indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 4.5

Offentligt forsørgede blandt 16-64-årige mænd. 2012

Antal

fuldtidsmodtagere

Alle

16-64-årige

Andel

offentligt

forsørgede

Indvandrere, vestlige lande 9 467 75 236 12,6

Heraf:

Sverige 735 3 861 19,0

Tyskland 1 622 9 676 16,8

Storbritannien 1 118 6 736 16,6

Island 468 2 852 16,4

Norge 571 3 973 14,4

Italien 404 2 868 14,1

Polen 1 596 12 629 12,6

USA 303 3 113 9,7

Nederlandene 244 2 785 8,8

Frankrig 223 2 617 8,5

Rumænien 373 5 822 6,4

Litauen 174 3 563 4,9

Indvandrere, ikke-vestlige lande 41 479 112 796 36,8

Heraf:

Libanon 3 668 6 145 59,7

Somalia 2 520 4 890 51,5

Irak 5 353 10 472 51,1

Bosnien-Hercegovina 3 691 7 872 46,9

Iran 3 225 7 019 45,9

Jugoslavien 1 2 018 4 494 44,9

Marokko 918 2 276 40,4

Afghanistan 2 065 5 466 37,8

Sri Lanka 1 160 3 141 36,9

Tyrkiet 5 553 15 119 36,7

Vietnam 1 182 3 812 31,0

Pakistan 1 493 5 518 27,0

Rusland 279 1 181 23,6

Thailand 168 1 093 15,4

Filippinerne 138 1 044 13,2

Indien 241 3 100 7,8

Kina 241 3 262 7,4

Ukraine 71 3 046 2,3

Dansk oprindelse 307 982 1 572 424 19,6

Anm.: Tabellen viser de 30 lande, hvorfra der 1. juli 2012 var flest 16-64-årige indvandrere i Danmark.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

antal

pct.

Kvinder fra Libanon

og Somalia ofte på

offentlig forsørgelse

Blandt kvinderne har indvandrere fra Libanon, Somalia, Jugoslavien,

Tyrkiet, Irak og Bosnien-Hercegovina andele med offentlig forsørgelse,

som ligger over 50 pct. De laveste andele findes blandt indvandrere

fra Litauen, Frankrig, USA, Italien, Ukraine og Filippinerne,

som i alle seks tilfælde ligger under 13 pct.

Similar magazines