indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 5.3

15-79-årige skyldige i kriminalitet

– fordelt efter herkomst og oprindelsesland. 2012

I alt

Mænd .... 3 692 358 4 050 12 528 5 164 17 692 104 882 126 624

15-19 år ... 113 49 162 587 1 389 1 976 9 989 12 127

20-29 år ... 1 133 130 1 263 4 010 2 861 6 871 27 088 35 222

30-39 år ... 990 75 1 065 3 110 869 3 979 19 896 24 940

40-49 år ... 680 41 721 2 926 39 2 965 22 708 26 394

50-59 år ... 483 41 524 1 423 5 1 428 14 875 16 827

60-69 år ... 220 18 238 394 1 395 7 910 8 543

70-79 år ... 73 4 77 78 - 78 2 416 2 571

Kvinder 1 178 110 1 288 2 545 805 3 350 29 669 34 307

15-19 år ... 38 16 54 99 204 303 1 908 2 265

20-29 år ... 229 37 266 587 403 990 5 378 6 634

30-39 år ... 327 19 346 831 182 1 013 6 085 7 444

40-49 år ... 284 13 297 656 14 670 8 042 9 009

50-59 år ... 180 14 194 276 2 278 4 900 5 372

60-69 år ... 85 9 94 74 - 74 2 461 2 629

70-79 år ... 35 2 37 22 - 22 895 954

Tabel 5.4

Samlet kriminalitetshyppighed

– fordelt efter herkomst og oprindelsesland. 2012

Vestlige lande Ikke-vestlige lande Dansk

oprin-

Indvandrerkomdrerkom-

Efter-

I alt Indvan-

Efter-

I alt delse

mere

mere

Vestlige lande Ikke-vestlige lande Dansk

oprin-

Indvandrerkomdrerkom-

Efter-

I alt Indvan-

Efter-

I alt delse

mere

mere

I alt

Mænd

15-19 år ... 5,2 6,0 5,4 10,4 12,6 11,9 6,1 6,6

20-29 år ... 4,8 9,5 5,1 15,9 26,2 19,0 9,6 10,2

30-39 år ... 5,1 7,3 5,2 11,0 20,4 12,3 6,7 7,1

40-49 år ... 4,4 5,6 4,5 10,1 13,4 10,1 6,2 6,4

50-59 år ... 4,4 5,7 4,5 7,0 7,3 7,0 4,5 4,6

60-69 år ... 2,3 4,8 2,4 4,2 7,1 4,2 2,4 2,5

70-79 år ... 1,6 1,6 1,6 2,1 - 2,1 1,3 1,3

Kvinder

15-19 år ... 1,7 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,2 1,3

20-29 år ... 0,9 2,8 1,0 2,2 4,0 2,7 2,0 2,0

30-39 år ... 1,8 2,1 1,8 2,4 4,4 2,6 2,1 2,1

40-49 år ... 2,2 2,0 2,2 2,1 4,6 2,1 2,2 2,2

50-59 år ... 1,7 2,1 1,7 1,5 2,4 1,5 1,5 1,5

60-69 år ... 0,8 2,7 0,9 0,9 - 0,9 0,7 0,7

70-79 år ... 0,5 0,8 0,6 0,6 - 0,6 0,4 0,4

pct.

Similar magazines