Active Housing - Bolig for livet - Lysnet

lysnet.com

Active Housing - Bolig for livet - Lysnet

LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA

ACTIVE HOUSING

Baggrund

LYS og energi

LYS og komfort

LYS og æstetik

Bolig for Livet


Baggrund

3 grunde til at reducere brugen af fossile brændstoffer:

1. Klimaændringer

2. Politisk afhængighed

3. Ressource knaphed

Så længe har vi ressourcer:

Olie 41 år

Gas 60 år

Kul 133 år

Kilde: Statistical Rewiew of World Energy 2008


Baggrund

Brundtland rapporten

’Vores fælles fremtid’ 1987

Bæredygtig udvikling:

’…At sikre at den imødekommer de øjeblikkelige

behov uden at gå på kompromis med de fremtidige

generationers mulighed for at sikre deres behov.’


Baggrund

40%

af det samlede primære energiforbrug

anvendes i bygninger

Opvarmning

Ventilation

Belysning

Køling

Apparater

Samlede energiforbrug i EU


Baggrund

Ikke begrænsninger men nye MULIGHEDER

Solen forsyner jorden med 15000 gange

mere energi end vores samlede behov


Det aktive vindue

LYS og energi

LYS og komfort

LYS og æstetik

LIV, LYS OG LUFT

Tegn på LIV

Byde LYS og solstråler ind

Kilde til frisk LUFT

og dufte, lyde, varme og kulde

Det vertikale vindue

Kilde til lys, udsigt og

Relation mellem inde og ude

- mulighed for at se, høre og mærke


ENERGI

KOMFORT

Hvad er problemet?

Energieffektivt byggeri vurderes for ofte ud fra

en ensidig fokusering på isolerings-evne

(passive house). Her bliver vinduet ’det svage

led’ med reduceret vinduesareal til følge og

forringet lys-, luft- og livskvalitet

ÆSTETIK

Hvad vil vi vise?

Hvordan man med symbiosen i

energi, komfort og æstetik kan udvikle

’AKTIVE HUSE’


LYS og energi

U-værdi viser varmetabet gennem ruden, lav U-værdi = lavt varmetab

G-værdi viser solvarmen gennem ruden i procent

LT-værdi viser synligt sollys gennem ruden i procent

Rw-værdi viser støj gennem ruden, høj værdi = god lysisolering


LYS og energi

INDE

INDE

A B C C B A

A. Energiglas - filter på side 3 VELFAC CLEAR ENERGY 4-16-4 argon

U-værdi 1,1 LT-værdi 0,81 g-værdi 0,64 Rw=32 dB

B. Solglas - filter på side 2 VELFAC SUN 1 6-14-4 argon

U-værdi 1,1 LT-værdi 0,67 g-værdi 0,37 Rw=35 dB

C. Solgals - gennemfarvet glas VELFAC SUN 4 og 5

U-værdi 1,2 LT-værdi 0,39 g-værdi 0,35 Rw=35 dB


TRANSPARENS


LYS og energi


LYS og energi


LYS og komfort

’A room without natural light is not a room’ Kilde: Louis Kahn ’Light and Space’


Det milde lys reflekteres i karm, sprosser, post, lysning, gulv, støvkorn i luften…et øjebliks indtryk

’Støvkornenes dans i solstrålerne’ Hammershøj 1900

Kilde: Ordrupgårdsamlingen


LYS og æstetik

Jørn Utzon Can Lis, Mallorca, 1993

Udnytter lys og udsigt optimalt. Sidelys tegner relief i sandsten og følger døgnets og årets rytme

Kontrasten i lyset mellem inde og ude brydes i lysningerne


Bolig for Livet

Vision

Vi vil bringe liv, lys og luft til mennesker


ENERGI

KOMFORT

Hvad er problemet?

Energieffektivt byggeri vurderes for ofte ud fra

en ensidig fokusering på isolerings-evne

(passive house). Her bliver vinduet ’det svage

led’ med reduceret vinduesareal til følge og

forringet lys-, luft- og livskvalitet

ÆSTETIK

Hvad vil vi vise?

Bolig for livet skal vise hvordan man med

liv, lys og luft kan forene æstetik, komfort

og energi til et ’AKTIVE HUSE’


Hvordan?

10 tværfaglige workshops

hvor innovation skabes ved at sætte

eksisterende viden sammen på en ny måde

Intern arbejdsgruppe:

VELFAC, VELUX, Window Master

Undertitel

Rådgivere:

aart arkitekter

Esbensen Ingeniører,

KFS-Boligbyg

Spidskompetencer:

Ingeniørhøjskolen i Århus

Alexandra Instituttet

Statens Byggeforskningsinstitut


Hvornår?

6 faser á ca. 3 måneder

10 workshops over hele forløbet

1. spadestik september 2008

Åbning marts 2009

Åbent hus marts april 1009

Testfamilie maj 2009-april 2010

2007 2008 2009

1. spadestik september 2008 Åbning marts 2009


Mål


Mål


Program


Energikoncept

Huset er selvforsynende med El og

varme på årsbasis

CO 2 -udledning og energiforbrug

betales tilbage over ca. 30 år

El sælges til nettet eller kunne oplade

en el-bil til miljøvenlig transport.

29.01.2009 / Page 31


Udnyttelse af passiv solenergi

Solen opvarmer huset i 6 ud af 12

måneder

Overskydende sol afskærmes og

ventileres bort

Glastyper vælges ud fra orientering

Nye energioptimerede vinduer, og

indbygning

Vinduet mørke U-værdi Evne til at udnytte solens varme Den totale energibalance

29.01.2009 / Page 32


Energiproducerende installationer – aktiv solenergi

Sol-varmepumpeanlæg producerer varme til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning

Solfangere opvarmer brugsvand, tilskudsvarme fra varmepumpe

Mekanisk ventilation med varmegenvinding samt god naturlig ventilation

Solceller på tag producerer el til al forbrug og varmepumpe


Bolig for livet i lav-energikontekst

Frihed i designet

Skabe boliger med liv,

lys og luft

Skabe boliger med plads

til integreret produktion

Bibeholde god komfort


Århusbugten, syd

Beliggenhed

Lystrup, 12 km nord for Århus

Udsigt til land, vand og by

Orientering mod udsigt og sol

Kompakt bygningskrop

Sammenhæng mellem indeog

uderelationer

Situationsplan


Den aktive facade

sommer/vinter

dag/nat

Undertitel

Facadebeklædning

Mørk naturskiffer

Kontrasterende partier

med træ

Tagbeklædning,

naturskiffer, solcelleog

solvarmepaneler

Aktive facadeelementer,

trælameller


Designparametre

190 m2 i 1 ½ etage

Fællesskab og fordybelse

Fleksibilitet

Disponering stueplan

0-2 værelser

2 aktive fleksible rum

Kærne

Lyskors

Stueplan

Inde- uderelationer


3D skitse set fra sydøst


Disponering 1. sal

1-3 værelser

Aktivt fleksibelt rum

Kærne

Inde- uderelationer

1.sals plan


3D skitse set fra sydøst


Snit A

B A

Konstruktion og materialer

Let struktur

Bærende konstruktioner i træ

Indv. gulve træ og naturskiffer

Snit B

Indv. vægge hvide glatte

med kontrasterende partier i træ


3D skitse set fra sydøst


’You can never learn anything that is not part of yourself’ Kilde: Louis Kahn Magritte ’The False Mirror’ 1928 MOMA


LINKS

lysnet.com

lea.aarch.dk

LYS+ENERGI+ARKITEKTUR, AAA 2008

velfac.dk

Bolig for Livet

VKR-holding.com

Active Housing

EKH@velfac.dk


3D skitse set fra sydøst

More magazines by this user
Similar magazines