ים ציאניד

courses.md.huji.ac.il

ים ציאניד

167

בשנים האחרונות התברר כי לתרופה פעילות אנטידוטלית שאינה קשורה למטהמוגלובינמיה.‏

התברר שהמינון המומלץ

מ"ג לק"ג)‏ (4

גורם למטהמוגלובינמיה של

7%

בלבד זמן קצר לאחר

ההזרקה,‏ כלומר המטהמוגלובינמיה אינה משמעותית ולמרות זאת התרופה יעילה.‏ כמו כן יעילות

התרופה כאנטידוט לציאניד נשמרת למרות מתן מתילן בלו,‏ המבטל את המטהמוגלובינמיה.‏ נושא

זה אינו ברור דיו,‏ אך כנראה שלפחות חלק מהאפקט התרפויטי נובע מההשפעה החומר כמרחיב

כלי-דם,‏

הנוגדת את כיווץ כלי-הדם הנגרם ע"י הציאניד.‏

מרחיבי כלי-דם אחרים

פנוקסיבנזמין וחוסמי אלפא אחרים)‏ גם נמצאו יעילים כאנטגוניסטים לציאניד

‏(כלורפרומזין,‏

.[30 ,16 ,7 ,3 ,2]

סודיום תיוסולפאט thiosulfate) :(Sodium

את קצב הנטרול של ציאניד לתיוציאנט.‏

ניטריט.‏

10 המינון:‏

גרם תוך-ורידית

החומר משמש מקור גופרית לאנזים רודנאז,‏

וכך מזרז

ניתן מיד עם תום הזרקת המנה הראשונה של סודיום

‏(אמפולה של

100

מ"ל תמיסת

.(10%

דרך המתן:‏

מתבצעת במשך 10 דקות מחשש לירידת לחץ דם.‏ ניתן לחזור על מחצית המינון לאחר

או במקרה של חזרת סימפטומים,‏

בילדים:‏

‎250‎מ"ג/ק"ג

ולהגיע למנה מרבית של

15 גרם סודיום תיוסולפאט.‏

ההזלפה

30 דקות

2.5) מ"ל/ק"ג (

בהזרקה איטית במשך כ-‏

ירידת לחץ-דם,‏ בחילות וכאבי שרירים ופרקים

בעבר מקובל היה לטפל בהרעלת ציאניד גם

10 דקות.‏

.[19


16 ,14]

באמיל ניטריט nitrite) (Amyl

המינון

תופעות הלוואי עשויות לכלול

כגורם מטהמוגלובינמיה

‏(שאף הוא,‏ כסודיום ניטריט,‏ גורם להרחבת כלי-דם).‏ תרופה זו נחשבה כשימושית במיוחד,‏ משום

שניתנה בשאיפה מתוך אמפולה ‏(בניגוד לסודיום ניטריט שניתן

,(IV

ואמפולות של אמיל ניטריט

נמצאו במשך שנים רבות במעבדות ובמתקני תעשיה.‏ בסוף שנות החמישים הוכח כי שאיפת אמיל

ניטריט גורמת לירידה בלתי נסבלת בלחץ הדם ולהתעלפויות,‏

למטהמוגלובינמיה משמעותית

מהירות"‏

תרופות " ‏(עד (7% 2] -

ומצד שני אינה גורמת

3]. תרופה זאת אינה נמצאת כיום בשימוש בצה"ל.‏

השלב הראשון בטיפול התרופתי במורעלי ציאנידים צריך לכלול תרופה,‏

אניון הציאניד ותתחרה עליו עם הציטוכרום-ארוקסידאז.‏

ניטריט,‏

המשמשת לצורך זה,‏

לאחר שהסתבר,‏

גורמת למטהמוגלובינמיה איטית יחסית,‏

שתקשור במהירות את

שהתרופה סודיום

התחילו קבוצות מחקר

שונות לחפש אחר תרופות מנטרלות מהירות יותר.‏ התרופות שפותחו מתחלקות לשתי קבוצות:‏

גורמי מטהמוגלובינמיה יעילים ומהירים יותר,‏

אניון הציאניד,‏

מפורטות להלן.‏

כמו תרכובות קובאלט.‏

כמו

;4-DMPA

התרופות מקבוצות אלה,‏

או תרופות הקושרות בעצמן את

אשר נמצאות בשימוש קליני,‏

167

More magazines by this user
Similar magazines