[pdf] Bedre kollegial sparring - Ergoterapeutforeningen

etf.dk

[pdf] Bedre kollegial sparring - Ergoterapeutforeningen

Supervisionsforsøg

i Region Øst

Fire ergoterapeutiske arbejdspladser i regionen

blev i 2008 tilbudt at deltage i et gratis

forsøg med supervision som et redskab

til personlig og faglig sparring og kompetenceudvikling

i fællesskab med kollegerne.

Forløbet fandt sted juni-december 2008 og

indeholdt tre gange tre timers supervision

med ekstern supervisor pr. arbejdsplads.

Derudover orienterende formøde og evalueringsmøde.

Ergoterapeut og supervisor

Marie Bagger var ekstern supervisor.

Deltagerne

• Specialskolen Ladegårdsskolen i Holbæk

Kommune

• Team Hjælpemidler, Lejre Kommune

• Visitation Pleje, Faxe Kommune

• Hjælpemiddelcentret, Frederiksberg

Kommune

supervision

Supervision er en form for kollegial sparring ud fra forudbestemte roller

og spilleregler for struktureret samtale.

Supervisionen foregår i en gruppe på mellem fire til otte kolleger med

hver sin funktion.

En supervisand eller fokusperson er en kollega, der ønsker hjælp til eller

sparring på et bestemt tema. Det kan for eksempel være en bestemt situation

i arbejdet, som er svær at håndtere, eller at man ønsker input til

en ny arbejdsopgave.

En ekstern supervisor eller en kollega i rollen som supervisor hjælper

fokuspersonen med at udforske temaet ved at spørge ind til sagen ud

fra en supervisionens særligt strukturerede fremgangsmåde.

Et reflekterende team er en gruppe på to til seks af de øvrige kolleger,

der lytter til samtalen mellem fokusperson og supervisor. Efterfølgende

reflekterer de over det, de har hørt, og bringer nye perspektiver og

handlemuligheder på banen.

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk. Region Øst har udarbejdet en guide til

”Kollegial, systemisk supervision”

Øg din viden om supervision

Læs mere på Arbejdsmiljøweb om

kollegial supervision: www.arbejdsmiljoweb.dk

• coaching og supervision i temahæftet Ledercoaching: www.arbejdsmiljoweb.dk

Region Øst har udarbejdet en guiden Kollegial, systemisk supervision. Se www.etf.dk

ergoterapeuten l februar 2009 l 21

More magazines by this user
Similar magazines