Maleri

kunstbib.dk

Maleri

..xTKwv.

( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^

^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^

'B^ed^DE 3-5" •

Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales,

hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

fKommissioncerer

i alle ^Kulturlande.

Abonnement paa Journaler af enhver 3lrt modtages.

ffrundlagt 1836.

S ALIC ATH'S

KUNSTHANDEL

CHR. IX's GADE 1, K

Telef. Centr. 11804 *i/(

KØB OG SALG

ai ældre og yngre Kunst % Ø H

Antike Rammer, Antikviteter og gamle Møbler, porturgisiske

Fajancer etc. ..........................


UDSTILLINGEN I

GRØNNINGEN 1917


UDSTILLINGENS MEDLEMMER:

Ivar Bentsen,

Holbæk.

Johannes C. Bjerg,

Skodsborg.

P. Rostrup-Boyesen,

Biilowsvej 36.

Harald Giersing,

GI. Kongevej 136 4

Ernst Goldschmidt,

St. Markus Allé 5.

Knud Kyhn,

Dronningens v. 17.

Arne Lofthus,

Strandboulevard S>5,

Viggo Madsen,

Vennemindevei.

Albert Naur,

Søllerød.

Carl Petersen,

Aaboulevard 5.

Ola! Rude,

Frederiksbergallé 66.

Karl Schou,

Jensløvsvej. Charlottenlund.

Sigurd Swane,

Falkonerallé 5.

UDSTILLINGENS GÆSTER:

Peter Hansen,

Faaborg.

Axel P. Jensen,

Islands Brygge 9.

Ludvig Karsten,

Strandvejen 393.

Johs. Larsen,

Kerteminde.

Aksel Jørgensen,

Caroline Mathildesv., Lyngby.

William Scharff,

Rysenstensgade 16.

Fritz Syberg,

Valby Langgade 30.

UDSTILLINGENS FORRETNINGSFØRER:

Overretssagfører Odin Kayser,

Vestergade 18.

UDSTILLINGENS INSPEKTRICE:

Fru Willumsen,

paa Udstillingen daglig Kl. 10—6. Udstillingens Telefon er Central 9341.


MODERNE FRANSK KUNST

Samtlige Billeder tilhører Herr Tetzen-Lund.

1. Bracque, Nature morte.

la. IWatisse, Nature morte.

~52!IMatisse, Nature morte.

3. Picasso, Nature morte.

3? Picasso, Portræt.

5. de la Fresnaye, Fransk Artilleri. -

JOHS.'C. BJERG

6. Sejrherren. Rytterstatuette.

7. Bruden.

8. Kleopatra.

9. Flygtende Kvinde.

P. ROSTRUP BOYESEN

10. Lille Helgeninde.

11. ~Kompositionsstudie.

12. To Russerbørn.

13. Sommerdag i Byens Udkant.

14. Foraarsdag i Byens Udkant.

JJ5 Fra Godthaabsvejen.

16. Optrækkende Tordenbyge.


HARALD GIERSING

17. Ung Dame med en Avis. 1916.

18. Dame i blaa Kjole og sort Slag. 1917.

19. Studie efter Greco. 1917. Tilh. Gross. H. Kampmann.

20. Studie efter Greco. 1917.

21. Studie efter Tizian. 1917.

22. Skovinteriør. 1916. Tilh. Apoteker Reimers, Aarhus.

23. Skov ved Sorø. 1916.

24. Skovsti. 1916. Privateje. Tilh. Gross. H. Kampmann,

25. Skydebanen ved Tuel Sø. 1916.

26. Solskin i Skoven. 1916.

27. Kratskov. 1916.

28. Filosofgangen. 1916.

29. Skovinteriør. 1916.

30. Skovinteriør. 1916.

31. Skovinteriør. 1916.

32. Skovvej. 1916.

PETER HANSEN

33. Aalestangere. 1917.

34. Badende Drenge. 1916. Privateje.

35. Badende Drenge 1916.

36. Maleren og Skorstensfejeren. 1916. Privateje.

37. Vinter i Haven. 1917.

38. Karlen og Hesten. 1917. Privateje.


AXEL P. JENSEN

39. Fisker med Baad. 1916.

40. Landskab med hvid Hest. 1916.

4L Rytter i Klitterne. 1916.

42. Strand ved Blokhus.

43. Foraar. (Vestrupgaard). 1916.

44. Pirup Mølle. 1916.

45. Havegang. (Vestrupgaard). 1916.

46. Gregers. 1916.

47. Xnna. 1916. Privateje.

48. Komposition. 1916-17.

49. Kartoffeloptagere. 1916.

50. Baade paa Land. 1916.

AKSEL JØRGENSEN

51. Portræt. 1916.

52. Stilleben gul Krukke. 1916.

53. Stilleben Kartofler. 1919.

.54 Stilleben Kurven. 1916.

55. Landskab. 1916.

56. Tre Mennesker. 1914. Tilhører Restauratør Agerup.

57. „Gaberen". 1916. Tilhører samme. \ *~t

58. I Caféen. 1916. Tilhører samme.

59. Dobbeltportræt. 1913. Tilhører Dyrlæge A. Thomsen.

60. Loke og Thrym. 1914. Tilhørerer Gross. Kampmann.

61. Stilleben. 1917.


62. Stilleben. 1917.

63. Stilleben. 1917.

64. Portræt. 1917.

65. En Arbejder. 1916.

KNUD KYHN

Olje.

66. Skalleslugere. 1915.

67. Fløjelsand. 1916.

68. Løve. 1916.

69. To Skalleslugere med Fisk. 1917.

70. Kæmpende Elefanter. 1916-

71. Krager. 1917.

Akvarel.

72. Strandskade. 1916.

73. Skalleslugere. 1916.

74. Gravgæs. 1916.

75. Kongefasan. 1916.

76. Lappedykkere. 1916.

77. En Flok Strandbrokfugle. 1916.

78. Elefant. 1916.

79. Maar. 1916.

80. Hjorteantiloper. 1916.

Keramik.

80 a. 3 Skulpturer. 6 Fade. 8 Fliser.


JOHANNES LARSEN

81. Graaand med Ællinger. 1916. Tilh. Kommunelærer

M

82. Graaand med Ællinger. 1916.

Enksen '

83. Skovlandskab. Båxhult. 1916.

84. Interiør. Båxhult. 1916.

85. Rugende Drossel. 1916.

86. En lille Bæk. 1916.

87. I Haven. 1916.

88. Skovduer i Kaalen. 1917.

ARNE LOFTHUS

89. Studie. 1917. Fresco.

90. Snebær. 1916. Fresco.

91. Pige med Grøntsager. 1916. Fresco.

92. Alpeviol. 1916. Fresco.

93. Blomster. Olie.

94. Portræt. Fresco.

95. Portræt af Th. Philipsen. 1917. Kultegning.

96. Sæbebobler. 1908. Kultegning.

97. Markblomster. 1915. Fresco.

98. Dame med Vifte. 1915. Tilh. Kunsth. Chr. Larsen.

99. Otte Akvareller af Blomster. 1915. Tilh. samme.

A. NAUR

100. Ved Havet. 1916.

101. Drømmebilleder. 1917.


102. Adam og Eva. 1917.

103. Portræt. 1916.

rU4. Fortræt af Fru Jean Heiberg. 1917.

105. Fra Geel Skov. 1916

106. Havebordet. 1916.

107. Udsigt mod Holte. 1916.

108. Udsigt mod Holte. 1916.

109. Snebillede. 1916.

110. Broget Buket. 1916.

111. Foraarsblomster. 1916.

111. Fra Aarhus. Akvarel.

113. Fra Lundby Bakker. Akvarel.

114. Fra Stockholm. Akvarel.

115. Marselisborg Skov. Akvarel.

116. Karen. Kridttegning.

117. En malet Sommerhat.

CARL PETERSEN

Udstillingen i Grønningen 1917.

118. Ornament paa Facaden. Vandfarve Tegning.

OLAF RUDE

119. Reconvalescent. 1917.

120. Blomster. 1917.

12T7~ Nature morte. 1917.

122. Selvportræt. 1917.


123. Rød Balletpige. 1917.

124. • Blaa Balletpige. 1917.

125. Sort Balletpige. 1917.

126. Gul og blaa Balletpige. 1917.

127. Balletdanserinde. 1917.

128. Madonna. 1916.

WILLIAM SCHARFF

129. Granskov. 1912.

130. Granskov 1912. Tilhører Tandlæge Ruben.

SIGURD SWANE

131. Ved Hammerdammen. Hellebæk. 1916.

l_32-_ De hellige tre Konger. 1916-17.

133r~De helllige tre Konger. 1917.

13i~Tre A.ar. 1917.

135. Komposition. 1917.

136. Komposition. 1917.

FRITZ SYBERG

137. Aalekrager. 1916.

136. Svaner. 1916.

139. Nilgai. 1917.

Samtlige udstillede Arbejder er til Salg bortset fra dem, ved

hvilke der e r angivet Privateje. Prisfortegnelse e r til Eftersyn

hos Inspektricen.

H. H. Rasmussen & Søn. — Typ. J. Knudsen.


Nr.

Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris

1

l i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 1200

38

39 250

40 200

41 200

42 400

43

44

500

500

45 900

3500 46 800

2000 47 800

2500 48 2500

700 49 700

700 50 350

700 51 500

700 52 500

2000 53 400

1000 54 600

55 300

400 56

300 57

58

700 59

60

700 61 250

700 62 550

700 63 500

700 64 1000

400 65 800

700 66 1500

700 67 400

400 68 400

2000 69 450

70 250

800 71 1500

72

73

74

75

76

77

78

79

80

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

200 107 600

108 600

109 600

110 500

111 400

112 100

113 100

114 100

115 100

116 100

117 50

2500 118

600 119 2000

500 120

300 121 650

600 122 500

500 123 850

2500 124 850

800 125 800

400 126 500

2000 127 850

400 128 750

450 129 800

130

131 400

132 600

200 133 600

134 500

135 500

2500 136 500

2000 137 1000

1100 138 1000

1000 139 1000

700

800


~ - iYLalerier - ~

af udstillende Kunstnere sælges, købes og byttes.

Min lille Pjece over aidøde Kunstnere udleveres gratis.

William Olsens Kunsthandel,

Fortunstræde 1. (ved Nicolaj Kirke).

Fra Flyttedag har Forretningen Lokaler i St. Kongensgade 45.

:: 'Besøg ::

tDansk fKunst- og fKaandværks

fMøbeludstilling :: 'Bredgade 65. |

g

:: ::

KilNST

ARNBAKS KUNSTHANDEL

24 BREDGADE HJ. AF ST. ANNÆ PLADS

KØBENHAVN K. TELEF. CENTRAL 2074

UDMÆRKET MALERKUNSTOGKUNST-

HAANDVÆRK. VÆRKSTED FOR RAMMER

KUNSTNERMATERIEL OG REKVISITTER


SADOLINS FARVER

benyttes ai de ledende Kunstnere i Skandinavien.

fremstilles under Kontrol af „Detlefsen & Meyers

:: kemiske Laboratorium.

benyttes derfor af Kunstnere, der lægger Vægt

paa at arbejde med rene uforfalskede Materialer.

udmærker sig ved deres Farveskønhed, behage-

:: lige Konsistens og ensartede Torring. ::

rives paa de fineste og mest moderne Maskiner

og staar i Drøjhed fuldt paa Højde med Udlandets

:: fineste Farver. r.

føres af saa godt som alle Landets Kunst- og

:: i Farvehandlere. ::

' TELEF. CENTRAL 8490 '

Ældre dansk Malerkunst købes eller modtages paa r, eget

kulante Betingelser til Bortsalg ved mine Kunstauktioner i

Ovenlyssalen, Bredgade 34. Ved at sælge ved mine K nstauktioner

opnaar Ejerne selv Dagens højeste Priser for rieres

Malerier. Alle ønskede Oplysninger angaaende Salg ved

mine Auktioner er til Tjeneste ved Henvendelse til mig enten

:: skriftlig eller pr. Telefon

M. GOLDSTEIN ... KLAMBENBORG

SLOTS ALLÉ 6

Ovenlyssalen udlejes til Kunstauktioner og -Udstillinger.


H ø g e or

m K u n s t

JVIalerier - gamle Kobberstik

:: sjældne Haandtegninger : :

j3l. (Ørslev,

International kunsthandel ~ ~ - Købmagergade 26.

MALERIER AF

ALLEVOREBED­

STEKUNSTNERE

HVER MAANED

NY SEPARAT­

UDSTILLING

ANTON HANSEN .. KØBMAGERG. 13

GULDLISTEFABRIKEN „HANSTAD"

VED C. F. A. DOLLING -

AABOULEVARD NR. 5 ... TELEF. CENTRAL 6987

KØBENHAVN

Samling ai Rammer ud­

iøres billigt og solidt.

Storste Lager ai alle

gangbare Malerilister


BONDE1

M A D T T7"D TIL VILLAER OG

L'LXL/OJL/ELIIV :: LANDSTEDER ::

- ORIGINALE TEGNINGER .

SNEDKERMESTER L.P.LARSSON

GOTHERSGADE 41

TELEF. BYEN 1971 _____

j Villiam Jørgensens Farvehandel |

Malerlærred Pensler Tubefarver

| Nørrebrogade 30. Telefon Central 7353.

H. C. ØSTERGAARD

Alle Kunstnerartikler. Stort Udvalg

a{ Tubefarver, Malerlærred etc. etc.

FARVE-, MATERIAL- OG TAPETHANDEL

94, FALCONÉRALLÉ 94. TELEFON CENTRAL 1485.


SMUKKESTE PLET

LANGS KYSTEN

TELEF.BELLEVUE

104 0

KUNSTNERISK UD­

STYREDE LOKALER

TELEF.BELLEVUE

104

JØRGEN LARSEN

MØBEL- OG ANTIKVITETSFORRETNING

TELEFON 8416 PALÆGADE 4 KØBENHAVN K

Maleri- og Blændrammer

leveres billigst hos

Fr. Christensen,

Larsbjørnstræde l, 1 Telf. Byen 2521 y.

Kun Jeppesens Lister anvendes


Kultorvets Farvehandel

Hermann Averholf.

Kultorvet 12. = = København K.

Telefon Central 521. Telegram-Adresse: „Averhoff",

Forretningen er grundlagt 1879.

Fabrik ai Tubefarver

under Kontrol af Detlefsen & Meyers kemiske Laboratorium.

Største Udvalg af

Farver, Fernisser, Materialer og Rekvisitter til Olie - Akvarel

Porcelæn - Fresco - Tempera - Helios - Emaille - Miniatur

Kromo - Gouache og Casein Maleri,

samt Rekvisitter til

Tegning og Modellering.

Svald SYielsen

Sølvsmed.

OHaandsmedede Skeer efter

egne og leverede tegninger.

SRaadhusstræde 11. flelef. Byen 251 x.


- - - RAMMER - - -

BEITSEDE & UBEITSEDE

- - KUNSTNERFARVER - -

TIL BILLIGSTE PRISER

SA\USSEN &

• H^KENST^tl

TT;Tf CJM N 21 0 ByEMKMO-

-'YÉGN^SKVisiTTÉR"-

"s^^GF^DirBOGD^MiND^GER-


HEUSER

Køb og Salg af gode Malerier

Permanent Malerindstilling

Fri Adgang

Einar Heusers Kunsthandel,

Bredgade 67 & 69.

Teli. Central 6772.

More magazines by this user
Similar magazines