[pdf] Bedre kollegial sparring - Ergoterapeutforeningen

etf.dk

[pdf] Bedre kollegial sparring - Ergoterapeutforeningen

Supervision

Bedre kollegial sparring

Fire ergoterapeutiske arbejdspladser i Region Øst har i 2008 afprøvet

supervision. Det har givet dem bedre kollegial sparring om sagsbehandling

og blod på tanden til at fortsætte på egen hånd

Af Karen Kjærgaard, journalist

Illustration Annette Carlsen

Supervision kan være et nyttigt redskab til bedre psykisk arbejdsmiljø,

videndeling og faglig og personlig kompetenceudvikling.

Derfor har Ergoterapeutforeningens Region Øst gjort udbredelsen

af og kendskabet til supervision til en af sine mærkesager

for foreningens arbejdspladser øst for Storebælt.

Konkret har det udmøntet sig i et projekt i løbet af 2008, da

regionen kickstartede og finansierede fire, afgrænsede supervisionsforløb

på fire frivillige arbejdspladser. De fik hjælp til at

komme i gang med en ekstern supervisor og tre sessioner à

tre timer på hver enkelt arbejdsplads.

– Ergoterapeuter har kontakt med borgere i belastede livssituationer,

hvor de mødes med store følelsesmæssige krav.

De forventes at være kreative problemløsere med udgangspunkt

i borgerens ønsker og at udfolde empatiske og analytiske

kompetencer. Samtidig skal de udfolde personlige og kollektive

ambitioner i situationer præget af knappe ressourcer

og af mange og nye opgaver, krav og muligheder, forklarer

Åse Munk Mortensen, formand for Region Øst, om baggrunden

for initiativet.

– Her mener vi, at supervision kan styrke det psykiske arbejdsmiljø

og opgaveløsningen.

supervision skal være redskab

– Vores vision i Region Øst er, at supervision skal være et

kendt, efterspurgt og anvendt redskab blandt ergoterapeuter,

siger Åse Munk Mortensen.

Erfaringerne med supervision på de fire arbejdspladser har

alle været gode.

Ved hver session har medarbejdere på skift kunnet bringe en

faglig eller personlig problemstilling op i forbindelse med jobbet.

– Generelt har de været overraskede over, hvor meget

struktureret samtale forandrer og gør af forskel i forhold til bare

at snakke sammen om sager. Men møder og faglig sparring

kræver struktur og planlægning for at fungere effektivt.

Her giver supervisoren ro og tager styring, og det er noget af

det forandrende, fortæller Åse Munk Mortensen.

Samtidig har deltagerne i supervisionsforløbene fået værktøjer

til struktur på møder, som tager udgangspunkt i supervisionsteknikker.

– Supervisionen har selvfølgelig givet noget forskelligt på

den enkelte arbejdsplads, men generelt har jeg indtryk af, at

det har givet bedre struktur på møderne, hvor alle nu er begyndt

at arbejde ud fra en skabelon for struktureret samtale.

Det vil sige, at de udover erkendelsen af nytten af struktureret

samtale, har fået et konkret værktøj ud af det, siger Åse

Munk Mortensen.

Allerede på nuværende tidspunkt har en af arbejdspladserne

besluttet at fortsætte supervisionen med projektets eksterne

supervisor, Marie Bagger, der både er ergoterapeut og uddannet

supervisor.

Det er specialskolen Ladegårdsskolen i Holbæk Kommune,

der vil fastholde brugen af supervision. Her vil terapeutteamet

med to ergoterapeuter, en fysioterapeut og tre talepædagoger

blive tilbudt supervision cirka en gang om måneden fremover.

De tre øvrige arbejdspladser i projektet er hjælpemiddelafdelingerne

i Faxe, Lejre og Frederiksberg Kommuner. •

20 l ergoterapeuten l februar 2009


Supervisionsforsøg

i Region Øst

Fire ergoterapeutiske arbejdspladser i regionen

blev i 2008 tilbudt at deltage i et gratis

forsøg med supervision som et redskab

til personlig og faglig sparring og kompetenceudvikling

i fællesskab med kollegerne.

Forløbet fandt sted juni-december 2008 og

indeholdt tre gange tre timers supervision

med ekstern supervisor pr. arbejdsplads.

Derudover orienterende formøde og evalueringsmøde.

Ergoterapeut og supervisor

Marie Bagger var ekstern supervisor.

Deltagerne

• Specialskolen Ladegårdsskolen i Holbæk

Kommune

• Team Hjælpemidler, Lejre Kommune

• Visitation Pleje, Faxe Kommune

• Hjælpemiddelcentret, Frederiksberg

Kommune

supervision

Supervision er en form for kollegial sparring ud fra forudbestemte roller

og spilleregler for struktureret samtale.

Supervisionen foregår i en gruppe på mellem fire til otte kolleger med

hver sin funktion.

En supervisand eller fokusperson er en kollega, der ønsker hjælp til eller

sparring på et bestemt tema. Det kan for eksempel være en bestemt situation

i arbejdet, som er svær at håndtere, eller at man ønsker input til

en ny arbejdsopgave.

En ekstern supervisor eller en kollega i rollen som supervisor hjælper

fokuspersonen med at udforske temaet ved at spørge ind til sagen ud

fra en supervisionens særligt strukturerede fremgangsmåde.

Et reflekterende team er en gruppe på to til seks af de øvrige kolleger,

der lytter til samtalen mellem fokusperson og supervisor. Efterfølgende

reflekterer de over det, de har hørt, og bringer nye perspektiver og

handlemuligheder på banen.

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk. Region Øst har udarbejdet en guide til

”Kollegial, systemisk supervision”

Øg din viden om supervision

Læs mere på Arbejdsmiljøweb om

kollegial supervision: www.arbejdsmiljoweb.dk

• coaching og supervision i temahæftet Ledercoaching: www.arbejdsmiljoweb.dk

Region Øst har udarbejdet en guiden Kollegial, systemisk supervision. Se www.etf.dk

ergoterapeuten l februar 2009 l 21

More magazines by this user
Similar magazines