FA•NU oktober 2014 Det finansielle arbejdsmarked i tal

mek.mette

FA•NU oktober 2014 Det finansielle arbejdsmarked i tal

FA • NU – OKTOBER 2014

Uddannelsesniveau, 2013

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Forsikring og

IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige

pension

Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående

Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående

Kilde: FA strukturstatistik koblet med uddannelsestal fra Danmarks Statistik.

Anm: Populationen er fastlønnede medarbejdere ansat i september 2013.Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige

uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet.

14 pct. af forsikring- og pensionsansatte

har en gymnasial uddannelse. Derved

adskiller forsikring og pension sig fra

pengeinstitutterne, hvor samme uddannelsesgruppe

kun udgør 6 pct. Til gengæld

udgør medarbejdere med en kort videregående

uddannelse 17 pct. hos pengeinstitutterne

og 7 pct. hos forsikring og pension.

Uddannelsestallene viser kun færdiggjorte

offentlige uddannelser. Uddannelser udbudt

af private uddannelsesinstitutioner er ikke

inkluderet i tallene.

Højest gennemsnitlig månedsfortjeneste

hos IT-virksomhederne

Når man betragter lønniveauerne blandt de

finansansatte, er der relativt store forskelle

afhængigt af funktioner.

Gennemsnitlig månedsfortjeneste inkl.

pension for hele den finansielle sektor i

Månedsfortjeneste inkl. pension, 2013

Lønmodtagere uden ledelsesansvar

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Forsikring og pension IT Penge- og

realkreditinstitutter

Øvrige

Kilde: FA

6

Similar magazines