Hunde og kattefoder - Varefakta

varefakta.dk

Hunde og kattefoder - Varefakta

HUNDE- OG KATTEFODER

VÆLG MED


Hvad står der - og hvad står der ikke -

i deklarationerne?

Myndighederne har fastsat regler for, hvad

der skal, og hvad der ikke må stå i en

deklaration for hunde- eller kattefoder.

Reglerne gør, at deklarationerne - herunder

VAREFAKTA-deklarationerne - ikke kan give

alle de oplysninger, som forbrugerne ønsker.

Det er f.eks. ikke tilladt at deklarere et

foders totale indhold af vitaminer og

mikromineraler, men kun de mængder, der

er tilsat af disse stoffer. Foderets faktiske

indhold af vitaminer og mikromineraler er

større end de mængder der står i deklarationen,

da råvarerne i sig selv indeholder

vitaminer og mikromineraler i forskellig

mængde.

Dansk Varefakta Nævn (DVN) får oplyst det

totale indhold af alle vigtige næringsstoffer

og kontrollerer, at alle de næringsstoffer,

der er nødvendige for hunde eller katte,

findes i passende mængder. Først derefter

kan foderet få VAREFAKTA.

Hvad står der i VAREFAKTA - se eksemplet

Det er de samme ting, der oplyses om i

VAREFAKTA for hundefoder og kattefoder.

Derfor er der kun vist et eksempel for

hundefoder.

VAREFAKTA-mærket viser, at deklarationen

er udarbejdet efter DVN’s regler, at

varen opfylder DVN’s krav, og at varen stikprøvekontrolleres.

DVN-nummeret under

mærket er et vare-/kontrolnummer, der

bruges ved DVN’s stikprøvekontrol.

Fuldfoder til alle hunde - betegnelsen

fortæller, hvad det er for en type foder, om

det er til hunde eller katte, og om det er

bestemt til en særlig kategori som f.eks.

killinger eller aktive hunde. Der findes

3 typer foder:

Fuldfoder er foderblandinger, der dækker

hundens/kattens behov for næringsstoffer.

Fuldfoder indeholder alt, hvad dyret har

brug for af næringsstoffer.

Tilskudsfoder er foderblandinger, der har et

stort indhold af visse stoffer, f.eks. protein.

Det bruges, hvis dyret har brug for ekstra

tilskud af et bestemt næringsstof.

Tilskudsfoder skal suppleres med andet

foder.

Fodermiddel består af en enkelt ingrediens,

f.eks. bøffelhud eller kallun, og bruges som

supplement til andet foder. For fodermidler

ser deklarationerne anderledes ud end for

foderblandinger, fordi der er andre lovkrav

til deklaration af fodermidler end til

foderblandinger.

Nettovægt/nettoindhold skal deklareres

ifølge lovgivningen. DVN har desuden krav

om, at stykantallet skal deklareres, hvor det

har betydning for forbrugeren (f.eks. for

tyggeben), hvis det ikke umiddelbart kan

ses, hvor mange der er i pakken.

Tørfoder - der står, hvilken fysisk tilstand

foderet har, f.eks. tørfoder, vådfoder, konserves

eller dybfrost.

- færdig til fodring: Hvis det ikke umiddelbart

fremgår af varebetegnelsen, at

varen er klar til brug (som f.eks. hundekiks)

skal der stå i deklarationen, hvordan foderet

skal tilberedes, f.eks. at 1 del foder

blandes med 1-2 dele vand.

Hunden skal ... For tørfoder har DVN krav

om, at der står i VAREFAKTA, at dyret altid

skal have adgang til rigeligt frisk vand.


Hundemad med lever

Fuldfoder til alle hunde

Nettovægt: 1000 g

Tørfoder, færdig til fodring.

Hunden skal have adgang til rigeligt frisk vand.

Sammensætningen af foderet dækker hundens daglige behov for næringsstoffer.

DVN 7913

Vejledende mængde: 15-20 g pr. kg legemsvægt daglig.

Opbevaring: Uåbnet: Tørt og ikke for varmt (ca. +20 º C).

Åbnet: Som i uåbnet stand.

Skal helst anvendes inden: Se datomærkningen i bunden af æsken.

Fremstillet: 18 mdr. inden holdbarhedsdatoen.

Ingredienser: Korn, kød og animalske biprodukter (min. 4% lever), vegetabilske biprodukter, olie og

fedtstoffer, grøntsager, mineralstoffer.

Tilsætningsstoffer: Vitaminer, mikromineraler, antioxidant (butylhydroxytoluen (BHT)).

Næringsindhold pr. 100 g: Tilsat pr. 100 g:

Råprotein 26 g Vitaminer:

Råfedt 11 g Vitamin A 750 i.e.

Træstof 4 g Vitamin D 3

75 i.e.

Råaske 8 g Vitamin E (alfa-tokoferol) 7,5 mg

Vand 9 g Vitamin B 1

0,4 mg

Kalcium 1,3 g Vitamin B 2

0,7 mg

Fosfor 1 g Vitamin B 6

0,5 mg

Kalium 0,8 g Niacin 7 mg

Natrium 0,5 g D-pantotensyre 2,3 mg

Magnesium 0,3 g Vitamin B 12

5 µg

Mikromineraler:

Kobber i form af kobber-(II)-sulfat, 1 mg

pentahydrat

Produceret af Dansk Petfood A/S (registreringsnummer 205S123456) i Danmark

Hovedvejen 23

3390 Hundested

Oplysningerne i VAREFAKTA kontrolleres af Dansk Varefakta Nævn.


Sammensætningen ... Der skal stå, hvordan

foderet anvendes: Om det indeholder

alle nødvendige næringsstoffer, eller om

det skal suppleres med andet foder.

Vejledende mængde: I deklarationen eller

et andet sted på emballagen skal der stå,

hvor meget foder dyret skal have pr. dag.

Opbevaring: DVN har krav om, at der står

i VAREFAKTA, hvordan foderet skal opbevares.

Kravet gælder for alle typer foder.

Oplysningen om opbevaring “Uåbnet” kan

være suppleret med oplysning om opbevaring

“Åbnet”.

Skal helst anvendes inden/Fremstillet:

Det er et lovkrav at deklarere holdbarhed

og fremstillingstidspunkt, enten i deklarationen

eller et andet sted på emballagen.

Det er også et lovkrav at sætningen: “Skal

helst anvendes inden ...” står som indledning

til datomærkningen, bortset fra på

meget letfordærveligt foder, hvor der skal

stå: “Skal anvendes inden ...”

Ingredienser: De anvendte råvarer skal

nævnes i rækkefølge efter faldende vægt,

så den ingrediens, der er brugt mest af, står

først. Hvis en ingrediens indgår i varenavnet,

kræver DVN, at mængden af denne

ingrediens deklareres. Se eksemplet, hvor

mængden af lever er oplyst.

Ingredienserne skal enten nævnes konsekvent

med deres specifikke betegnelser,

f.eks. majs, fjerkræmel, fiskeolie, eller konsekvent

med samlebetegnelser for bestemte

kategorier af ingredienser: Korn, kød og

animalske biprodukter osv. som i eksemplet.

Myndighederne har fastsat 19 forskellige

kategorier, og andre må ikke bruges.

Foderet kan være tilsat vand, men det må

ikke nævnes i ingredienslisten.

Tilsætningsstoffer omfatter bl.a. vitaminer,

mikromineraler og konserveringsmidler.

Myndighederne udfærdiger lister over, hvilke

tilsætningsstoffer der er tilladt i foder til

forskellige dyrearter. Hvis der er tilsat antioxidanter,

farvestoffer, konserveringsmidler

og visse vitaminer og mikromineraler, skal

det stå i deklarationen. Loven tillader, at

der for pakninger under 10 kg kun mærkes

med f.eks “Tilsat antioxidant” eller “Tilsat

konserveringsmiddel”, mens DVN kræver, at

der også står hvilket stof, der er anvendt.

Ifølge lovbestemmelserne er det forbudt at

oplyse eventuel brug af visse grupper af tilsætningsstoffer.

Det gælder f.eks. stabilisatorer,

fortykningsmidler, bindemidler og

antiklumpningsmidler. Foderet kan altså

være tilsat sådanne stoffer, selvom det ikke

fremgår af deklarationen.

Næringsindhold pr. 100 g: Loven kræver

deklaration af råprotein, råfedt, træstof

(ufordøjelige komponenter), råaske (udtryk

for mineralindholdet) og i visse tilfælde

vand.

Ud over disse stoffer kræver DVN, at indholdet

af vand, kalcium og fosfor altid

deklareres i VAREFAKTA.

Tidligere var foderets indhold af kulhydrat

og energi deklareret i VAREFAKTA. Det er

ikke længere tilladt. Med oplysningerne i

VAREFAKTA kan man dog beregne det

omtrentlige indhold:


Kulhydrat: 100 ÷ (vand + råprotein + råfedt

+ træstof + råaske)

Bruttoenergi i kilojoule (kJ): råprotein x 17

+ kulhydrat x 17 + råfedt x 38

Bruttoenergi er den samlede mængde

energi, der opstår ved forbrænding af

næringsstofferne. Det er ikke al energien,

der udnyttes af dyret.

Tilsat pr. 100 g: Her oplyses, hvilke

mængder vitaminer og mikromineraler, der

er tilsat. Det er et lovkrav, at tilsat A-, D-

eller E-vitamin skal deklareres, mens det er

frivilligt at deklarere eventuelle andre tilsatte

vitaminer. Af tilsatte mikromineraler

er det kun kobber, der skal deklareres, mens

det er frivilligt at deklarere eventuelle

andre tilsatte mikromineraler. På grund af

disse bestemmelser kan man ikke læse

foderets totale indhold af vitaminer og

mikromineraler i deklarationenen. Dels er

det kun de tilsatte mængder, der er anført

og ikke de naturligt tilstedeværende, og

dels kan der være tilsat vitaminer og mineraler,

der ikke er deklareret.

Produceret af - Navn og adresse eller telefonnummer

på producent, importør eller

forhandler skal stå i deklarationen, så forbrugerne

kan se, hvor de skal henvende sig

i tilfælde af eventuel reklamation. I nogle

tilfælde findes også et registreringsnummer,

som myndighederne kan bruge til at

identificere producent eller forhandler.

Vælg med

VAREFAKTA på hunde- og

kattefoder betyder

• at alle lovkrav til mærkning er opfyldt

• flere oplysninger end loven kræver

• minimumskrav til indhold af næringsstoffer

• overskuelig deklaration af næringsindhold

• at oplysningerne altid står i samme

rækkefølge, så det er let at sammenligne

varerne

• at varen kontrolleres

Råd - når du vælger

• Vælg den rigtige slags foder:

Fuldfoder - består af forskellige ingredienser

og dækker alle hundens/

kattens behov for næringsstoffer.

Tilskudsfoder - består af en eller flere

ingredienser. Bruges sammen med

andet foder, hvis hunden/katten har

brug for ekstra tilskud af f.eks. protein

eller kalcium.

Fodermiddel - består af én ingrediens

og bruges kun som supplement til

andet foder.

• Læs deklarationerne og sammenlign

varerne

• Skal foderet blandes med vand eller

andet?

• Kan foderet anvendes alene eller skal

der suppleres med andre foderstoffer

for at dække hundens/kattens behov

for næringsstoffer?

• Se efter om varen skal opbevares i køleskab,

fryser eller i køkkenskabet (ved

stuetemperatur). Holdbarheden gælder

kun, hvis varen opbevares rigtigt.


Hunde- og kattefoder med

VAREFAKTA kontrolleres

Dansk Varefakta Nævn får

udtaget stikprøver i butikkerne

eller hos producenten.

Prøverne kontrolleres på et

neutralt laboratorium, der

analyserer varen efter Dansk

Varefakta Nævns regler.

Kontrollen omfatter f.eks.:

Nettovægt

Stykantal

Indhold af næringsstoffer

Indhold af vitaminer og

mikromineraler.

DVN sammenholder analyseresultaterne

med varens

deklaration og producentens

oplysninger (recepten). På

den måde sikrer DVN, at

oplysningerne i VAREFAKTA

altid er rigtige.


DANSK VAREFAKTA NÆVN

Alhambravej 10

1826 Frederiksberg C

www.varefakta.dk

More magazines by this user
Similar magazines