Lær at leve med kronisk sygdom 2012 - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Lær at leve med kronisk sygdom 2012 - Patientuddannelse

Lær at leve med kronisk sygdom 2012

Stoppet på kurset

(deltaget på 3 moduler eller færre)

Kære kursist

Du har valgt at stoppe på kurset Lær at leve med kronisk sygdom. Vi vil bede dig

om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig selv, din opfattelse af

og tilfredshed med kursusforløbet.

Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre kurset bedre for kommende

kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet.

Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig

krydse af ved det svar, der passer bedst.

Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme og bliver behandlet

fortroligt.

Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden

sendes besvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser

fra hele landet. Du kan se resultaterne for hele landet på

www.patientuddannelse.info.

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator Malene

Norborg, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 21 13 90 75, e-mail:

mn@sundkom.dk

1


De første spørgsmål handler om dine personlige forhold

1. Hvilken kommune bor du i? _________________________________________________

2. Køn (Sæt kun 1 kryds)

Kvinde

Mand

3. Hvilket år er du født? ____________

4. Hvad er din ægteskabelige status? (Sæt kun 1 kryds)

Gift/samlevende

Fraskilt/ separeret

Enlig/single

Enke/Enkemand

5. Hvad er din etniske baggrund? (Sæt kun 1 kryds)

Dansk

Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken:_______________________

6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? (Sæt kun 1 kryds)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser)

HH/Studentereksamen/HF

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.)

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

2


7. Hvad er din nuværende beskæftigelse? (Sæt kun 1 kryds)

Under uddannelse

I arbejde

Sygemeldt

Flexjob

Førtidspensionist

Jobsøgende

Folkepensionist

Jobtræning

Efterløn

Revalidering

Kontanthjælpsmodtager

Anden beskæftigelse, angiv hvilken:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Indgår kurset "Lær at leve med kronisk sygdom" som en del af en

jobplan/aktiveringsplan eller lignende? (Sæt kun 1 kryds)

Ja

Nej

9. Er du kommet på kurset, fordi du: (Sæt kun 1 kryds)

har kronisk sygdom

har kronisk sygdom og er pårørende

er pårørende til en med kronisk sygdom - gå til spørgsmål 12

10. Hvilken/hvilke kroniske sygdomme har du? (Sæt gerne flere krydser)

Apopleksi (blodprop i hjernen)

Astma/allergi

Kræft

Diabetes

Fibromyalgi

Gigtsygdom

(Fortsættes næste side …)

3


Hjertesygdom

Knogleskørhed

KOL/Lungesygdom

Psykisk lidelse

Ryglidelse

Sclerose

Anden sygdom, angiv hvilken:________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

11. Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? (Sæt kun 1 kryds)

Mindre end 1 år

1 til 5 år

6 til 10 år

Mere end 10 år

De næste spørgsmål handler om den information, du fik om kurset før

kursusstart.

12. Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud

for kursets start? (Sæt kun 1 kryds)

Nej - gå til spørgsmål 13

Ja - gå til spørgsmål 14

Ved ikke - gå til spørgsmål 14

13. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til, hvad du havde forventet?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4


De sidste spørgsmål handler om, hvornår du stoppede med at deltage

i kurset og årsagerne til dette.

14. Hvor mange moduler har du deltaget i? (sæt kun 1 kryds)

1 modul

2 moduler

3 moduler

15. Hvad var årsagen til, at du ikke deltog på hele kurset? (Sæt gerne flere krydser)

Jeg var for syg til at kunne deltage

Jeg havde ikke tid

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker

Kurset gav mig ingen ny viden

Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder

Kurset passede ikke til min situation

Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen

Der var for lidt tid til at tale sammen

Jeg havde ingen transportmulighed

Anden årsag, angiv hvilken:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Ville du deltage i kurset Lær at leve med kronisk sygdom igen, hvis du fik muligheden?

(Sæt kun 1 kryds og skriv hvorfor)


Ja, fordi _________________________________________________________________________


Nej, fordi ___________________________________________________________________


Måske, fordi ________________________________________________________________

5


17. Har du yderligere kommentarer til kurset, er du velkommen til at skrive dem her:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.

6

More magazines by this user
Similar magazines