Horsbøl

horsboel.dk

Horsbøl

Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Confirmerede

1796

Ingen konfirmerede

1797

1. Jens Villadsen fra Gadbjerg.

2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård.

3. Maren Jensdatter af Uhe.

4. Kirsten Johnsdatter af Øster Aast.

5. Marie Sørensdatter Lindeballe.

1798

1. Niels Bertelsen Gammelby.

2. Henrich Jensen Hedeby.

3. Peder Olsen Rostrup

4. Iver Jensen Smidstrup.

5. Søren Thomsen Lindeballe.

6. Anders Madsen Tøsby.

7. Christen Knudsen Tøsby.

8. Anders Sørensen Rostrup.

9. Peder Pedersen Lindeballe.

10. Margrethe Jensdatter Rostrup.

11. Mette Jesdatter Gadbjerg.

12. Mette Jensdatter Gadbjerg.

13. Kirsten Marie Thomasdatter Langelund.

14. Kirsten Jørgensdatter Farre, tjenende i Nebvad.

15. Anne Dorthea Pedersdatter Langelund.

16. Anne Cathrine Hansdatter Langelund.

1799

1. Hans Sørensen Gammelby.

2. Søren Clausen Uhe.

3. Christen Madsen Langelund.

4. Hans Pedersen Nørskov.

5. Peder Gydesen Nørskov.

6. Niels Johansen Nørskov.

7. David Sørensen Gadbjerg.

8. Iver Frederiksen Nørskov.

9. Christen Johnsen Øster Aast.

10. Karen Abrahamsdatter Langelund Mølle.

11. Anne Else Poulsdatter Vester Aast.

12. Anne Nielsdatter Bindesbøl.

13. Marianne Pedersdatter Nørskov.

14. Anne Kirstine Jensdatter Lindeballe.

15. Margrethe Pedersdatter Gadbjerg.

16. Ingeborg Hansdatter Gammelby.

17. Mette Christensdatter Ulkind.

18. Anne Marie Christensdatter Ulkind.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 1 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

19. Else Jørgensdatter Gammelby.

20. Anne Henrichsdatter Vester Aast.

21. Karen Nielsdatter Trøgelborg.

22. Cathrine Hansdatter Uhe.

23. Marie Kirstine Conradsdatter Gjødsbøl.

1800

1. Hans Andersen Uhe.

2. Jes Nielsen Gadbjerg.

3. Jens Pedersen Tofthøj.

4. Christen Lauridsen Nørskov.

5. Henning Jensen Hedeby.

6. Jes Jensen Rostrup.

7. Søren Christiansen Lindeballe.

8. Christen Christensen Langelund.

9. Jens Jensen Langelundhus.

10. Jens Jensen Gadbjerg.

11. Peder Pedersen Tykøjet.

12. Anne Cathrine Nielsdatter Store Karlskov.

13. Anne Sophie Christensdatter Stounkjær.

14. Anne Nielsdatter Hedeby.

15. Marie Dorthe Nielsdatter Gadbjerg.

16. Mette Clausdatter Elkjær.

17. Anne Marie Thomasdatter Elkjær.

18. Anne Christensdatter Lindeballe.

19. Johanne Jørgensdatter Gammelby.

20. Anne Iversdatter Tykøjet.

21. Anne Larsdatter Hauregård.

22. Kirsten Hansdatter Brendgård.

23. Johanne Nielsdatter Mølgård, tjenende i Ringgive præstegård.

1801 confirmerede i Lindeballe kirke.

1. Christen Jensen fra Gjødsbøl.

2. Erik Andersen fra Smidstrup.

3. Hans Lauridsen fra Smidstrup.

4. Hans Christiansen fra Lindeballe.

5. Niels Madsen fra Tøsby.

6. Iver Hansen fra Birkebæk.

7. Maren Rasmusdatter fra Nørskov.

8. Dorthe (Anne Marie) Sørensdatter fra Lindeballe.

9. Karen Thomasdatter fra Lindeballe.

10. Karen Christensdatter fra Lindeballe.

11. Marie Sørensdatter fra Rostrup.

12. Mette Olesdatter fra Rostrup.

13. Marie Pedersdatter fra Tykøjet.

14. Anne Ebbesdatter.

1802 confirmerede i Ringgive kirke.

1. Jens Pedersen af Ulkind.

2. Niels Jensen af Hedeby.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 2 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

3. Hans Andersen af Give sogn, tjenende i Store Karlskov.

4. Mathias Pedersen af Rostrup.

5. Anders Nielsen af Bindesbøl.

6. Jens Gydesen af Store Nørskov.

7. Søren Sørensen af Omme sogn, tjenende i Ringgive præstegård.

8. Peder Jensen af Nørskov, tjenende i Langelund Mølle.

9. Peder Christensen fra Uhe.

10. Ole Thomsen fra Elkjær.

11. Jacob Hansen fra Sildesthoed, tjenende i Ringgive.

12. Ole Jensen fra Nørre Langelund.

13. Nis Jensen fra Høgelund.

14. Else Hansdatter fra Ringgive.

15. Anne Johanne Hansdatter fra Vindbjerg.

16. Ingeborg Hansdatter fra Uhe.

17. Kirsten Christensdatter fra Uhe.

18. Anne Christensdatter fra Sønder Langelund.

19. Kirsten Nielsdatter fra Lille Karlskov.

20. Kirsten Madsdatter fra Nørre Langelund.

21. Maren Nielsdatter fra Mølgård, tjenende i Gadbjerg.

1803 confirmerede i Gadbjerg kirke.

1. Christian August Zander fra Store Refstrup.

2. Poul Christensen fra Farre, tjenende i Lindeballe.

3. Peder Andersen fra Ris, tjenende i præstegården.

4. Knud Sørensen fra Rostrup.

5. Stephan Christensen fra Tofthøj.

6. Peder Jensen fra Tofthøj.

7. Jens Sørensen fra Hedegård, tjenende i Ulkind.

8. Erik Jensen fra Gammelby.

9. Jens Pedersen fra Tofthøj.

10. Peder Madsen fra Gadbjerg.

11. Else Nielsdatter fra Bindesbøl.

12. Ingeborg Rasmusdatter fra Nørskov.

13. Ingeborg Sørensdatter fra Gammelby.

14. Maren Jensdatter fra Hedeby.

15. Maren Iversdatter fra Tykøjet.

16. Kirsten Jensdatter fra Rostrup.

17. Johanne Nielsdatter fra Rostrup.

18. Mette Marie Poulsdatter fra Rostrup.

19. Ingeborg Christensdatter fra Gammelby.

20. Karen Christensdatter fra Gammelby.

21. Anne Larsdatter fra Gammelby.

22. Karen Pedersdatter fra Kuldbjerg.

23. Mette Kirstine Sørensdatter fra Rostrup.

1804 confirmerede i Lindeballe kirke.

1. Johannes Nielsen, tjenende i Ringgive præstegård.

2. Herman Jensen af Nørskov.

3. Hans Pedersen af Øster Aast.

4. Jens Poulsen af Vester Aast.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 3 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

5. Hans Poulsen af Vester Aast.

6. Jens Andersen af Omvrå, tjenende i Langelund Mølle.

7. Niels Ebbesen fra Lindeballe.

8. Jens Poulsen fra Ris, tjenende i Amlund.

9. Michel Pedersen fra Tykøjet.

10. Michel Hansen fra Bostlundhus.

11. Anne Jørgensdatter fra præstegården.

12. Maren Pedersdatter fra Nørskov.

13. Birthe Marie Andersdatter fra Ris, tjenende i Uhe.

14. Karen Larsdatter fra Gammelby.

15. Kirsten Jensdatter fra Bindeballe, tjenende i Lindeballe.

16. Anne Marie Sørensdatter fra Gadbjerg.

17. Karen Jensdatter fra Gadbjerg.

18. Else Jensdatter fra Gadbjerg.

19. Anne Jensdatter fra Sønder Langelundhus.

20. Anne Else Madsdatter fra Tøsby.

21. Gertrud Marie Pedersdatter fra Lindeballe.

1805 confirmerede i Ringgive kirke.

1. Hans Madsen af Nørre Langelund.

2. Johan Georg Johansen fra Lindeballe.

3. Anders Jensen fra Smidstrup mark.

4. Niels Pedersen fra Lindeballe.

5. Søren Jensen af Gjødsbøl.

1. Disse vidste godt at kunne giøre rede for deres christendom efter de

anordnede lærebøger, og kunne adskillige psalmer.

6. Hans Hansen af Ringgive.

7. Peder Christensen af Gammelby.

8. Niels Jensen af Gammelby.

2. Disse vare middelmådige, men kunne dog det vigtigste, og nogle psalmer.

9. Christen Pedersen af Lindeballe.

10. Søren Christensen af Uhe.

11. Hans Hansen af Vester Aast.

12. Michel Hansen af Vester Aast.

13. Niels Pedersen af Lindeballe.

3. Disse havde, foruden Lutheri Cathecismus, kun lært det korte indbegreb af

christendommens hoved lærdommen, og nogle psalmer.

14. Sidsel Jensdatter af Hedeby.

15. Maren Jensdatter af Smidstrup.

16. Anne Marie Henrichsdatter af Smidstrup.

17. Dorthe Sørensdatter fra Uhe.

18. Maren Christensdatter fra Uhe.

19. Bodil Jensdatter fra Tofthøj.

20. Sidsel Christensdatter fra Lindeballe.

21. Johanne Pedersdatter fra Uhe.

22. Karen Hansdatter fra Lindeballe.

23. Anne Marie Pedersdatter fra Ulkind.

24. Else Jensdatter fra Tykøjet.

4. Om disse gælder, hvad er anført ved no 1 foran.

25. Karen Christensdatter fra Lindeballe.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 4 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

26. Mette Margrethe Sørensdatter fra Lindeballe.

27. Kirsten Marie Jørgensdatter fra Hedeby.

28. Marianne Jensdatter fra Tøsby.

29. Anne Jensdatter fra Tofthøj.

30. Anne Mette Nielsdatter af Gadbjerg.

5. Det samme som no 2 foran.

31. Anne Margrethe Knudsdatter af Bostlund.

32. Maren Christensdatter af Trolhus.

6. Det samme som ved no 3 foran.

1806 confirmerede i Gadbjerg kirke den 13 april.

1. Peter Zander fra Refstrup.

2. Peder Sørensen fra Gammelby.

3. Anders Hansen fra Vindbjerg.

4. Jørgen Thomsen fra Dybvadgård.

5. Michel Lauridsen fra Lille Nørskov.

6. Claus Graversen fra Farre, tjener i Lindeballe.

7. Mads Jensen fra Nørskov.

1. Meget gode.

8. Andes Terkelsen fra Givskud, tjener i Uhe.

9. Jens Pedersen fra Øster Aast.

10. Christen Henrichsen fra Øster Aast.

11. Eske Nielsen fra Uhe.

12. Jens Jensen fra Ringgive, tjener i præstegården.

13. Jørgen Terkelsen fra Givskud, tjener i Elkjær.

14. Hans Hansen fra Fredericia, tjener i Amlund.

2. Noget ringere.

15. Niels Thomsen fra Elkjær.

16. Jens Christensen fra Uhe.

17. Johannes Christian Poulsen fra Brande sogn, tjener i Hedeby.

3. Mådelige.

18. Maren Poulsdatter fra Vester Aast.

19. Anne Marie Nielsdatter fra Tofthøj hede.

20. Anne Cathrine Jensdatter fra Nørskov.

21. Ingeborg Pedersdatter fra Nørskov.

22. Maren Christensdatter fra Lindeballe.

23. Anne Cathrine Christensdatter fra Kuldberg.

4. Ligesom no 1 foran.

24. Marianne Nielsdatter fra Mølgård, tjener i Uhe.

25. Marie Jensdatter fra Lille Refstrup.

26. Anne Margrethe Pedersdatter i Uhe.

5. Ligesom no 3 foran.

1807 confirmerede i Ringgive kirke den 5 april.

1. Jens Jensen af Smidstrup.

2. Mads Christiansen fra Hauregård.

3. Hans Christensen fra Gilbjerg, tjener i Uhe.

4. Peder Madsen fra Tøsby.

5. Iver Pedersen fra Tøsby huse.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 5 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

1. Disse kunne godt, foruden de anordnede lærebøger, nogle af de nye psalmer,

deruden kunne de 4 skrive og læse skrivt nogenlunde.

6. Morten Christensen fra Gammelby.

2. Denne var ikke fuldt så ferm som de øvrige.

7. Jens Sørensen fra Gadbjerg.

3. Han kunne ei bringes videre end til at lære Cathecismus og det korte

indbegreb af lærebogen og nogle psalmer.

8. Jomfru Hedevig Christine Zander fra Refstrup.

9. Jacobine Caroline Bernhardine Hassing fra præstegården.

10. Maren Lauridsdatter af Smidstrup.

11. Maren Thomasdatter ibidem.

4. Om disse gælder det samme som ved 1ste.

12. Mette Margrethe Pedersdatter fra Rostrup.

13. Johanne Andersdatter fra Ris, tjener i Hedeby.

5. Om disse gælder hvad under no 2 er anført.

14. Anne Christensdatter fra Bøgvad, tjener i Aast.

15. Anne Kirstine Jensdatter fra Tøsby.

6. Om disse gælder hvad under no 3 er anført.

1808 confirmerede i Lindeballe kirke den 24 april.

1. Christen Clausen af Elkjær.

2. Jens Melchiorsen af Smidstrup.

1. Meget vel oplyste.

3. Hans Andersen af Gadbjerg.

4. Jens Henrichsen af Smidstrup.

5. Marcus Sørensen af Tofthøj.

6. Christen Jensen af Gammelby.

2. Middelmådig oplyste.

7. Peder Thomsen fra Øgelund, tjener i Ulkind.

8. Christen Olesen fra Farre, tjener i Elkjær.

9. Christen Christensen fra Linå, tjener i Ulkind.

3. Ringe oplyste.

10. Jomfru Inger Christine Berg fra Refstrup.

11. Maren Pedersdatter af Ulkind.

12. Else Marie Madsdatter af Nørre Langelund.

13. Mette Kirstine Jensdatter fra Høllet, tjener i Sønder Langelund huse.

4. Meget ferme.

14. Karen Christensdatter fra Sønder Langelund.

15. Kirsten Jensdatter fra Smidstrup mark.

16. Kirsten Jensdatter fra Høgelund.

17. Kirsten Lauridsdatter fra Lille Nørskov.

18. Karen Nielsdatter af Smidstrup.

19. Johanne Marie Madsdatter fra Lille Hestlund, tjener i Uhe.

20. Kirsten Marie Thuesdatter af Lindeballe.

21. Maren Hansdatter af Bostlundhus.

5. Middelmådige.

22. Kirsten Marie Jensdatter fra Farre, tjener i Gammelby.

23. Cathrine Marie Johannesdatter fra Kobberbøl, tjener i Uhe.

24. Johanne Marie Christensdatter fra Gilbjerg.

25. Anne Marie Pedersdatter fra Sødover, tjener i Smidstrup.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 6 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

26. Maren Madsdatter fra Risbjerg, tjener i Hedeby.

27. Maren Pedersdatter af Uhe.

6. Ringe.

1809 confirmerede i Ringgive kirke den 16 april.

1. Anders Christensen af Filskov, tjener i Nørskov.

2. Stephan Jensen af Tofthøj.

3. Jørgen Hansen af Gammelby.

4. Christen Hansen af Rostrup.

5. Johannes Jensen af Nørskov.

6. Søren Jensen af Tøsby.

7. Mogens Jensen af Rostrup.

8. Claus Jacobsen af Tofthøj.

9. Hans Jensen af Tofthøj.

10. Søren Nielsen af Egebjerg, tjener i Ulkind.

11. Niels Pedersen af Over Donnerup, tjener i Uhe.

12. Claus Nielsen af Uhe.

1. Disse aflagde samtlig prøver på god oplysning i de anordnede lærebøger og

kunne adskillige psalmer af den nye psalmebog. Desuden kunne de ni skrive, og de 3 af dem

endog regne skikkelig godt, men især udmærkede den første sig, både ved eftertanke og

skrivning og regning, hvori han endogså var kommet temmelig vidt.

13. Peder Pedersen af Nørskov.

14. Hans Christensen af Sønder Kollomorten, tjener i Hedeby.

15. Jens Hansen af Nevad, tjener i præstegården.

16. Jørgen Pedersen af Lindeballe.

17. Christen Bertelsen af Gadbjerg, tjener i Clausholm.

2. Disse vare kun mådelig oplyste, og kunne ei ret gøre rede for andet end

Lutheri Cathecismus og det korte begreb af lærebogen og nogle psalmer.

18. Anne Sørensdatter af Lindeballe.

19. Anne Marie nielsdatter af Lindeballe.

20. Maren Melchiorsdatter af Smidstrup.

21. Maren Nielsdatter af Tofthøj.

22. Johanne Marie Madsdatter af Gadbjerg.

23. Karen Pedersdatter af Tofthøj.

24. Marie Pedersdatter af Nørskov.

25. Johanne Marie Hansdatter af Vester Aast.

26. Maren Jensdatter af Gjødsbøl.

27. Anne Kirstine Jensdatter af Rostrup.

28. Anne Thomasdatter af Smidstrup.

29. Hanne Pedersdatter af Rostrup.

30. Anne Hansdatter Horsted af Gadbjerg, tjener i præstegården.

31. Margrethe Jensdatter af Ringgive.

32. Barbara Mortensdatter af Tøsby.

33. Anne Christensdatter af Tofthøj.

34. Anne Lauridsdatter af Dørken, tjener i Uhe.

35. Anne Pedersdatter af Bækskov, tjener i Hedeby.

36. Engel Marie Christensdatter af Farre, tjener i Nørskov.

3. Disse vare alle, nogle mere, og nogle mindre vel oplyste efter de anordnede

lærebøger, og kunne adskillige psalmer. 2 kunne endog skrive og læse skrivt, men især

udmærkede den første sig både ved ferme og tydelige svar på, hvad hun spurgtes om, og

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 7 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

skrivning, læsning og eftertanke.

37. Kirsten Hansdatter af Uhe.

38. Kirsten Thomasdatter af Gadbjerg.

39. Sophie Lauridsdatter af Gadbjerg.

40. Anne Christensdatter af Sildesthoed, tjener i Lindeballe.

41. Karen Jensdatter af Frederiksborg, tjener i Store Karlskov.

42. Kirsten Jensdatter af (Kro)ager, tjener i Lille Karlskov.

43. Abelone N(ielsdatter af ???)eum, tjener i Lindeballe.

44. Karen Je(nsdatter af ????)hus, tjener i Lindeballe.

45. Birthe Jens(datter af Gad)bjerg.

46. Anne Marie Michelsdatter af Breinhoed, tjener i Gadbjerg.

4. Om disse gælder hvad forhen er meldt under no 2 undtagen den sidste der,

skjønt 20 år gammel, dog formedelst en utilgivelig forsømmelse i ungdommen, umulig kunne

bringes videre, end til med nød at lære de 5 poster af Lutheri Cathecismus.

1810 confirmerede i Lindeballe kirke den 29 april.

[Herfra fødested og alder]

1. Mads Thuesen af Lindeballe 16 år.

2. Jens Jensen af Nørskov 16 1/2 år.

3. Johannes Madsen af Lille Hestlund 15 3/4 år.

4. Herman Michelsen af Gadbjerg 16 år.

5. Christen Nielsen af Bindesbøl 15 år.

6. Jens Jensen af Gammelby 15 år.

7. Niels Pedersen af Nørskov 15 år.

8. Peder Knudsen af Vandel 15 år.

9. Niels Jensen af Hedeby 17 år.

10. Lars Jensen af Ullerup 15 år.

11. Anne Cathrine Sørensdatter af Gadbjerg. 15 år.

12. Anne Marie Nielsdatter af Gadbjerg 15 3/4 år.

13. Johanne Terkildsdatter af Givskud 17 år.

14. Else Marie Lasdatter af Gjødsbøl 15 år.

15. Maren Christensdatter af Smidstrup 15 1/2 år.

16. Anne Olesdatter af Rostrup 14 3/4 år.

17. Barbara Nielsdatter af Smidstrup 15 1/2 år.

Af alle disse kunne de 14 første godt gøre rede for deres christendoms kundskaber efter de

anordnede lærebøger, og de første ibland dem meget godt, hvoraf de 5 vare på god vej til at

skrive og læse skrivt, men de 3 sidste kunne, formedelst forsømmelse i ungdommen og deres

ringe mål af forstands evner, ej bringes videre, end til, foruden Lutheri Cathecismus, et giort

temmelig godt rede for Holsteds Ledetråd. Alle havde de desuden lært adskillige psalmer af

den evangeliske psalmebog og at kunne tal.

1811 confirmerede i Gadbjerg kirke den 21 april.

1. Peder Pedersen af Nørskov 17 år.

2. Søren Thomsen af Elkjær 16 år.

3. Hans Jensen af Tøsby huse 15 år.

4. Christen Michelsen af Hved i Hvejsel sogn 16 år.

5. Peder Henrichsen af Øster Aast 15 1/2 år.

6. Hans Pedersen af Uhe 16 år.

7. Jens Christian Hansen af Nevad 15 år.

8. Christen Nielsen af Smidstrup 16 3/4 år.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 8 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

9. Christen Pedersen af Møllerup i Hammer sogn 15 1/2 år.

10. Karen Pedersdatter af Ulkind 15 år.

11. Anne Kirstine Jensdatter af Nørup 14 3/4 år.

12. Anne Cathrine Hansdatter af Vester Aast 15 1/4 år.

13. Anne Kirstine Jensdatter af Farre i Give sogn 15 år.

14. Maren Christensdatter af Lindeballe 18 år.

15. Bodil Kirstine Christensdatter af Gadbjerg 14 3/4 år.

16. Barbara Hansdatter af Gadbjerg 15 1/4 år.

17. Maren Christensdatter af Gammelby 16 3/4 år.

18. Anne Malene Thomasdatter af Nørre Langelund 15 år.

19. Mette Cathrine Pedersdatter af Lindeballe 18 1/4 år.

20. Anne Margrethe Marcusdatter af Tofthøj 19 år.

21. Kirsten Marie Hansdatter af Bostlundhus 16 år.

Af alle disse børn kunne de 16, nemlig 6 drenge og de 10 piger giøre god rede for deres

christendoms kundskaber efter de anordnede lærebøger, men især udmærkede de 4 drenge og

de 4 piger sig deriblandt ved deres færdige og tydelige svar og gode eftertanke, og 3 drenge

endog med at kunne skrive tåleligt. Alle disse kunne deruden Thonboes bibelske historie og 9

udvalgte psalmer af den, nu her i alle 3 menigheder indførte, evangeliske psalmebog, og

tallene, såvel enkelte som sammensatte. Men derimod af de øvrige 2 piger og 3 drenge, som

endnu findes i optegnelsen, vare vel, hine mindre, disse mådelig oplyste, men de måtte

medtages, da de vare så svage på forstands evner, at der ikke var håb om, at de nogen tid

kunne blive bedre. Af dem alle vare 3 vaccinerede af mig, og de øvrige have alle godtgjort

med bevis, at de have igjennemgået de naturlige børnekopper.

1812 confirmerede i Ringgive kirke den 5 april.

1. Hans Peder Gejsz af Lindeballe 17 år.

2. Peder Jensen af Tofthøj 17 år.

3. Jens Hansen af Ringgive 15 3/4 år.

4. Søren Rasmussen af Nørskov 17 år.

5. Jens Sørensen af Tofthøj 17 år.

6. Niels Pedersen af Nørskov 16 år.

7. Erik Thuesen af Lindeballe 16 år.

8. Peder Thomsen af Dybvadgård 16 1/2 år.

9. Jens Lauridsen af Ildved i Hvejsel sogn 17 år.

10. Andreas Andreasen af Lindeballe 14 3/4 år.

11. Hans Thomsen af Gadbjerg 17 år.

12. Peder Thomsen af Smidstrup 14 1/2 år.

13. Jens Jes Michelsen af Gadbjerg 15 3/4 år.

14. Thomas Christensen af Gilbjerg 14 år.

15. Jens Sørensen af Gammelby 16 1/2 år.

16. Anders Mathiasen af Tofthøj 17 år.

17. Niels Christensen af Gammelby 16 år.

18. Jacob Christensen af Bøgvad i Egtved sogn 19 år.

19. Frands Thonnesen af Smidstrup Jahk. 15 1/2 år.

20. Marie Cathrine Gejsz af Lindeballe 14 1/2 år.

21. Anne Johanne Christensdatter af Tofthøj 15 3/4 år.

22. Anne Kirstine Nielsdatter af Tofthøj 16 1/2 år.

23. Kirsten Jensdatter af Tofthøj 16 1/2 år.

24. Johanne Sørensdatter af Lindeballe 14 1/2 år.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 9 af 11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

25. Else Marie Jensdatter af Høgelund 15 1/2 år.

26. Abelone Nielsdatter af Givskud hede 16 1/2 år.

27. Anne Sophie Andersdatter af Givskud 16 1/4 år.

28. Karen Pedersdatter af Uhe 15 år.

29. Kirsten Frederiksdatter af Nørskov 16 1/2 år.

30. Maren Jensdatter af Uhe 15 1/2 år.

31. Kirsten Lauridsdatter af Gadbjerg 15 år.

32. Mette Christensdatter af Lindeballe 16 år.

33. Anne Cathrine Andersdatter af Gadbjerg 18 år.

34. Maren Andersdatter af Gadbjerg 15 3/4 år.

35. Anne Sørensdatter af Gammelby 14 3/4 år.

36. Voldborg Lauridsdatter af Lille Nørskov 16 1/2 år.

37. Mette Albrechtsdatter af Søndersthoed mark 16 3/4 år.

Af disse 37 var 14 drenge og 11 piger vel oplyste efter de anordnede lærebøger, 3 drenge og 5

piger middelmådig oplyste, og 2 drenge og 2 piger, som vist aldrig kunne blive bedre, kum

mådelig oplyste. Alle kunne de en del udvalgte psalmer af den nye psalmebog, og 13 drenge

og 1 pige kunne godt læse skrivt og skrive tåleligt. 11 af disse børn vare vaccinerede af mig,

og de øvrige have ved attester bevist, at de havde igiennemgået de naturlige kopper.

1813 confirmerede i Lindeballe kirke den 25 april.

1. Niels Jensen af Gjødsbøl 16 1/2 år.

2. Gyde Hansen af Vester Aast 14 1/4 år.

3. Poul Hansen af Øster Aast 17 år.

4. Hans Lauridsen af Tofthøj 16 1/2 år.

5. Hans Christiansen af Hauregård 15 år.

6. Christen Thomsen af Elkjær 16 år.

7. Johan Henrich Hansen af Nevad 16 1/2 år.

8. Anne Jensdatter af Ringgive 14 1/4 år.

9. Anne Dorthe Gotfredsdatter af Lindeballe 15 1/2 år.

10. Karen Kirstine Nielsdatter af Vester Vedsted 15 1/2 år.

11. Louise Pedersdatter af Bølling i Egtved sogn 16 1/4 år.

12. Lene Hansdatter af Nevad 16 1/4 år.

13. Anne Cathrine Nielsdatter af Sønder Langelund 16 år.

14. Margrethe Pedersdatter af Bechsgård 15 1/2 år.

15. Mette Marie Jacobsdatter af Røddinghus 15 år.

16. Karen Lauridsdatter af Lille Nørskov 16 år.

17. Anne Johanne Nielsdatter af Smidstrup 16 1/4 år.

Af disse 17 børn vare 4 drenge og 5 piger meget vel oplyste efter de anordnede lærebøger. 3

drenge og 3 piger middelmådig oplyste og 2 piger mådelig oplyste. Alle kunne de en del

udvalgte psalmer af den evangeliske psalmebog og 3 drenge og 1 pige kunne skrive

nogenledes. 12 af disse børn vare vaccinerede af mig, og de øvrige 5 have med attester bevist,

at de havde haft de naturlige børnekopper.

1814 confirmerede i Gadbjerg kirke den 17 april.

1. Peder Nielsen af Gadbjerg. 15 1/2 år.

2. Hans Peder Nielsen af Vester Vedsted 14 1/2 år.

3. Jens Iversen af Tykøjet 15 1/4 år.

4. Peder Pedersen af Øster Aast 16 år.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 10 af

11

Horsbøl


Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – konfirmerede 1796 til 1814

5. Søren Iversen af Kuldbjerg 14 år.

6. Hans Michelsen af Gadbjerg 16 1/2 år.

7. Calus Isaksen af Omvrå 14 1/2 år.

8. Simon Poulsen af Gadbjerg 15 1/4 år.

9. Jens Peder Christensen af Ankelbo 14 1/4 år.

10. Christen Fallesen af Gadbjerg 15 år.

11. Jørgen Christensen af Farre 16 1/4 år.

12. Peder Jensen af Skovbølling 14 1/2 år.

13. Niels Pedersen af Tykøjet 16 1/2 år.

14. Truels Thonnesen af Smidstrup 15 1/2 år.

15. Jens Christensen af Tofthøj 14 1/2 år.

16. Las Sørensen af Gadbjerg 15 1/4 år.

17. Peder Madsen af Uhe 16 år.

18. Anne Sophie Thuesdatter af Lindeballe 14 1/2 år.

19. Karen Marie Pedersdatter af Give 16 år.

20. Anne Iversdatter af Kuldbjerg 16 1/2 år.

21. Maren Hansdatter af Rostrup 16 3/4 år.

22. Anne Else Rasmusdatter af Uhe 16 år.

23. Mette Marie Thomasdatter af Dybvad 15 3/4 år.

24. Anne Marie Nielsdatter af Farre 15 3/4 år.

25. Marianne Lauridsdatter af Tofthøj 14 1/2 år.

26. Karen Hansdatter af Vester Aast 15 år.

27. Voldborg Marie Ebbesdatter af Lindeballe 15 år.

28. Anne Thomasdatter af Givskudlund 15 1/2 år.

29. Maren Henrichsdatter af Øster Aast 14 3/4 år.

30. Anne Johanne Henrichsdatter af Øster Aast 14 3/4 år.

31. Maren Christensdatter af Tofthøj 18 3/4 år.

32. Anne Else Hansdatter af Bostlundhus 18 år.

33. Anne Marie Pedersdatter af Lindeballe 16 1/4 år.

34. Anne Kirstine Sørensdatter af Tofthøj 15 1/4 år.

35. Anne Kirstine Pedersdatter af Refstrup Skovhus 15 3/4 år.

Af disse vare 13 drenge og 13 piger godt oplyste, men 4 drenge og 5 piger kun mådelige. 15

iblandt dem kunne endog skrive nogenledes. Alle kunne de en del udvalgte psalmer. Alle

have de med attester bevist, at de enten vare caccinerede eller have haft de naturlige kopper.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\VEJLE\Nørvang\Ringgive\Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814.docSide 11 af

11

Horsbøl

More magazines by this user
Similar magazines