellem de to grupper 12,3 procentpoint, hvilket

er det laveste i perioden 2007-2012.

Ændringer i

lovgivningen kan

påvirke tallene

Figur 4.6

Som beskrevet omfatter offentlig forsørgelse mange forskellige typer

af ydelser, og udsving kan også påvirkes af ændringer i lovgivning.

Især er det værd at bemærke, at antallet af efterlønsmodtagere har

været faldende siden 2007, hvilket i høj grad har haft en reducerende

effekt på det samlede omfang af offentlig forsørgelse.

Stigning i pct. fra 2011 til 2012 i antal deltagere på de enkelte ordninger.

16-64-årige indvandrere og personer med dansk oprindelse

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Pct.

Registrerede

ledige

Indv., vestlige lande Indv., ikke-vestlige lande Dansk oprindelse

Vejledning

og opkvalificering

Støttet

beskæftigelse

Barselsdagpenge

mv.

Tilbagetrækning

Øvrige

ydelsesmodtagere

Flere ledige – især

blandt de vestlige

indvandrere

Færre på

tilbagetrækning fra

vestlige lande eller

med dansk oprindelse

Få ikke-vestlige

indvandrere er

på efterløn

Gruppen af registrerede ledige er entydigt vokset for både vestlige og

ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse fra 2011

til 2012. Udviklingen er især bemærkelsesværdig for de vestlige indvandrere

med en stigning i antallet af registrerede ledige på 22 pct.

For ikke-vestlige indvandrere og personer med dansk oprindelse var

stigningerne på 10 pct. og 9 pct. Til gengæld har der været et fald i

både vejledning og opkvalificering og støttet beskæftigelse for alle tre

grupper.

Tilbagetrækning er som tidligere beskrevet den klart største gruppe

inden for offentligt forsørgede. Udviklingen i den har derfor stor betydning

for den samlede udvikling. Det fremgår af figur 4.6, at der har

været et fald i antal personer på tilbagetrækning blandt personer med

dansk oprindelse og vestlige indvandrere, mens der har været en stigning

for ikke-vestlige indvandrere

Det skyldes at gruppen af tilbagetrækningsydelser både indeholder

efterløn og førtidspension, og hvor efterløn er relativt udbredt for

personer af dansk oprindelse, er det et fåtal af ikke-vestlige indvandrere,

der modtager efterløn. Det skyldes, at nogle af kravene for at få

efterløn er, at man skal have været medlem af en a-kasse i 30 år og

Similar magazines