hent en elektronisk udgave her. - Martinus Webcenter

nyimpuls.dk

hent en elektronisk udgave her. - Martinus Webcenter

ABONNEMENTSPRIS

200 kr pr. år (4 numre),

dog Sverige 240 kr og Norge 230 kr, portofrit

tilsendt.

Dansk giro:(reg. 3208) 925 4242 - Norsk giro:

7877 08 07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer normalt marts, juni,

september og december

Få gratis prøvenummer tilsendt

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes

fremsendt senest 1. august 2013

Artikelforfattere står selv inde for deres artikels indhold,

der ikke nødvendigvis deles af redaktionen.

Forlags- og redaktionsadresse:

Kosmologisk Information,

Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

www.nyimpuls.dk

Der må frit kopieres fra bladet, men med

kildeangivelse

Dette blads fugl er en solsort, en af vore

dejlige vinterfugle. Den er nationalfugl i

Sverige. Blandingen af ordene sol og sort

kan virke modsigelsesfyldt, men dog ofte

brugt af poeter og musikere.

Kære Martinus-venner

Dette blad består hovedsageligt af åbne breve til

Martinus-Instituttet, som er skrevet i anledning af den

bebudede retssag vedrørende copyright. Jeg har fået

lov at trykke nogle af dem her for at vise, hvor bred

protesten er mod at bruge lokal-juridiske magtmidler

i en sag, der handler om et universelt åndeligt kærligheds-budskab.

Hvad jeg har fået af andre slags artikler er derfor udskudt

til næste blad.

Brevene viser, hvor meget det betyder for læsere af Det

Tredie Testamente, at der ikke sker en dyb splittelse i

vor ”sag”. Alle ønsker en fredelig og kærlig løsning i

harmoni med de kosmiske analyser, Martinus gav til

verden. Jeg har forsøgt at skitsere en fredsaftale (se s.

8), der giver alle, som seriøst og ægte ønsker at sprede

Martinus’ budskaber, muligheden for at arbejde frit.

Til gengæld må Instituttets ret til at gribe ind overfor

forfalskninger og fupmagere respekteres.

Når bare vi holder det ægte, så vokser det, som Martinus

sagde.

Flere henvendelser til Instituttet kan læses på Martinuswebcenter.dk,

hvor man også kan læse om den drøm,

som Kurt Christiansen havde for 9 år siden, og som

synes at vise den situation, der nu er opstået.

Dette blad er tankevækkende nok redigeret i påsken,

den store kristne begivenhed.

Så – kærlig påskehilsen

Ruth

2

More magazines by this user
Similar magazines