indv2013

perthiemann

indv2013

5. Kriminalitet

Sammenfatning

84 pct. af al kriminalitet bliver begået af personer med dansk oprindelse. Indvandrere og

efterkommere står for henholdsvis 12 og 4 pct. Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige

lande udgør 80 pct. af alle dømte indvandrere og efterkommere.

Uanset herkomst er kriminalitet klart mest udbredt blandt mænd, som samlet udgør otte

ud af ti dømte for kriminalitet. Kriminalitetshyppighederne er generelt højest for personer

under 40 år. Mandlige efterkommere i alderen 20-29 år skiller sig særligt ud med en

dobbelt så høj kriminalitetshyppighed som mandlige indvandrere og mænd med dansk

oprindelse i den samme aldersgruppe.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er yngre end personer med dansk oprindelse,

og de har ofte lavere socioøkonomisk status. Det er forhold, der bør tages højde for, når

man sammenligner dem med personer med dansk oprindelse. Et indeks, der standardiserer

efter alder viser, at kriminaliteten i 2012 var 73 pct. højere blandt mænd med ikkevestlig

baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Når der yderligere standardiseres

for socioøkonomisk status reduceres kriminaliteten til at være 48 pct. højere.

Det samlede kriminalitetsindeks for alle mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

på 148 dækker over, at der er store forskelle mellem indvandrere og efterkommere.

De mandlige indvandreres indeks er således 128, mens efterkommernes er 231. Det

samlede indeks er klart tættere på indvandrernes indeks, da indvandrere udgør 82 pct. af

den samlede gruppe.

Mænd med oprindelse i Libanon, hvor en stor del er statsløse palæstinensere, har med

251 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Mænd med jugoslavisk

oprindelse og mænd med oprindelse i Tyrkiet og Marokko har alle indeks, der ligger omkring

200. Den laveste kriminalitet har mandlige indvandrere og efterkommere med oprindelse

i USA og Kina.

5.1. Samlet kriminalitet

Herkomst

12 pct. af al

kriminalitet begås

af indvandrere

Fire ud af fem

kriminelle er mænd

I alt blev 160.931 personer i alderen 15-79 år kendt skyldige i en strafferetlig

afgørelse i 2012. Heraf udgjorde personer med dansk oprindelse

84 pct., indvandrere 12 pct. og efterkommere 4 pct.

Uanset herkomst er mændene klart i overtal blandt personer med en

strafferetlig afgørelse. De udgjorde 81 pct. blandt indvandrere, 86 pct.

blandt efterkommere og 78 pct. blandt personer med dansk oprindelse.

Similar magazines