Cambridge-undervisning. - Skals Efterskole

skals.efterskole.dk

Cambridge-undervisning. - Skals Efterskole

Tirsdag morgen står der Global

Perspectives på Cambridgeklassens

skema. I dag er eleverne ved at finde

samarbejdspartnere på et nyt socialt

netværk, hvor Sportsefterskolen SINE

samarbejder med elever fra Mexico,

Holland, Kina og 15 andre lande.

En af grupperne har forgæves haft en

Cambridge

åbner skolen

mod verden

Cambridgeklassen har tilført en international dimension

på Sportsefterskolen SINE. Især er faget Global Perspectives

med til at åbne elevernes øjne for verden udenfor.

åben forespørgsel ude om interesserede

deltagere til et projekt under

kategorien ’medier og identitet’. Lærer

Dennis Thygesen foreslår, at de i stedet

henvender sig direkte til en af de

skoler, der ligesom SINE har krydset

emnet af på sin ’interesseliste’. Det har

for eksempel en privatskole i Etiopien.

- Go and find Kennedy Bwanga. He’s

the teacher. Write him a polite letter

asking if they will colaborate with you,

siger Dennis Thygesen.

- Okay, we’ll do that, siger Julius og

vender sig mod de andre i gruppen.

I Cambridgeklassen foregår al samtale

på engelsk.

- We also have to set up a meeting

with the School in Løgumkloster.

We have to do that today, siger Lasse

og giver sig til at lave et udkast til en

arbejdsplan. Her i samfundsfaget

Global Perspectives skal eleverne selv

tilrettelægge deres projekter og belyse

problemstillingerne ud fra tre forskellige

perspektiver: Et personligt, et lokalt/

nationalt og et globalt. Samtidig er det

et krav, at eleverne interagerer med

verden udenfor. I det her tilfælde vil

drengene dække den lokale/nationale

vinkel ved at lave en interviewundersøgelse

på en lokal folkeskole. Den skal

vise, hvordan medierne påvirker danske

unges identitetsdannelse. Resultatet

vil de så spejle i deres personlige

erfaringer og en lignende undersøgelse

fra skolen i Etiopien. Ifølge Dennis

Thygesen er den måde at arbejde på

med til at give eleverne udsyn.

- Det her er en meget tværfaglig og

projektorienteret arbejdsform, hvor

eleverne får et bredere perspektiv

på tingene. Mange af vores unge går

jo rundt i deres egen lille verden og

tror, at Paradise Hotel er universets

centrum. Nu finder den her gruppe så

ud af, hvilke medier de unge bruger

i Etiopien. Nogle af dem er måske de samme, men for eksempel

er det ikke engang sikkert, at de unge dernede overhovedet

er på Facebook. Så de lærer at forholde sig kritisk,

og det er sundt nok, siger Dennis Thygesen.

Cambridge skaber fremdrift og udsyn

En anden styrke ved arbejdsformen er, at den i høj grad er

studieforberedende. Cambridgeklassen startede året med et

tre-ugers forløb i basal studieteknik, og siden er der blevet

bygget på med stadig mere selvstændige projekter. Resultatet

kan ses i de opgaver, som Dennis Thygesen modtager

fra eleverne i dag. De er mere gennemtænkte, og perspektivet

er langt bredere.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her fag er super-studieforberedende.

Det udvikler de færdigheder, eleverne skal bruge

senere hen i både studielivet og på arbejdspladser. At kunne

forholde sig kritisk, perspektivere, arbejde sammen, udnytte

hinandens styrker. Og især for de her unge, som dyrker så

meget sport, er det vigtigt at blive god til at strukturere og

planlægge sin tid. Det lærer de her, mener Dennis Thygesen.

Samme holdning har skoleleder Rene Jacobsen. For ham

handler det om hele tiden at bygge oven på, og et efterskoleophold

skal give eleverne fremdrift og et fagligt løft. Også

i 10. klasse. Derfor har Sportsefterskolen SINE allerede her

i første år med den internationale 10. klasse valgt at tilbyde

en ’fuld Cambridgepakke’ med fagene Matematics, Science,

English, German og Global Perspectives.

- Vi har tidligere haft for lidt udsyn i 10. klasse. Det var lige

før, at det var et lille skridt ned fra 9. klasse. Nu bliver

10. klasserne i stedet opgraderet fagligt, personligt og får

engelsk som et flydende andetsprog. Det giver også en

ekstra dimension til stedet. Nogle gange oplever vi, at elever

kommer ud fra Cambridgeklassen og fortsætter med at snakke

engelsk hen ad gangen og ud på parkeringspladsen. Det

er et nyt spændingsfelt, og det åbner verden for eleverne,

siger Rene Jacobsen. Af samme grund vil han også gerne

tiltrække flere udenlandske studerende.

- Der sker altså noget i blandingen af kulturer. Der sker noget

nyt, når et par basketdrenge fra Nørrebro sidder på værelset

om aftenen og snakker med en vestjyde, en somalier fra

Århus og et par udenlandske elever. Det er det samme, når

vi tager til Kina med badmintonholdet, og de står midt i det.

Og så er Cambridgeklassen med til at åbne en dimension

mere. Det er en kulturåbner, siger Rene Jacobsen.

Ny platform skaber

globalt netværk

Sportsefterskolen SINE er med til at

udvikle et nyt socialt netværk til faget

Global Perspectives. Det giver elever og

lærere samarbejdspartnere over hele

verden.

Dennis Thygesen og hans elever på Sportsefterskolen

SINE har her i foråret været med til at udvikle et helt nyt

socialt netværk for Cambridgeskoler rundt om i verden.

Det består af et udvidet chatforum, hvor skolerne kan

dele filer og opgaver, og i det hele taget samarbejde om

forskellige projekter ud fra overordnede emner, der kan

krydses af som ’topics of interest’. Og så er det ellers op til

de enkelte lærere og elever at udnytte rammerne.

- I mine timer bruger eleverne netværket til deres opgaver,

og jeg prøver også at vænne dem til at bruge det i stedet

for Facebook i fritiden. Jeg bruger det selv til at netværke

med andre lærere, der underviser i Global Perspectives,

fortæller Dennis Thygesen. Da han for nylig var i Kina

med skolens badmintonhold besøgte han sammen med

en af sine elever Yew Chung International School of

Beijing, som er en af skolerne i netværket. Her var en

klasse netop i gang med at arbejde med ’fedme’ og

’vegetarmad’ ud fra nøjagtig samme arbejdsmetoder, som

Cambridgeklasser over hele verden benytter i faget Global

Perspectives: Projektorienteret gruppearbejde, klassediskussioner

om et konkret forslag ud fra en bestemt debatform

samt inddragelse af personlige, lokale/nationale og

globale perspektiver.

- Det var en ret syret oplevelse, at Maja (elev) og jeg trådte

ind i klasseværelset og bare var fuldstændig med

i undervisningen med det samme. Det viste sig også, at

jeg havde skrevet med flere af de kinesiske elever på netværket

i et emne om sport og doping. Jeg kunne genkende

mit eget indlæg om dansk lovgivning, som de havde fra

’some guy on the platform’, siger Dennis Thygesen.

Netværk med skoler fra 18 lande

Sportsefterskolen Sine deltager i et nyt socialt

netværk, som foreløbig tæller skoler fra 18 lande,

heriblandt Kina, Indien, Singapore, Etiopien, Holland,

Mexico og England. Netværket er en del af faget

Global Perspectives og er styret af en webmaster fra

Cambridge, som både sørger for det administrative

og deltager i debatten om forskellige emner.

More magazines by this user
Similar magazines