Forventninger til job og karriere 2009, december 2008 - CA a-kasse

ca.dk

Forventninger til job og karriere 2009, december 2008 - CA a-kasse

Forventninger til job & karriere 2009

En medlemsundersøgelse af CA a-kasse

December 2008

1/6


Hovedresultater:

Sikre på stigende ledighed

7 ud af 10 medlemmer regner i nogen eller i høj grad

med, at ledigheden i 2009 vil stige som følge af den

økonomiske krise. Godt 7 % flere mænd end kvinder

regner med dette.

Nedskæringer i vente

Knap hver femte regner med, at deres virksomhed

skal skære ned på personalet i 2009 som følge af den

økonomiske krise.

Hver syvende mener, at de også selv risikerer at blive

ledige i 2009.

Nyansatte mere udsatte

Knap hver sjette risikerer at blive ledig som følge af

den økonomiske krise. Især de nyansatte med max 1

år i jobbet føler sig udsatte, hvorimod medlemmer

med mere end 3 års ansættelse ikke regner med at

være i risikogruppen.

Størst risiko hos små virksomheder

Flest ansatte i en lille virksomhed eller i en større

mellemstor virksomhed føler, at der er risiko for, at de

selv bliver ledige i 2009. Hvert tredje, der er ansat i en

virksomhed med 1-10 ansatte føler sig udsat.

Lave forventninger i bygge og anlæg

43 % af alle der arbejder i bygge- og

anlægsvirksomheder føler sig i nogen eller i høj grad

udsat for at blive ledig.

Forventning om kort ledighed

72 % forventer under tre måneders ledighed hvis de

bliver ledige og 24,1 % forventer at være i

beskæftigelse igen inden for fire til seks måneder.

Kun meget få regner med mere end 6 måneders

ledighed.

40 % vil skifte job i 2009

4 ud af 10 overvejer at skifte job i 2009. 3 % flere

kvinder end mænd overvejer muligt jobskifte. Mænd

ønsker i højere grad større udfordringer og mere

ansvar mens kvinder ønsker fagligt skifte og andet

arbejdsklima/chef.

Mænd mere nervøse for nyt job

12 % flere mænd end kvinder mener, at det er for

usikkert at skifte job i 2009. Samlet overvejer kun

hver anden slet ikke eller i mindre grad at skifte job i

2009.

Kvinder søger udfordringer og balance

Top tre kriterier ved næste jobskifte er selvstændige

arbejdsopgaver, balance mellem arbejde og fritid og

nye udfordringer. Kvinderne vægter balance mellem

arbejde og fritid højere end mændene, mens

mændene vægter virksomhedens image højere end

kvinderne.

Sikkerhed i job vægtes også højt og har stor eller

afgørende betydning for 45,9 % af mændene og 43,9 %

af kvinderne.

Løn er fortsat vigtig

Godt 5 ud af 10 kvinder og 6 ud af 10 mænd mener, at

løn har stor eller afgørende betydning næste gang de

skal vælge job. Fire gange så mange mænd som

kvinder mener, at lønnen af afgørende betydning.

Undersøgelsens grundlag

Undersøgelsen er baseret på besvarelser af et spørgeskema udsendt til 1014 medlemmer af CA a-kasse. 29,1

% har deltaget i undersøgelsen, som sætter fokus på medlemmernes forventninger til job og karriere i 2009 og

blev afsluttet den 22. december 2008.

Ansvarlig for undersøgelsen er kommunikationskonsulent Ole Strand (e-mail: ols@ca.dk) og

analysemedarbejder Anne Hald Petersen (e-mail: anp@ca.dk)

2/6


Flere mænd regner med ledighed

70 % regner i nogen eller i høj grad

med, at ledigheden vil stige i 2009

som følge af den økonomiske krise.

Knap 30 % forventer i mindre grad

eller slet ikke, at ledigheden vil

stige.

74,4 % af de mandlige respondenter

forventer stigende ledighed, mens

det kun gælder for 67,0 % af

kvinderne.

Nedskæringer i vente

7 % forventer i høj grad, at deres

virksomhed skal skære ned på

personalet i 2009 som følge af den

økonomiske krise. Samtidig

forventer 15 % at deres virksomhed

i nogen grad skal skære ned på

personalet.

Samlet forventer lidt mere end

hvert femte medlem, at deres

virksomhed kommer til at skære

ned på personalet i 2009. Næsten 3

ud af fire regner slet ikke eller kun i

mindre grad med, at der bliver

nedskæringer.

Nyansatte mere udsatte

4,7 % mener, at de selv i høj grad

risikerer at blive ledig i 2009. 9,3 %

mener, at de i nogen grad risikerer

at blive ledige og dermed mener

godt hver syvende, at det er

sandsynligt, at de i 2009 bliver

ledige som følge af den økonomiske

udvikling.

Der er en klar sammenhæng

mellem ansættelseslængde i

nuværende job og risiko for

ledighed. Godt hver sjette nyansatte

(max 1 år) vurderer, at de i nogen

eller i høj grad risikerer at blive

ledig. Knap hver tiende medarbejder

der har været ansat i 2 år forventer i

nogen grad ledighed og hver niende

der har været ansat i 3 år forventer

dette. Ingen der har været ansat i

mere end 3 år forventer at blive

ledig.

3/6


Forventning om kort ledighed

Hvis CA’s medlemmer bliver ledige

regner de med at komme

forholdsvis hurtigt i job igen. 72 % af

både mænd og kvinder forventer en

ledighed på max tre måneder og

24,1 % forventer at være i

beskæftigelse igen inden fire til

seks måneder.

Mest udsat i mindre virksomhed

Medlemmer der er ansat i mindre

virksomheder med 1-10 ansatte

føler sig mest udsatte i forhold til

ledighed.

Knap hver tredje medlem i en sådan

virksomhed regner med at de selv

bliver ledige som følge af den

økonomiske krise.

Godt hver femte ansat i en størremellemstor

virksomhed med 501-

1000 ansatte regner med at blive

ledig.

Mest udsatte i byggebranchen

Knap 43 % af ansatte i en bygge

eller anlægsvirksomhed mener, at

de i nogen eller i høj grad risikerer

at blive ledige. Mindst udsatte er de

ansatte i handelsvirksomheder,

hvor 6 % mener, at de risikerer at

blive fyret. Godt hver femte ansatte i

finansielle virksomheder og

vidensservice og IT mener, at de

risikerer at blive fyret.

4/6


Personlige relationer fastholder

54,0 % overvejer slet ikke eller kun i

mindre grad at skifte job i 2009. De

fleste peger på faglige udfordringer

og gode relationer til chef og

kollegaer, som de væsentligste

grunde til at blive.

Mænd mere nervøse for nyt job

Sammenlagt peger 11,6 % på, at det

er for usikkert i den nuværende

økonomiske situation at skifte job.

Men det er især mændene, der er

usiikre. Hver femte mand mener at

for usikkert, mens kun hver tyvende

kvinde henviser hertil.

Større udfordringer trækker

Ønsket om større udfordringer er

den væsentligste årsag for både

mænd og kvinder til at overveje

jobskifte. Mændene lægger desuden

mere vægt på mere ansvar og

avancement og udsigt til højere løn,

mens kvinder i højere grad ønske et

fagligt skifte eller et skift i

arbejdsklima som følge af dårlig

chef eller et dårligt arbejdsklima i

det nuværende job.

Selvstændig, balance og udfordring

Når man spørger alle deltagere i

undersøgelsen, hvad der vil være de

vigtigste kriterier ved deres næste

job, lægger både mænd og kvinder

mest vægt på selvstændige

arbejdsopgaver, balance mellem

arbejde & fritid og nye udfordringer.

Kvinderne vægter dog balance

mellem arbejde og fritid 15 % højere

end mændene. Medarbejder/

personale-politik, flekstid og efteruddannelse

vægter kvinderne og

højere (ca. 10 %) end mændene

mens mændene vægter virksomhedens

brand/image 15 % højere og

muligheden for mere ansvar 10 %

højere.

5/6


Løn er vigtigere for mænd

54,8 % af kvinder peger på, at

lønnen har stor eller afgørende

betydning næste gang de skal vælge

job. Godt 60 % af mænd mener

dette. Denne forskel passer med, at

flere mænd end kvinder peger på

løn som en vigtig årsag til både at

blive i nuværende job samt årsag til

at skifte job.

Mens kun 3,8 % af kvinderne mener,

at lønnen har afgørende betydning,

er det af afgørende betydning for

15,6 % af mændene.

6/6

More magazines by this user
Similar magazines