FA•NU oktober 2014 Det finansielle arbejdsmarked i tal

mek.mette

FA•NU oktober 2014 Det finansielle arbejdsmarked i tal

FA • NU – OKTOBER 2014

Profil af en finansansat

Den gennemsnitlige finansansatte ser meget forskellig ud i virksomhedstyperne.

Der er ca. 4 års forskel i gennemsnitsalderen for ansatte i

IT-virksomheder og realkreditinstitutter. For alle typer virksomheder er

der lidt flere mænd end kvinder med undtagelse af pengeinstitutterne,

hvor det er omvendt.

Af: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard

Antallet af ansatte i FA’s medlemsvirksomheder

falder fortsat. I juni 2014 var der

ansat 63.851 medarbejdere i FA’s medlemsvirksomheder.

Heraf er 58 pct. af

medarbejderne ansat i pengeinstitutter, 22

pct. er ansat i forsikrings- og pensionsselskaber,

8 pct. i realkreditinstitutter og 7 pct.

i IT-virksomheder, som har relation til

finanssektoren. Resten af finansmedarbejderne

er ansat i øvrige virksomheder, såsom

leasing finans og investeringsvirksomheder.

Ansatte i FA's medlemsvirksomheder fordelt på virksomhedstyper,

2014

8%

5%

22%

Forsikring og pension

IT

Pengeinstitutter

7%

Realkredit

Øvrige

58%

Kilde: FA's kartotekstal juni 2014

Gennemsnitsalderen lavest hos realkredit

Gennemsnitsalderen blandt de ansatte i

den finansielle sektor var 43,6 år i maj

2014. Kvinderne er i gennemsnit lidt ældre

end mændene. Gennemsnitsalderen for

hhv. kvinder og mænd er 43,8 år og 43,3 år.

Der er en forskel på gennemsnitsalderen

hos de forskellige virksomhedstyper. I 2014

har ansatte i IT-virksomhederne den højeste

gennemsnitsalder på 46,4 år. Realkreditinstitutter

har den yngste gennemsnitsalder

på 41,9 år.

Gennemsnitsalder, 2006-2014

ÅR

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

Forsikring og

pension

IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige

maj-06 maj-10 maj-14

Kilde: FA

3

Similar magazines