Cebocon5_11_2011.pdf - Systemair

systemair.com

Cebocon5_11_2011.pdf - Systemair

Status Indstillinger Indstilling af Beskrivelse Værdi

temperaturkomp.

Tryktransducer Konstanttrykregulatoren 150, 300, 500,

0-150 Pa skal indstilles til samme 1000, 1600 Pa

område som den anvendte

tryktransducer.

Motor, signal Indstilling af maksimal 30-100%, dog

Max 100% motorhastighedssignal altid højere end

I denne menu overstyres signal min.

regulatoren til indstillet

max signal til motor. Efter

1 time uden betjening

skiftes automatisk tilbage

til visning af aktuelt tryk og

regulering.

Motor, signal Indstilling af minimum 10-100%, dog

Min. 20% motorhastighedssignal altid lavere end signal max.

I denne menu overstyres

regulatoren til indstillet min.

signal til motor. Efter 1 time

uden betjening skiftes autotisk

tilbage til visning af

aktuelt tryk og regulering.

Regulator Indstilling af regulatorens 5 til 1000

Forstærkn. 20 forstærkning.

Stor forstærkning gør

regulatoren hurtig, men

øger risiko for pendling.

Lille forstærkning reducerer

risikoen for pendling, men

gør egulatoren langsom.

Alarmgrænse Trykafvigelser indenfor 10 til 200 Pa

Pa ±70 Pa indstillet ΔPa alarmgrænse

udløser ikke alarm.

Alarmgrænse Alarmen udløses hvis 60 til 2000 sek.

Min. tid 300 s

trykafvigelsen kontinuert

overskrider indstillet ΔPa

alarmgrænse i længere tid

end indstillet min. tid.

Language Valg af menu sprog Dansk, English

Dansk

Deutsch, Svenska,

Norsk

Genskab Fabriks setup Vælges “ja” resettes Ja/Nej

fabriks setup Reset: nej konstanttrykregulatoren og

alle indstillinger overskrives

med fabriksindstillingen.

Setpunkt nat Indstilling af natdrift 30 - tryktransducer

70 Pa setpunkt. max. Pa

Udetemp. komp. Retur Viser om udetemperatur

Aktiv: Nej kompensering af dagdrift

setpunkt er aktiveret.

(kræver tilslutning af ekstern

temperaturføler).

Udetemp. komp. Aktivering/deaktivering af Ja / Nej

Aktiv: nej

udetemperaturkompensering

Udetemp. komp. Udetemperaturkompensering 0 til +30°C, dog

Max. ved +15°C ophører ved temperaturer altid 5°C højere

over indstillet max.

end udetemp.

(se fig. 3)

komp. min.

More magazines by this user
Similar magazines