indv2013

perthiemann

indv2013

Figur 5.1

Skyldige i kriminalitet. 2012

Tabel 5.1

15-79-årige skyldige i kriminalitet. 2012

Indvandrere

Efterkommere

Dansk

oprindelse

Mænd ......... 16 220 5 522 104 882 126 624

15-19 år ........ 700 1 438 9 989 12 127

20-29 år ........ 5 143 2 991 27 088 35 222

30-39 år ........ 4 100 944 19 896 24 940

40-49 år ........ 3 606 80 22 708 26 394

50-59 år ........ 1 906 46 14 875 16 827

60-69 år ........ 614 19 7 910 8 543

70-79 år ........ 151 4 2 416 2 571

Kvinder ........ 3 723 915 29 669 34 307

15-19 år ........ 137 220 1 908 2 265

20-29 år ........ 816 440 5 378 6 634

30-39 år ........ 1 158 201 6 085 7 444

40-49 år ........ 940 27 8 042 9 009

50-59 år ........ 456 16 4 900 5 372

60-69 år ........ 159 9 2 461 2 629

70-79 år ........ 57 2 895 954

I alt

Flest kriminelle

blandt unge

Flest blandt unge

efterkommere bliver

kendt skyldige

Kriminalitet bliver i højere grad begået af yngre mennesker end af ældre.

Blandt unge mænd i alderen 20-29 år blev 10 pct. fundet skyldig i

mindst ét forhold i 2012. Til sammenligning var det fx kun 5 pct. af de

50-59-årige.

Hvis antallet af kriminelle i de enkelte aldersgrupper sættes i relation

til befolkningen i de tilsvarende aldersgrupper viser det sig, at der

generelt er en større andel af mandlige indvandrere og efterkommere

end af mænd med dansk oprindelse, der er dømt for kriminalitet. I de

yngre aldersgrupper finder man de største forskelle. Fx blev 24 pct. af

de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere

forhold i 2012. For indvandrere og personer med dansk oprindelse var

de tilsvarende andele 11 og 10 pct. Også blandt kvinderne var der i de

fleste aldersgrupper en større andel af efterkommerne end af indvandrerne

og af kvinder med dansk oprindelse, der blev fundet skyldig i

kriminalitet i 2012.

Similar magazines