indv2013

perthiemann

indv2013

Sammenfatning

10,7 pct. af

befolkningen

er indvandrere eller

efterkommere

I Ishøj kommune er

andelen 34,5 pct.

Ikke-vestlige

indvandrere har lave

beskæftigelsesfrekvenser

Lille kønsforskel i

beskæftigelse blandt

efterkommere

Mindre forskel i

beskæftigelse for

personer med samme

uddannelsesniveau

Lav beskæftigelse

blandt indvandrere

fra Somalia,

Libanon og Irak

Relativt få ikke-vestlige

indvandrere er

topledere eller

lønmodtagere på

højeste niveau

Stigning i

uddannelsesniveau

for kvindelige

ikke-vestlige

efterkommere

1. januar 2013 udgjorde indvandrere og efterkommere 10,7 pct. af befolkningen

i Danmark. Andelen af indvandrere var 8,1 pct., og blandt

dem var 58 pct. fra ikke-vestlige lande. Siden 1980 er antallet af ikkevestlige

indvandrere mere end seksdoblet (se afsnit 1.1).

I Ishøj er 34,5 pct. af befolkningen indvandrere eller efterkommere,

hvilket gør det til den kommune med den største andel. Læsø har den

laveste andel – her er andelen 3,9 pct. Mere overordnet set udgør

indvandrere og efterkommere 16,5 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden

(se afsnit 1.4).

Med beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 53 pct. for mændene og

44 pct. for kvinderne i 2012 er niveauerne for de ikke-vestlige indvandrere

fortsat klart under niveauerne for personer med dansk oprindelse,

som var 75 pct. for mændene og 72 pct. for kvinderne (se afsnit

2.1).

Blandt de ikke-vestlige efterkommere havde mændene en beskæftigelsesfrekvens

på 52,0 pct. i 2012, mens kvindernes var 52,7 pct. De

kvindelige ikke-vestlige efterkommere er altså i lidt højere grad beskæftigede

end mændene (se afsnit 2.2).

Kvindelige ikke-vestlige indvandrere i alderen 25 til 64 har en beskæftigelsesfrekvens,

der ligger 30 procentpoint under niveauet for

kvinder med dansk oprindelse. Ser man specifikt på kvinder, der har

taget en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse i

Danmark er forskellen mellem de to grupper kun omkring 5 procentpoint

(se afsnit 2.7).

Der er store forskelle på beskæftigelsesfrekvenserne mellem indvandrere

fra forskellige oprindelseslande. Beskæftigelsen er meget lav

blandt indvandrere fra Somalia, Irak og Libanon. Forskellene mellem

mænd og kvinder er også meget store blandt indvandrere fra disse

lande (se afsnit 2.3).

Blandt de ikke-vestlige indvandrere, der er beskæftigede som lønmodtagere,

er kun 15 pct. i gruppen topledere og lønmodtagere på

højeste niveau for både mænd og kvinder. De tilsvarende andele for

mænd og kvinder med dansk oprindelse er 26 og 32 pct. Lavest ligger

indvandrere fra Thailand med 3 pct., og højest ligger USA med 51 pct.

(se afsnit 2.6).

Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere var der i 2012 45 pct. af

mændene og 60 pct. af kvinderne, som havde afsluttet en erhvervskompetencegivende

uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige

med dansk oprindelse var 72 og 79 pct. For de kvindelige ikke-vestlige

efterkommere er der tale om en stor stigning siden 2004, hvor andelen

kun var 44 pct. (se afsnit 3.1).

Similar magazines