Veerst, Bække og Gesten kirkeblad - Gestensogn.dk

gestensogn.dk

Veerst, Bække og Gesten kirkeblad - Gestensogn.dk

Veerst, Bække og Gesten kirkeblad

Marts · April · Maj 2013 | Nr. 1

1


Præsternes spalte

ved Bitten Weile

Møder og arrangementer

i Veerst og Bække

At se film – med kristne briller

Onsdag den 30. januar blev årets studiekreds

skudt i gang med et foredrag ved

Kirke og Film Louise Keninche Rasmussen,

som besøgte os og gav os et indblik i

at se film med kristne briller. Det blev på

alle måder en øjenåbnende og interessant

aften, som gav nye vinkler på det at se film.

Aftenen blev indledt med spørgsmålet:

Kender I nogle kristne film! Der var en

larmende stilhed, hvorefter spørgsmålet

lød: Hvilke film er i hvert fald ikke kristne

og er ikke film, som I vil tro egner sig til

en kirkebio? Nu begyndte en småfnisen

rundt i krogene. Actionfilm, James Bond

og splatter var i hvert fald genre, som ingen

ville forvente at se i en kirkebio.

Men som aftenen skred frem blev vi

alle sammen gjort opmærksomme på,

at det at se film med kristne briller ikke

så meget var at se film, der umiddelbart

havde en kristent indhold – men mere at

bemærke og turde bemærke alle de referencer

en film bruger i form af navne og

farvesymbolik og derudover turde spille

sit eget kristne liv op imod de scener og

stemninger, som en film giver.

Der var selvfølgelig nogle kunstnerisk

kriterier for, hvilke film man kan få noget

ud af. Der var selvfølgelig nogle krav om,

at man blev mødt af nogle dilemmaer

og tematikker – men udover det, så var

det muligt at se alt fra Disneys Løvernes

konge til actionfilmen Terminator med

kristne briller.

Der kom flere eksempler – Blandt andet,

hvordan navnesymbolikken i film ofte er

meget stærk og tydelig. Navnet Thomas

tillægges ofte af ham der tvivler. Navnet

Johannes – eller Jan, Jens har en oprindelig

betydning: Gud er nådig. Så når

navne bruges i film, så sker det sjældent

tilfældigt, men fordi navnene bibringer

vigtige oplysninger om personen.

Og på denne måde blev vi guidet igennem

simple fortælletekniske virkemidler

i film – hvordan vi alle går til en film med

bestemte forventninger og ønsker. Hvordan

selv filmplakaten er med til at skabe

nogle forestillinger om den film, som

man træder ind for at se.

Nu skal vi over de næste 3 onsdage mødes

og se film med kristne briller – det bliver

en spændende udfordring, om vi også kan

få øje på farvesymbolikken, se fisk i filmen

eller få øje på andre symboler, der understøtter

en kristen tolkning af en film. Eller

måske vil vi i stedet opdage problemstillinger,

som står i skærende kontrast til

det der kræves af os som kristne – måske

vil begrebet tilgivelse blive anskuet som

umuligt og hvordan spiller vi så bold op af

den udlægning som kristne.

Jeg håber, at disse filmaftner vil danne baggrund

for spændende diskussioner. Jeg håber,

at vi er blevet udfordret til at se film

med andre briller en vi måske normalt gør.

For selvfølgelig skal film underholde – selvfølgelig

trænger man nogle gange bare til

at se en film uden at skulle have noget med

– Men andre gange er det måske netop en

lille filmsekvens, som udfordrer vores syn

på det anderledes og fremmede. Måske er

det netop igennem filmens verden at vores

verdensbillede kan blive modsagt og udfordret.

Jeg ser i hvert fald frem til nogle

aftener, hvor vi i fællesskab tager de kristne

briller på og debatterer film sammen.

Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 10. marts 2013 sender Bække igen

frivillige indsamlere på gaden i tidsrummet

kl. 14-16 for at bekæmpe sult ved Folkekirkens

Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt

plan.

Vi vil gerne opfordre folk til at melde sig

som indsamler og vi håber, at beboerne

i Bække vil tage godt imod indsamlerne.

Bække Menighedsråd byder på kaffe / sodavand

og kage i konfirmandhuset til alle

der vil hjælpe ved indsamlingen.

Ved indsamlingen i 2012 indkom 4.250

kr – tak til alle som hjalp med til dette

fine resultat!

Tilmelding og indhentning af yderligere

oplysninger kan ske ved henvendelse til

indsamlingsleder Sten Præstholm på tlf.

28909501 eller mail: praestholm@ofir.dk

Spirekor og børnekor i

Veerst og Bække

Bemærk fra uge 8 frem til påske arbejdes

der på påskemusicalen – Se omtale

andet sted i bladet.

Torsdage mødes korene i konfirmandhuset

i Bække. Organist Lene Bordorff

leder begge kor. Begge kor skal deltage

ved udvalgte gudstjenester i løbet af året.

Vi glæder os til at se en masse friske og

sangglade børn i konfirmandhuset. Har

du lyst til at prøve – kontakt da vores organist

Lene Bordorff og HUSK, det er

gratis at deltage i undervisningen.

Spirekoret møder om torsdagen kl.

13.00-14.00 i Konfirmandhuset

– Bemærk børnene afhentes i SFOen

og følges tilbage til SFOen efter undervisningen.

Spirekoret er for børn i 0.-3.

klasse.

Børnekoret møder torsdag kl. 14.35-

15.30 i Konfirmandhuset

Børnekoret er for børn i 4.-6. klasse

Vel mødt – Organist Lene Bordorff

Musikalsk Legestue

– hver tirsdag kl. 16-17 i Bække Kirke

Musikalsk legestue er for børn i alderen

3-6 år. Igennem sang, rytme og bevægelse

tilbyder vi en anderledes dåbsoplæring.

Børnene får igennem musikken og

sangene styrket deres musikalitet, sproglige

sans og koncentrations og lytteevne.

Tilbuddet er et samarbejde mellem organist

Lene Bordorff, kirkesanger Lily

Enemark og sognepræst Bitten Weile, og

vi vil i fællesskab planlægge forløbet. Nye

børn og deres familier er meget velkommen.

En time i musikalsk legestue begynder

med sang og musik i Kirken i ca. en halv

time og afsluttes med saftevand og kiks.

Alle børn er meget velkomne - Vi glæder

os til at se jer.

2 3


Møder og arrangementer

i Veerst og Bække

Møder og arrangementer

i Veerst og Bække

Er du god til at synge, optræde, male

eller blot god til at hjælpe til !

- Påske-skuespil i kirken

Igen i år inviterer børn fra 4.-7.-klasse til

at deltage i en stor opsætning af Påskens

begivenheder. Vi skal bruge børn, som er

gode til optræde og synge. Vi skal bruge

børn, som vil hjælpe med at lave kulisser

og kostumer. Skuespillet opføres i kirken

søndag den 24. marts (Palmesøndag) –

samt en generalprøve for børnehaven og

skole i ugen op til

Alle interesserede mødes i konfirmandhuset

torsdag den 21. februar kl.

14.30-16.00

Påske-skuespillet er et samarbejde mellem

kirkens organist Lene Bordorff og

kirkens præst Bitten Hylleqvist Weile

– samt en masse frivillige. Vi håber, at

mange har lyst til at deltage, så vi igen

kan få et flot og festligt skuespil i Kirken.

Påsken i Veerst og Bække Kirker

Palmesøndag – 24. marts kl. 10 og kl.

11.15 i Bække Kirke:

Påskemusical – Igen i år samles børn i

Bække Kirke for at give hele menigheden

en oplevelse. Gennem sang, musik og

skuespil kommer vi igennem alle påskens

dage. Kirken er blændet af, der er sat scene

op og lysudstyret fundet frem – Kom

og vær med til en spændende begyndelse

på påskens dage.

Skærtorsdag – 28. marts:

Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren i

forbindelse med sit sidste måltid sammen

med disciplene. Efter gudstjenesterne i

begge kirker inviteres til fællesspisning:

Bække Kirke er der gudstjeneste kl.

10.30 – Herefter er alle velkommen til

en let frokost i konfirmandhuset.

Veerst Kirke – Her indbydes der

til familiegudstjeneste kl. 17.00

Efter gudstjenesten inviterer Menighedsrådet

i samarbejde med ”Bylauget

for Veerst og Omegn” på et festmåltid

for hele familien i forsamlingshuset. Tag

børn, børnebørn, svigerbørn og gode

venner med til en dejlig aften i Forsamlingshuset.

Gudstjenesten og den efterfølgende

spisning er anlagt, så børnefamilier

kan deltage og stadig nå hjem og

passe sengetiderne. Pris 40 kr. for voksne

og 20 kroner for børn. Af hensyn til indkøb

bedes man tilmelde sig denne aften

senest den fredag den 22. marts

Hanne Ebbesen på telefon 75 55 52 53

eller Anne Marie Jensen på telefon:

75 55 52 76

Langfredag –29. marts

Denne dag inviteres der til liturgisk

gudstjeneste i Veerst og Bække Kirker.

Det vil med andre ord sige, at der i stedet

for prædiken vil være længere læsninger

om begivenhederne langfredag, stemningsfuld

musik, som understøtter dagens

tema og tid til tanke og refleksion.

Gudstjeneste i Bække Kirke kl. 09.00 og i

Veerst Kirke kl. 10.30

Påskedag – 31. marts

”Påskeblomst! hvad vil du her” – Påskedag

fejre vi, at Jesus opstod fra de døde.

Kirkerne er smukt pyntet, flaget er hejst

og vi skal synge alle vore pragtfulde påskesalmer.

Påsken fejres i Veerst Kirke kl.

9 og i Bække Kirke kl. 10.30

2. Påskedag – 1. april

Der henvises til Påske for børn i Gesten

Kirke kl. 10

4


Møder og arrangementer

i Veerst og Bække

Konfirmationer

i Veerst og Bække

Pinsedag – Kirkens fødselsdag fejres

med to medrivende gudstjeneste – En for

børn og deres familier om formiddagen i

Bække Kirke – og en mere stille gudstjeneste

om aftenen i Veerst Kirke

Bække Kirke

– Pinsedag den 19. maj kl. 11.00

– Koncert og gudstjeneste

Lydland – Sille og Palle med band besøger

Bække Kirke til en medrivende koncert

og gudstjeneste. En musikalsk rejse på 1.

klasse, når 4 professionelle musikere tager

børnene med på et musikalsk eventyr.

Koncerten er for børn, der vil spille på

kagedåser, danse igennem, drømme sig

til fjerne galakser, synge med på melodier

og spille sammen med fire professionelle

musikere.

Dåbsbibler udleveres til de store dåbsbørn.

Bitten Weile fortæller om den første

pinse. Og vi skal sende bønner op til

Gud med farvestrålende balloner.

Kom og vær med til et festlig dag i Bække

kirke for hele familien. Efter gudstjenesten

er der frokost i konfirmandhuset.

Veerst Kirke

– Pinsedag den 19.maj kl. 19.00

– KirkeCafe med masser af Ånd!

Cafebordene er fundet frem, kagen står

på bordet og kaffen er klar, når vi igen

byder til KirkeCafe i Veerst Kirke. Denne

aften er Pinsen aftenen tema, og aftenen

vil derfor være fyldt med ånd, når

vi med tekster, bøn og meditationer bevæger

os igennem denne stemningsfulde

gudstjenste.

Gud og Pizza - Bække Kirke

Tirsdag den 4. juni kl. 17 inviteres børn

og deres familier i Kirken til gudstjeneste

i børnehøjde og derefter fællesspisning.

Denne gang står spejderne i bække for

den efterfølgende spisning – Efter en

kort gudstjeneste inviteres alle på spisning.

Prisen for spisning er 10 kr. per

barn og 20 kr. pr. voksen dog MAX 40

kr. per familie. Arrangementet slutter ca.

18.30

Konfirmation i 2014, 2015,

2016 og 2017

2014: Bække Kirke 27.april

Veerst Kirke 4.maj

2015: Bække Kirke 3. maj

Veerst Kirke 26. april

2016: Bække Kirke 24. april

Veerst Kirke 1. maj

2017: Bække Kirke: 7. maj

Veerst Kirke: 30. april

Konfirmation i Veerst

og Bække Kirker

Konfirmander – Veerst og Bække 2013

I Bække Kirke konfirmeres

den 5. maj kl. 10

Alexandrowitsch, David,

Teglvænget 25, 6622 Bække

Christiansen, Sebastian Niemann,

Drostrupvej 3, 6600 Vejen

Hansen, Bjarne Kvist,

Nørregade 1, 6622 Bække

Høy, Mads Halberg,

Møllevej 14, 6622 Bække

Joconde, Anne Kjær,

Nørregade 9A, 6622 Bække

Larsen, Bastian Fønsskov,

Stationsvej 4, 6622 Bække

Lauridsen, Henrik Fløe,

Gispel Mosevej 5, 6622 Bække

Madsen, Josefine Lage,

Teglgårdsvej 30, 6622 Bække

Michelsen, Daniel,

Nørregade 41, 6622 Bække

Nielsen, Casper Larsen,

Podervej 40, 6622 Bække

Nielsen, Emil Bonde,

Staushedevejen 56, 6622 Bække

Nielsen, Line Gøtterup Ramsing,

Vestergade 17, 6622 Bække

Nielsen, Signe Gry Rudbech,

Østergade 1, 6600 Vejen

Nielsen, Simon Lühdorf Sejer,

Staushedevejen 39, 6621 Gesten

Nonbo, Mathias,

Stadionvej 1, 6622 Bække

Rehder, Jeppe

Vognmandsvej 2, 6622 Bække

Roost, Caper,

Petreavej 6, 6622 Bække

Kalmer, Emma Bandholz,

Nørregade 49, 1, 6622 Bække

Siebers, Christian,

Elmealle 20, 6622 Bække

Aagaard, Emma,

Skolegade 18, 6622 Bække

I Veerst Kirke konfirmeres

den 28. april kl. 10

Hougaard, Stine Husted,

Margretenborgvej 17, Veerst Mark,

6600 Vejen

Jensen, Mikkel Wæhrens,

Kirkevej 26 Veerst, 6600 Vejen

Jørgensen, Cecilie Linnet,

Hustedvej 1, Veerst, 6600 Vejen

Nielsen, Søren Stokholm,

Jordrupvej 4, Veerst, 6600 Vejen

Thomsen, Catrine Vestergaard,

Hedelundvej 2, Thorsted, 6600 Vejen

Storm, Aksel Østergaard,

Lunderskovvej 21, 6622 Bække

Svendsen, Sabrina,

Staushedevejen 38, 6622 Bække

Sørensen, Dennis,

Hejnsvigvej 2, 6622 Bække

Vilstrup, Danni Bastholm,

Stationsvej 3, 6622 Bække

6 7


2. pinsedag

– Pinse i det grønne!

Møder og arrangementer

i Gesten

Mandag d. 20.maj kl. 11. 00

på Sønderskov holdes traditionen tro fælles friluftsgudstjeneste for alle

sogne i Malt Provsti, hvortil ogVeerst og Bække hører.

Årets prædikant er forhenværende provst for Malt Provsti Agner Frandsen.

Salmerne vil i år være ledsaget af jazzbandet Jansfort trio. Der vil være mulighed

for at købe sandwich leveret af Herregårdsrestauranten på Sønderskov.

Der vil i år være et telt med særlige aktiviteter for børn.

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Askov Kirke.

Babysalmesang

Den nye sæson er i gang, men man er stadig

velkommen til at hoppe på, hvis man

har et barn i alderen 0-1 år. Vi synger salmer

og sange, siger rim og remser, danser

og bruger forskellige farvestrålende

rekvisitter for at støtte barnets motoriske

og sproglige udvikling. Datoerne for det

resterende af februar, marts og april måned

er: 20.februar, 27.februar 20.marts,

27.marts og 3.april. Alle gange kl. 10.00

i kirken.

En aften med Leonard Cohen

i Gesten kirke!

Eller tæt på! Brothers of Mercy, som optræder

med personlige fortolkninger af

Leonard Cohens sange besøger Gesten

kirke søndag den 10. marts kl. 19.00. De

står for gudstjenesten under overskriften

”Det uperfekte menneske”.

Leonard Cohen har udgivet 14 originalalbums,

mange digtsamlinger og 2 romaner.

Hans tekster trækker på billeder og

temaer fra jødedom og kristendom, samt

aen-buddhisme.

Leonard Cohen i Gesten kirke!

En aften med Brothers of Mercy er en

aften i lidenskaben, intensitetens og fordybelsens

tegn! Alle er meget velkomne.

Sogneindsamling til

Folkekirkens Nødhjælp

Den årlige sogneindsamling finder i år

sted søndag den 10. marts mellem kl 10

og 14.

Indsamlere, som vil hjælpe med at samle

penge ind, kan henvende sig til Kirsten

Jørgensen tlf 75557221. Også i år vil fokus

især være rettet mod at afhjælpe sulten

i verden.

Lejlighedskor til påskegudstjeneste!

Påskedag søndag den 31. marts er den

største festdag i kirkeåret. I Gesten Kirke

vil gudstjenesten kl. 10.00 forme sig som

en Musikgudstjeneste, og dertil ønsker

vi at samle mennesker, der har lyst til at

medvirke som kor.

Vi vil øve i konfirmandstuen i Gesten

Præstegård følgende mandage kl. 19.00-

21.00 incl. kort kaffepause: 4., 11., 18. og

25. marts

Uanset om man bor i eller udenfor sognet

er man velkommen.

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse

ske til organist Inge Juul Østerlund

på tlf. 2941 9341.

Med venlig hilsen

kirkesangere og organist.

Minikonfirmander i Gesten

Som de tidligere år inviteres 4.klasse og

i år til ”Minikonfirmander” her i foråret.

Susanne Hauberg og Anna-Sofie Arendt

8 9


Møder og arrangementer

i Gesten

Møder og arrangementer

i Gesten

står for undervisningen, som sigter på at

give børnene et indtryk af, hvad ”det der

med kirken og Gud” handler om. Det er

gratis at deltage, og børnene vil modtage

invitationer, der bliver delt ud i skolen.

Minikonfirmandundervisningen begynder

med en gudstjeneste søndag d.17.

marts kl. 10.15, hvor også forældre og

bedsteforældre er meget velkomne.

Påsken i Gesten kirke

Palmesøndag, der med indtoget i Jerusalem,

markerer påskens begyndelse, falder

i år søndag d.24.marts, hvor der er gudstjeneste

kl. 10.

Skærtorsdag med spisning: Torsdag d.28.

marts, er der nadver-gudstjeneste kl.

16 med efterfølgende spisning i konfirmandstuen.

Det er gratis at deltage i spisningen,

men vi samler ind til menighedsplejen

ved arrangementet. Tilmelding til

Anna-Sofie på 75557028 el. asar@km.dk

Liturgisk langfredag: Fredag d. 29.marts

er der gudstjeneste i Gesten kirke kl.

19.00. Gudstjenesten har meditativ karakter

– Jesu lidelseshistorie vil blive oplæst

vekslende med musik, fælles salmer,

bøn og stilhed.

Festlig musikgudstjeneste påskedag: Påskedag

d. 31.marts er der festgudstjeneste

kl. 10.00. Vi fejrer Jesu opstandelse og

det håb, der dermed blev sat ind i vores

verden og liv. Kirkens lejlighedskor deltager

i gudstjenesten (se omtale andetsteds

her i bladet).

Påske for børn - Familiegudstjeneste

2.påskedag, mandag d. 1.april kl. 10.00.

Gudstjenesten er særligt tilrettelagt for

børnefamilier. Når børn spørger, hvorfor

vi holder jul, kan de allerfleste forklare

om Jesus-barnet i krybben, det kniber lidt

mere, når vi kommer til påsken: Så kom

med jeres børn og hør om påsken – den

største kærligheds-historie i verden. Det

bliver en formiddag med fortælling, sange

og aktiviteter i børnehøjde. Der er ikke

altergang ved denne gudstjeneste.

Konfirmandernes projekt

Tidligere år har konfirmanderne selv

stået for en gudstjeneste – I år er der et

meget lille konfirmandhold i Gesten, 12

personer, så det bliver et mere kreativt

projekt, vi arbejder med. Man kan få lov

at se resultatet ved gudstjenesten søndag

den 21. april kl. 19.00, hvor alle er velkomne.

Særligt indbudte er de kommende konfirmander

fra 6.klasse

Konfirmation i Gesten kirke

Søndag d. 5.maj er kl. 10 konfirmeres

i Gesten kirke følgende:

Marie Kjær Christiansen

Rasmus Løgstrup Bräuner

Maria Vesterlund Damgaard

Mads Christensen

Melissa Bornhøft Fyhn

Rasmus Tækker Boysen Hansen

Nanna Roed Hyldtoft

Nikolaj Ryom

Kamilla Tronier Ladegaard

Casper Haahr Sejrup

Astrid Møhl

Sasha Maria Dahl Nielsen

Janne Vosegaard Maul Petersen

Der vil under gudstjenesten være vagt i

våbenhuset, hvortil telegrammer og lignende

kan afleveres. Større gaver afleveres

på fest-adressen.

Konfirmationsdatoer for de næste år:

2014: Søndag den 4. maj

2015: Søndag den 3. maj

2016: Søndag den 1. maj

Spaghetti-gudstjeneste

Den sidste spaghetti-gudstjeneste i denne

sæson kommer til at ligge tirsdag d.28.

maj kl. 17.00. Konceptet er det samme

som altid: Først en kort børnevenlig

gudstjeneste med sang, fortælling og aktiviteter,

derefter fælles aftensmad i konfirmandstuen.

Det koster 10 kr. pr. person

og 30 kr. for en familie uanset antal.

Alle er hjerteligt velkomne – også dem,

der er børn af sind, om ikke af alder!

Spaghetti-gudstjeneste

Byfest – Gospel-workshop

og koncert!

Efter successen med Laura som gospelinstruktør

sidste år, har vi besluttet og

i år at have gospel på programmet. Sæt

allerede nu kryds i kalenderen søndag

eftermiddag og aften, d.9.juni 2013. Ved

kirkebladets deadline var det endnu ikke

afgjort, hvem der bliver vores instruktør,

men det er helt sikkert, at det bliver sjovt,

festligt og givende at være med. Man kan

allerede nu tilmelde sig hos Anna-Sofie

75557028 eller asar@km.dk.

Ligesom sidste år bliver det gratis at deltage

i workshoppen, der vil dog blive opkrævet

50 kr. pr.mand, hvis man ønsker aftensmad.

Billetter til koncerten, som bliver kl.

19.00, vil blive udbudt til salg hos Allan

og i døren til den beskedne pris af 75 kr.

stykket!

Gospel-workshop og koncert!

10 11


Faste aktiviteter

i Bække

Faste aktiviteter

i Gesten

Indre Mission i Bække - Bække Missionshus, Elmeallé 8.

Tirsdag den 5. februar Bibeltime hos Froden Rasmussen.

Den 27.+28. februar Kvindestævne i Vorbasse.

Tirsdag den 5. marts Bibeltime hos Froden Rasmussen.

Torsdag den 21. marts Soldatervennefest i Gesten Missionshus.

Tirsdag den 2. april Bibeltime hos Froden Rasmussen.

Mandag den 8. april Kredsmøden i Billund Missionshus.

Tirsdag den 16. april Møden v/tidligere missionær Thomas Iversen, Rødding.

Tirsdag den 7. maj Bibeltime hos Froden Rasmussen.

Tirsdag den 14. maj Møden i Bække Missionshus. Gesten, Brørup og Vejen er inviteret.

Tidligere ydremissionær Ingrid Marcussen, Christiansfeld taler og

fortæller.

Tirsdag den 4. juni Bibeltime hos Froden Rasmussen.

Tirsdag den 11. juni Aftenudflugt.

Tirsdag den 13. august Generalforsamling i Bække Missionshus.

Mandag den 26. august Kredsmøden i Gesten Missionshus.

Møderne begynder kl. 19.30 - Kontakt. Kirsten Mølby, tlf. 75389495

Indre Mission i Gesten

Torsdag den 7.marts Bibeltime i privat hjem

Torsdag den 21.marts Soldatervennefest

Torsdag den 4.april Bibeltime i privat hjem

Mandag den 8.april Kredsmøde/generalforsamling i Billund

Torsdag den 18.arpil Møde ved Oda Mølgaard, Ølgod

Torsdag den 2.maj Bibeltime i privat hjem

Tirsdag den 14.maj Vi er inviteret til Bække Missionshus. Taler: Missionær Ingrid

Markussen, Christiansfeld

Torsdag den 30.maj Møde ved sekretær Jens Mortensen, Fredericia

Torsdag den 6.juni Bibeltime i privat hjem

Torsdag den 13.juni Møde ved missionær Andreas Møller, Haderslev

Møderne begynder 19.30 - Kontakt: Kaj Hansen, 75557388

Tirsdagskredsen

Tirsdag den 19. februar Bibeltime hos Lillian og Kaj Hansen, Nygaden 15, Gesten.

Tirsdag den 12. marts Bibeltime hos Laila og Keld Hansen, Hovedgaden 63, Gesten.

Tirsdag den 9. april Bibeltime hos Rosa og Helge Hansen, Byagervej 130, Brørup.

Tirsdag den 23. april Bibeltime hos Kisser og Ove Hørlyck, Lunderskovvej 26.

Tirsdag den 28. maj Bibeltime hos Grethe og Sten Præstholm, Asbo Byvej 5.

Tirsdag den 11. juni Aftenudflugt.

Tirsdag den 20. august Bibeltime hos Lisbeth og Lars Rasmussen, Kragelundvej 4.

Møderne begynder kl. 19.30 - Kontakt. Kisser Hørlyck, tlf. 75389192.

KFUM-Spejderne i Bække

Grupperåds-formand – Martin Andersen – tlf. 22279655

Gruppeleder – Hans Henrik – K. Madsen – tlf. 75368163

Faste mødetider i ”Klebækhytten”, – Hamborggårdvej, Bække

Bæverflokken – bh.-1 kl. tirsdag kl. 18.00-19.30.

Ulveflokken – 2-3 kl. tirsdag – kl. 18.00-19.30.

Junior- og Spejdertroppen – 4-7 kl. tirsdag – kl. 18.45-20.45

Seniorspejdertroppen – 8-10. kl. tirsdag – kl. 18.45-20.45.

Roverklanen – 17 år og ældre – mandag kl. 19.00-21.30

Det nye menighedsråd i Gesten

12 13


Kirketider

Marts · April · Maj

Veerst Bække Gesten

3. marts - 3.s.i.fasten Ingen 10.30 09.00 BHW

10. marts - Midfaste 09.00

10.30 Indsamling til Folkekirkens

nødhjælp. Se omtale.

19.00 Leonard Cohen-gudstjeneste (se omtale)

17. marts - Mariæ Bebudelse Ingen 09.00 v ASA 10.15 Minikonfirmandstart (se omtale)

24. marts - Palmesøndag Ingen 10.00 og 11.15 Påskemusical 10.00

28. marts - Skærtorsdag

17.00 / med efterfølgende

fællesspisning – se omtale!

10.30 m. efterfølgende fællesspisning

/se omtale

16.00 m. efterfølgende spisning (se omtale)

29. marts - Langfredag 10.30 - Liturgisk 09.00 Liturgisk 19.00 Liturgisk (se omtale)

31. marts - Påskedag 09.00 10.30

10.00 Festgudstjeneste – Lejlighedskoret deltager

(se omtale)

1. april - 2.Påskedag Ingen – Se Gesten kirke Ingen – Se Gesten Kirke 10.00 Påske for børn (se omtale)

7. april - 1.s.e.påske 10.30 Ingen 9.00 BHW

14.april - 2.s.e.påske Ingen 09.00 ASA 10.15

21. april - 3.s.e.påske 09.00 10.30 19.00 Aftengudstjeneste med konf-projekt (se omtale)

Udgiver: Menighedsrådene i

Veerst og Bække og

Menighedsrådet i

Gesten.

Redaktion: Bitten Hylleqvist Weile,

Søndergade 15,

6622 Bække,

tlf. 7538 9377 og

Anna-Sofie Arendt,

Gestenvej 58,

6621 Gesten

tlf. 7555 7028

Næste deadline 13.05.13

Trykkeri: Rødding Bogtrykkeri

26. april - Bededag Ingen 09.00 v. ASA 10.15 Temagudstjeneste ”Bøn”

28.april - Konfirmation 10.00 Konfirmation Ingen 10.00

5. maj - Konfirmation Ingen 10.00 konfirmation 10.00 Konfirmation

9. maj - Kristi Himmelfart Ingen – Se Bække Kirke 10.30 9.00

12. maj - 6.s.e.påske 10.30 09.00 10.00

19. maj - Pinsedag 19.00 (KirkeCafe – Se omtale)

11.00 Koncert med Lydland og familiegudstjeneste-

se omtale!

10.00

20. maj - 2. pinsedag Se opslag i Borgeravisen Se opslag i Borgeravisen Se opslag i Borgeravisen

26.maj - Trinitatis søndag 10.30 09.00 Ingen

28.maj

17.00 Spaghetti-gudstjeneste (se omtale)

Hvor intet andet er anført er det Bitten Hylleqvist Weile, der har gudstjenesten i Veerst og Bække, og Anna-Sofie Arendt, der har gudstjenesten i Gesten.

HUSK! Kirkebil til alle højmesser, koncerter og kirkelige arrangementer i Veerst og Bække kirker. Henvendelse til Iversen Busser og Taxi, tlf. 7538 9300 senest fredag kl. 17.00

Forbehold: Selvom vi bestræber os på et få alle tiderne rigtige på listen, så kan der ske ændringer i kirketiderne – Tjek derfor altid Borgeravisen for eventuelle ændringer.

14 15


Kirkelig Vejviser i Veerst, Bække og Gesten

Præst i Veerst og Bække Pastorat

Bitten Hylleqvist Weile

Søndergade 15, 6622 Bække

Tlf. 7538 9377

bhk@km.dk

Organist v/ Veerst og Bække Kirker

Lene Bordorff

Rahbæks Allé 7, 6650 Brørup

Tlf. 2621 5333

Graver v/ Veerst Kirke

Henrik Kirch

Kirkevej 21A, 6600 Vejen

Telefon: 7555 5085

bedst mellem 8-16

Formand v/Veerst Menighedsråd:

Henry Petersen

Studevejen 3, Thorsted,

6622 Bække

Telefon: 7538 9392

Graver v/ Bække Kirke

Bække kirkekontor

Att. Brian Frøstrup

Stadionvej 2A, 6622 Bække

baekkekirke@mail.dk

Telefon: 7538 9944 (Mellem 8-16)

Formand v/ Bække Menighedsråd

Sten Præstholm

Asbo Byvej 5, 6622 Bække

Tlf. 7538 9423

Sognepræst v/ Gesten Pastorat

Anna-Sofie Arendt

Gestenvej 58

6621 Gesten

Telefon: 7555 7028

Email: asar@km.dk

Træffes efter aftale.

Mandag er fridag

Graver v/ Gesten Kirke

Gesten Kirkegård:

Graver Frank Schou

Gravermedhjælper Heidi Bock

Tlf. 5123 2716

Mellem 8-16- 9-10.30 er bedst

Brian Frøstrup er ansat som graver ved Bække

Kirke. Brian er uddannet frilandsgartner og

kender derudover til graverfaget gennem sine

forældre, der tidligere har været gravere. Vi er

glade for at kunne byde Brian velkommen til

Bække Kirke og vi ser frem til det fremtidige

samarbejde. Menighedsrådet ved Bække Kirke.

Organist v/ Gesten Kirke

Inge Juul Østerlund,

Telefon: 2941 9341

Formand v/ Gesten Menighedsråd

Peter Eskildsen

Gestenvej 52

6621 Gesten

Telefon: 7555 7468

More magazines by this user
Similar magazines