30. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

30. ÅRGANG - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

Marts 2008

1

Medlemsbladet for

Danske Sortkrudtsskytter

30. Årgang


Redaktørens side

Årets første Krudtslam i 2008 har endnu engang været udsat for ændringer.

Denne gang drejer det sig om Stævnekalenderen. Det blev foreslået mig,

at det kunne være rart med en kalender, som kunne tages ud af bladet. Så

kunne man sætte den på opslagstavlen eller andet steds.

Stævnekalenderen findes nu på midtersiderne, hvor den nemt kan tages

ud uden at ødelægge bladets helhed. På den udtagne sides bagside kan

man f.eks. se salgs annoncer og lignende. Jeg modtager meget gerne

input/ideer til, hvad der bør være på disse sider.

Ud over vores faste annonsør er der denne gang en fra Dansk Alarm

Selskab. Her er der sikkert nogle læsere, dem som har alt, som finder ud

af, at de alligevel mangler noget.

Der er også et link til en interessant Hjemmeside, hvor man i et forum

kan debattere løst og fast om Våben, Kugler, erfaringer m.m.

Redaktion

Redaktør: Bo Herbst

Alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: 47107722 eft. kl.18:00.

mail: fam.herbst@tdcadsl.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.

Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december


Bestyrelsen

Formand: Jørgen E. Andersen

Hundige Strandvej 114 - 2670 Greve

tlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dk

NÆSTFORMAND: Kurt Kjær

Egeskoven 178 - 2600 Glostrup

tlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dk

Kasserer: Palle Mallinger

Sortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjælland

tlf. 46195401 - pallem@ruc.dk

Sekretær: Kenneth Astrup

Birkemose 4 - 2640 Hedehusene

tlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dk

Best.medlem: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlev

tlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dk

Best.medlem: Jan Birkemose

Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V.

tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dk

Krudtslam

Medlemsblad for Danske

Sortkrudtsskytter

Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

TRYK

Toptryk Grafisk ApS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

Girokonto: 162-6388

Forside:

”Long Range Buffaloe Shooting” på Esbjerg Skyttebaner.

Det er et skydeprogram der har vakt kolossal begejstring blandt de deltagere

der har prøvet det. Programmet går ud på at man skyder fem skud på hver

af afstandene 100, 200 og 300 m. med den samme riffel.

Se artiklen inde i bladet.


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Krudtkassen 5

Dagsordenen til Repræsentsk. møde 7

Indbydelse DM. korsør 8

Set og Sket 11

Køb og Salg 13

Stævnekalender 14

Indlæg: Long Range Buffaloe 18

Speakers Corner 21

Opslagstavlen 23

Links 26


FOTO: Bo Herbst


Krudtkassen

Velkommen til et nyt Sortkrudtsår,

med mange tilbud. Sjællandske

er vært for årets DM

som foregår i Korsør, NM foregår

i Orivesi, Finland og årets

verdensmesterskab finder sted

i Adelaide, Australien. Derudover

er der følgende stævner i

udlandet. MLAIC Grand Prix,

Eisenstadt i Østrig og MLAIC

Grand Prix, Krakow i Polen.

Jeg er også sikker på at der bliver

afholdt et mesterskab i westernskydning

og hvis vejret arter

sig bliver Pladderballe Skyttecenter

nok omdøbt til Musse

Skyttecenter, og måske er der

så et Musse træf. Jeg ved dog at

DM i terrænskydning afholdes

af Falsterske.

Se i øvrigt stævnekalender andet

sted i bladet for flere oplysninger

og datoer. Jeg vil også

opfordre alle til at meddele jeres

planlagte sortkrudtsaktiviteter

til vores redaktør Bo Herbst, så

han kan få dem med.

Forberedelserne til repræsentantskabsmødet

er i fuld gang.

Denne gang er 3 af bestyrelsesmedlemmerne

på valg, Næstformand

Kurt Kjær, Sekretær

Kenneth Astrup og Kasser Palle

Mallinger. De har alle tilkendegivet

at de ønsker genvalg.

Justitsministeriet har i skrivende

stund endnu ikke udstedt den

ny bekendtgørelse om opbevaring

af sortkrudt. Jeg havde en

snak med sagsbehandleren, som

kunne meddele at de var lidt

forsinket p.g.a. alle de indsigelser

der var indgået. Hun håbede

det blev i januar, men det nåede

de åbenbart ikke. Vi må se. Så

snart jeg hører nyt vil jeg meddele

dette til vores foreningsformænd.

Den lange behandlingstid for

SKV2, specielt for pistoler og

revolvere i store kalibrer, udgør

et større og større problem for

vores foreninger og medlemmer.

Om det skal tilskrives den

nye politireform eller længere

behandlingstid hos Justitsministeriet,

ved jeg ikke, men jeg vil

opfodre Dansk Skytte Union til

gennem dialog med myndighederne

at forsøge at medbringe

denne lange behandlingstid.

Biblioteksstyrelsen har sådan

set godkendt vores ansøgning


om tilskud til Krudtslam, ligesom

tidligere år, men vi har kun

fået et a conto beløb udbetalt,

indtil finansloven for 2008 er

vedtaget. Så vil de udbetale resten.

UBERTI CUP. Husk sidste

frist for aflevering af resultater

er 21. marts.

På repræsentantskabsmødet i

maj finder vi vinderen af årets

Uberti Cup.

Til slut glæder jeg mig til den

nye sæson, som vil byde på nye

stævner og nogle hyggelige timer

sammen.

Jørgen Andersen.


Repræsentantskabsmøde

Lørdag den 17. maj Kl. 13.00

Sted: Hotel Storebælt i Nyborg

(Samme sted som sidste år).

Dagsorden.

1) Valg af dirigent og referent.

2) Beretning fra: Formand- Redaktør- Lovudvalg- Patronudvalg og

Sportsudvalg.

Alle beretninger fremlægges til godkendelse.

3) Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.

4) Budgetfremlægning.

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent.

7) Valg af forbundets bestyrelse.

8) Valg af repræsentant til MLAIC.

9) Nedsættelse af diverse udvalg

10) Valg af 2 revisorer.

11) Eventuelt.

Vedr. punkt 5. vil bestyrelsen fremsætte 2 forslag.

5.1. Forslag til ny procedure i forbindelse med optagelse af nye

medlemsforeninger.

5.2. Forslag om at ændre skydetid fra 20 minutter til 30 minutter for klasserne

53 Remington, 55 Sortkrudt Bagladerriffel og 56 Smith & Wesson. Forslaget

fremsættes dels for at tilpasse vores danske regler til de nordiske regler og

dels for at lette afviklingen af DM.

Vedr. punkt 7. På valg er: Næstformand Kurt Kjær, Sekretær Kenneth Astrup

og Kasser Palle Mallinger. De har alle tilkendegivet at de ønsker genvalg.

Alle foreningsformænd vil modtage skriftlig indbydelse med

tilmeldingsskema, indkomne forslag, revideret regnskab, budget m.m., i løbet

af marts.

Det reviderede regnskab vil blive bragt i næste Krudtslam, som udkommer 1.

Maj.

Jørgen Andersen


SJÆLLANDSKE SORTKRUDTSKYTTER

har hermed fornøjelsen at fremsende

indbydelsen og tilmeldingsblanketten til

DANMARKSMESTERSKABET 2008 i

sortkrudtsskydning efter MLAIC regler,

som afvikles på KORSØR SKYDEBANE,

Møllevangen 51, 4220 Korsør

Lørdag og Søndag 7/8 JUNI 2008.

Absolut sidste tilmeldings frist er 1 MAJ 2008.

se tilmeldingsformularen i bladet.

Af overnatningsmuligheder kan vi oplyse følgende, aftales af

deltagerne selv :


1. Der kan camperes på banen.begrænsede faciliteter.

2. Feriegården Bed and Breakfest

Frølundevej 136 tlf 58 380495

4220 Korsør aase.feriegaarden@mail.dk

3. Musholmbugt Feriecenter

Musholmvej 70 137700

4220 Korsør www.musholm dk

4. Campingplads

Storebælt Camping og feriecenter

Storebæltsvej

4220 Korsør 58 7383805

5. Lystskov Camping

Korsør Lystskov 2

4220 Korsør 58 371020

Om du evt. er interesseret i at hjælpe til ved stævnet, så kontakt

Sjællandske Sortkrudtskytter, Bjørn Andreasen.

Mht. til tilmelding til DM så skal du være opmærksom på, om de

klasser du ønsker at tilmelde dig til, KAN mit våben bruges i den

klasse, og opfylder det de regler der er opsat for deltagelse til DM

i denne klasse.

Her tænkes specielt på VÅBENTYPE og SIGTEMIDLERNE ,

der skal svare til MLAIC krav, IKKE kasseformet bund, kun V

eller U formet bund på bagerste sigtemiddel.

Om du er i tvivl om reglerne, kan disse ses på MLAIC`s hjemmeside

under CONSTITUTION and RULES.

Her er reglerne beskrevet under punkt 350 FIREARMS.

Husk at til DM er det disse regler der bruges i våbenkontrollen. Du

kan også kontakte din formand i klubben, han er inde i regelsættet.

Vi Håber på en rigtig stor tilslutning til stævnet, og SELVFØLGELIG

Godt VEJR

Med venlig hilsen

SJÆLLANDSKE SORTKRUDTSKYTTER.


Sjællandske Sortkrudtskytter

indbyder hermed til

Danmarksmesterskab

På Korsør skydebaner

Møllevangen 51 4220 Korsør

Lørdag den 7. og søndag den 8. juni 2008

Navn:

Telefon:

Adresse:

Forening:

E-mail:

Ønsker at deltage i følgende skydninger:

Geværklasser:

Danske klasser:

Miquelet

De Meza

Maximillian

Kyhl

Minié

Kronborg

Whitworth

Walkyrie

Vetterli

Patronklasser:

Tanegashima

Remington

Hizadai

Fri bagladeriffel

Pennsylvania

Smith & Wesson

Lamarmora

Winchester

Pistolklasser:

Cominazzo

Kuchenreuter

Colt

Tanzutzu

Mariette

Pris for deltagelse første klasse

Pris for deltagelse i efterfølgende klasser

Kr. 100,-

Kr. 80,- alt:

I alt:

Ønsker at deltage i festen lørdag aften

Antal voksne á kr. 150,- alt:

Antal børn 10 – 16 år á kr. 75,- I alt:

I ALT:

Tilmelding til Bjørn Andreasen Stormøllevej 40 4600 Køge Senest 1. maj 2008

E-mail: bjoern-ellen@webspeed.dk

Indbetaling på Danske Bank Reg. 0624 Kontonr. 6240 450 931

Eller på postgiro kontonr.: 1411225

Se nærmere www.sjaellandskesortkrudtskytter.dk

10


Set og Sket

Ribe Stifts sortkrudtskytter afholdte juleskydning

lørdag d. 19 januar 2008.

I den forbindelse

var der

et pænt opmøde

af skytter

fra jyske

s o r t k r u d t

klubber.

Vejret var med os, så vi havde det dejligste solskins vejr og ingen

blæst, som der ellers er meget af her i det vestjyske.

Der blev skud på selvmarkerende mål med revolver og efter lerduer

på 50 meter med rifler.

Alle fotos af Thomas Benzon Nielsen

Hvilket viste sig, at være meget svært da vinderen ramte 2 ud af

5 mulige.

11


VINDERNE VIL IKKE BLIVE NÆVNT HER.

DOG ,AT DET VAR LOKALE FOLK.

Alle fotos af Thomas Benzon Nielsen

Men vindere blev vi alle, da der blev serveret guleærter med masser

af fed flæsk og hvad der ellers hører til en rigtig herre middag.

Der skal herfra siges en stor tak til Fie og alle de andre der har

hjulpet i køkkenet så dette overdådige måltid kunne serveres.

håber,

at se et lige så fint fremmøde til vores næste stævne, som er

DM i Westernskydning d. 25 maj, mere herom 1. maj.

Mv.

Sitting Cowboy

12


Køb og Salg

Perkussionsriffel PEDERSOLI model ”Tryon”, Cal. . 45

med ny kugletang! Kugletangen er lavet af Jørgen Andersen, Årslev og

er ubrugt!

Samlet pris: kr. 3600,-

Perkussionsrevolver EUROARMS

Remington New Army Cal. .44.

Er helt ny - har aldrig skudt!

Pris: kr. 1100,-

Perkussionsrevolver (Hege/Uberti)

Remington Army Cal. .44.

Er som ny – har skudt meget lidt!

Pris: kr. 1100,-

Henvendelse til Knud Erik Jørgensen

Tlf.: 65 99 28 50 / 31 18 28 50

mail: amj.kej@mail.dk

13


Stævnekalender

Marts

8. marts

21. marts

Maj

1. - 4. maj

17. maj.

21.-25. maj

24. maj

25. maj

31. maj

Juni

6.-7.-8. juni

Juli

4.-5.-6. juli

August

11.-16. august

30. august

14


2008

Fastelavns/Påske skydning, arr.: Vestegn/Kbh. Sortkrudter.

Sidste frist for aflevering af resultater til UBERTI CUP

2nd MLAIC Grand Prix i Østrig

REPRÆSENTANTSKABSMØDE på Hotel Storebælt i Nyborg,

det sædvanlige sted.

MLAIC Muzzle loaders Grand Prix i Polen.

DM i Western skydning i Esbjerg

DM i Long Range Buffaloe

Region Nord, stævne. Yderligere oplysninger i 1. maj nummer.

DM afholdes af Sjællandske Sortkrudtskytter på Korsørs

skydebane.

NM afholdes i Orivesi, Finland

VM i Adelaide, Australien

DM i terrænskydning afholdes af Falsterske i de 4 klasser.

På et militært anlæg i Sydsjælland. Mere i en nær fremtid.

15


Køb og Salg

PEDERSOLI -SAFARI EXPRESS- Dobbeltløbet FORLADER Cal. .72

Haves på alm. våbentilladelse.

Medføgende tilbehør: Ladestok, Roller, Lyman kugleblok,ekstra nipler,

900 stk. fænghætter, Krudtflaske m.m.

Pris: kr. 1100,-

Henvendelse til Jan Lassen på:

tlf.: 98854031 eller mob.: 20303138

Hej !

Hermed tillader jeg mig at fremsende forespørgsel om muligheden

for gennem jeres udmærkede forening at kunne sælge et stk gammel

støbjerns kanon(salut)

kanonen vejer 33,2 kg er af massivt støbejern , skulle iflg. min

svigerfar være fremstillet i frederiksværk (kongens støberi) som tro

funktionsdygtig kopi ,

Henvendelse til Olav Østergaard på:

PRIVAT tlf.: 74 58 30 eller Aarøfærgen: 74 58 44 01 (skipper)

16


Er Dine våben i sikkerhed

Alarmsystemer, Videoovervågning- og Sikringsudstyr

til erhverv og private boliger.

Alle vores Alarmer er Uden abonnement, ingen Bindingsperiode og

incl. opkalds modul til fastnet eller GSM.

Så med en Alarm fra Dansk Alarm Selskab, SPAR du minimum Kr.

2388,00 om året. I forhold til G4S (FALCK) og Dansikring direct.

Alarmpakker fra Kr. 1995,- Alarmpakke med røgkanon, nu kun Kr. 7995,-

Læs om vores sikkerhedsudstyr på vores hjemmeside

www.danskalarmselskab.dk

17


Long Range Buffaloe

I forbindelse med

western-skydning har vi nogle

såkaldte side-events. Det er

aktiviteter der falder udenfor

det egentlige western program.

En af disse er ”Long Range

Buffaloe Shooting”. Det er et

skydeprogram der har vakt

kolossal begejstring blandt de

deltagere der har prøvet det.

Programmet går ud på at

man skyder fem skud på hver

af afstandene 100, 200 og 300

m. med den samme riffel.

Skiverne er stålplader, der er

hængt op inde i bildæk. 100

m. skiven måler 20x30 cm.,

200 m. skiven 30x40 cm., 300

m. skiven er 6-kantet med en

diameter på 60 cm.

Noget af det mest facinerende

ved denne skydning er lyden,

ikke af skudet, men af en

træffer, hvis man altså rammer,

for så lyder det nemlig som

en kirkeklokke. Når skudet

går, bliver der dødstille blandt

deltagere og tilskuere. Alle

venter spændt på om ”klokken

ringer”. Det kan godt tage sin

tid. På 300 m. afstanden kan

man faktisk nå at tælle til 5,

fra skudet går, og til der lyder

18

et ”klaang” fra skiven. Der

kan skydes med såvel for- som

bagladere. Det siger sig selv, at

her rækker de rene luft-bøsse

ladninger ikke. Det er her, at det

svære skyts virkelig kommer til

sin ret.

For bagladernes vedkommende

er det kalibre fra 38-55 til 50-

140 der skydes med. De ellers

så populære lever-action rifler

i revolver kaliber kan ikke

være med. På 200 og 300m.

skyder de ikke præcist nok, da

deres forholdsvis lette kugler

bliver ustabile. I det hele

taget er det ikke en skydning

for lever-action rifler, uanset

kaliber, men derimod for de

tunge enkeltskuds rifler, som

f.eks. Sharps, Remington og

Winchester Hi-Wall. Et originalt

dansk våben som Remington

1867, må siges at være nærmest

ideelt. Grunden til at leveraction

rifler, også i de større

kalibre, ikke er velegnede, er

patronens begrænsede længde,

der gør at man kun kan anvende

forholdsvis lette kugler. Det

problem har man ikke med

enkeltskuds rifler, så her kan

man bruge de tungest mulige

kugler.

I kaliber 38-55 er RCBS kuglen


378-312-BPS, der vejer 312

grains meget velegnet.

I kalibrene

45-70-90-120 er det Lyman

#457125, som vejer 500 grains

der er favorit. I kalibrene 50-70-

90-140 er Lyman #515142, der

vejer 515 grains et godt valg.

Egentlig er denne skydning en

”tam” udgave af amerikanernes

”black powder silhuet”, der

ar en skydning der løber over

forskellige afstande fra 50m.

til 500m., og hvor de også

skyder på metalskiver, men da

skydebaner af denne længde er

en mangelvare i Danmark, må

vi nøjes med 300m. I øvrigt man

i Amerika også en sortkrudt

langdistance skydning, hvor

man skyder på ringskiver på

afstandene 600, 800 og 1000m.

1865. Af denne riffel fås der i

øvrigt en replica, nemlig Parker

Hale Volunteer i kaliber .451.

Den fremstilles ganske vist ikke

mere af Parker Hale, men af

Euroarms, men med originalt

Parker Hale løb. De forhandles

af Ålborg Våbenhandel.

Men også Tryon og Mortimer

riflerne i kaliber .451 fra Pedersoli

er meget velegnede. Den eneste

ulempe ved dem er at deres

dioptersigte ikke kan indstilles

på forskellige faste afstande.

Derfor vil det være nødvendigt

at udskifte sigtet med et ”Soule

type mid range tang sight” som

bla. forhandles af Pedersoli. Det

har klik-justering både i højde

og sideretning. Desuden er det

lige velegnet til både forladere

og bagladere, samt passer til

tidsperioden.

Selv om man foretrækker at skyde

med en forlader, har man ikke

noget handicap, da de er fuldt

på højde med bagladerne, også

på 300m. Men ikke en hvilken

som helst forlader riffel egner

sig. Det skal være en langkugleriffel,

da rundkuglerne ikke kan

være med på de afstande det her

drejer sig om. En original dansk

riffel der er meget velegnet er

skytteforeningsriflen model

19

Nu er det jo nok desværre sådan

at ikke alle har mulighed for at

indskyde på 200 og 300m, men

det kan man såmen også gøre

på en 100m bane, i hvert fald i

grove træk. Det gøres på denne

måde: på 100m banen indskyder

man riflen så den skyder 35cm

for højt i forhold til sigtepunktet.

Så rammer den plet på 200m.

På 100m banen indskyder man

riflen så den skyder 85cm for


højt i forhold til sigtepunktet.

Så rammer den plet på 300m.

Disse mål passer til stort set alle

sortkrudtkalibre.

Til denne skydning er det tilladt

at bruge en ”spotter”. Det

vil sige en hjælper der sidder

bag skytten, og med en kraftig

kikkert iagttager hvor kuglens

nedslag i volden er, og dermed

fortælle skytten om han skyder

for højt, for lavt eller til en af

siderne.

I forbindelse med DM i vesteren

skydning i Esbjerg d. 24-25

maj, vil der om søndagen blive

afholdt DM i Long Range

Buffaloe.

Har du fået lyst til at prøve, er

du velkommen til at komme

til Esbjerg. Det er dog bedst

at give mig et ring inden, på

tlf. 74756655, så vi kan aftale

nærmere.

Hilsen Duemanden

20


Speakers Corner

Imidlertid oplevede jeg at få en

2. klasses revolver, med krudtslam

på cylinderen – meget

uens boring af cylinderen – vulker

og pletter i piben - og pletvis

fejl i forniklingen.

Jeg modtog revolveren en fredag

aften , og da jeg var sammen

med de

Godt købmandsskab ?

Vedr. Aalborg Våbenhandel

Leo Nielsen som jo er kendt for

Uberti og yderligere for sine

sponsorater, hvilket jo er meget

prisværdigt.

Jeg handlede med Leo for et

par år siden , hvor jeg købte

en Uberti Cattleman cal. 45 -

brugt - til en fair pris. Så langt

så godt.

MEN - Jeg har nyligt fået en

helt anden side af Leo at se.

Jeg bestilte en forniklet Uberti

Cattleman cal . 38/40, og betalte

1.000,- kr for at reservere den.

Da tilladelsen endelig kom, betalte

jeg resten, medens skyderen

var på vej til mig. Ligesom

SKV’en blev betalt.

andre sortkrudtsskytter om lørdagen

var de enige med mig i

min kritik, besluttede jeg at returnere

den.

Jeg returnerede den herefter til

Leo, sammen med mit konto nr.

til returnering af købsprisen.

Da jeg nogle dage senere ringede

til Leo havde han åbenbart

været i gang med revolveren og

havde ” ordnet ” vulkerne i løbet.

Men hvad med resten af fejlene

- Specielt cylinderen.

Leo var vred og uhøflig i telefonen,

og mente at jeg havde

fortrudt handelen. Men hvorfor

havde jeg da så ventet på tilladelsen

og betalt pengene ??

– Jeg havde glædet mig til det

nye våben, men ville have et

ordentlig våben.

21


Uagtet de åbenlyse fejl påstod

Leo at det var et 1. klasses våben.

Blev ved og ved og bagatelliserede

de øvrige fejl.

Og så netop en Uberti, som markedsføres

som noget nær det

perfekte, må man kunne forvente

en korrekt klargøring, fejlfri

pibe og fuldstændig ens boring

af cylinder uden krudtslam - alt

sammen før levering.

Efter en del kævlen frem og

tilbage sagde jeg til Leo at han

kunne trække fragtomkostningerne

fra, og sende mig restbeløbet.

Leo overførte pengene minus

”lærepenge” som han kaldte

det. Et våben han havde i hånden

, totalt ubrugt. En avance

fratrukket med i alt 1.150,- kr.

Alt i alt kostede min godtroenhed

mig:

Leos avance, porto, SKV -

i alt 1.400,- kr.

Jeg håber andre vil tage ved

lære af min godtroenhed - at tro

på at Aalborg Våbenhandel kan

man stole på. Nej betal ikke før

i har set det i køber. – I KAN,

som jeg blev det, blive røvrendt.

Leo er ingen helgen. Sponsorater

eller ej.

Med venlig hilsen

Erik

Skive Sortkrudtsskytter.

Da jeg et par dage senere ringer

til Leo for at tale om dette beløb

smækkede Leo uden videre røret

på.

Er det godt købmandskab – eller

bondefangeri - døm selv.

1.150,- kr.

22


Opslagstavlen

Advarsel!

Send ikke våben og våbendele som pakkepost med Post

Danmark.

Jeg læste en artikel i seneste Våbenhistorisk Tidsskrift,

hvor Post Danmark havde nægtet at modtage en sabel,

sendt fra Canada til et medlem i Danmark, som i øvrigt

havde blankvåbentilladelse. Post Danmark sendte simpelt

hen sablen retur, med henvisning til at de, iflg. deres

forretningsbetingelser ikke ville transporterer våben eller

våbendele.

Dette medførte en klage fra Våbenhistorisk Selskab,

først overfor Justitsministeriet, og dernæst over for

Færdselsstyrelsen. Klagerne førte ikke til noget, idet

Færdselsstyrelsen ikke kunne pålægge Post Danmark at

ændre deres forretningsbetingelser.

Hvis man nærlæser Post Danmarks forretningsbetingelser,

fremgår det at de ikke vil modtage postpakker indeholdende

våben eller våbendele. Dette gælder både til/fra udlandet så

vel som i Danmark.

Jørgen Andersen.

23


Opslagstavlen

Våbenhistorisk Selskabs Sjællandsgruppe &

Frihedsmuseets Venner

Indbyder til forpremiere på filmen:

FLAMMEN & CITRONEN

Flammen og Citronen foregår i 1944. De to legendariske modstandsfolk

stod for flere stikkerlikvideringer, og efter ordre også drab på tyskere af

okkupationsstyrkerne. Manuskriptet går tæt på de vanskelige beslutninger

i gråzonen af venner og fjender. Filmen er meget realistisk og skabt efter

års researcharbejde.

Filmen vises ved specialforestilling i METROPOL Vesterbrogade 1 Kbh.

tirsdag d. 18. Marts. Kl. 1800 - 1845 introduceres filmen, den historiske

baggrund og personerne af Niels Gyrsting m. fl. hvorefter filmen ruller.

Medlemmer af foreningerne med evt. gæst, inviteres til arrangementet:

Våbenhistorisk Selskab, Frihedsmuseets Venner, Sortkrudtskytterne,

Sjællandske Corps, Ordenshistorisk Selskab, Kørehist. Forening, Museer,

Figurina Danica, Chakoten, Marinehist. Selskab, OPROP, Allierede Danske

Våbenfæller m. fl.

24


Billetpris 70.- kr. forudbetales via bank eller postkontor til girokonto

522 1234 (AVMs konto) eller som bankoverførsel evt. via PC til :

IBAN: DK47 3000 005 22 1234 (SWIFT-BIC: DABADKKK)

Husk at angive navn og adresse samt tilknyttet forening.

Billetter kan også betales i “the Collectors” Kronprinsessegade 5,

I åbningstiden : ons. - fre. 14 - 17, lør. 11 - 15.

Bestilling og indbetaling bedes foretaget inden d. 7. Marts. Herefter kan

deltagelse kun ske efter aftale med Kurt Bang Petersen tlf. 44 91 03 23.

Billetterne udleveres ved indgangen Metropol d. 18/3 fra kl. 1730 - 1800,

husk meget gerne kvittering eller ID. Foreningsvis betaling og tilmelding kan

foretages.

Vore foreningsmedlemmer arrangerer samtidig udstillinger om emnet i de

større biografer hvor filmen vises efter premieren d. 28. marts.

Arrangementet er i samarbejde med Sandrew Metronome Filmdistribution,

Nordisk Film og CinemaxX

Til foreningsbestyrelsen.

Medlems deltagelse for foreningerne sker under forudsætning af, at et

bestyrelsesmedlem fra den enkelte forening melder sig til udlevering af billetter

til sin forening, nærmere ved tilmelding til Kurt Bang P.

Hvis det kun drejer sig om ganske få medlemmer kan vi tale om anden

ordning.

Foreningen er velkommen til at stå for salg af billetter til medlemmerne mod

samlet afregning og opgivelse af navne.

Vi ser frem til det første arrangement der tilbydes alle vore historisk interesserede

foreninger, og håber på senere samarbejde foreningerne imellem, som eks.

Fælles foredrag, tilbud om udflugter eller rejser. m.m.

Med venlig hilsen Niels Gyrstinge & Kurt Bang Petersen

25


Linkside

Vi kunne godt bruge en læser-brevkasse i Krudtslam men jeg

syntes personligt mere om at lægge emnerne ud i et forum på

nettet. Der kan man så til hver en tid finde det man søger -

måske! og man er fri for at lede efter sit blad.

Her er et link til en interesant hjemmeside. her kan du i et

forum deltage med gode inputs til løst og fast omkring vores

hobby.

www.westernskydning.dk

26


Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

Kr.

40

Klistermærke

ca. Ø 90 mm

Kr.

12

Emaljemærke

Brochenål Ø 28 mm

Kr.

50

Knaphuls Ø 19 mm

Kr.

20

Klistermærke til krudtskabet

15x21 cm ell. 21x30 cm.

Kr.

50

Kr.

75

B

Mærkerne kan bestilles hos:

Palle Mallinger - pallem@ruc.dk

Girokort til betaling medsendes

Maskinel magasinpost

ID nr. 47709

Afsender:

Jørgen Andersen

Hundige Strandvej 114

2670 Greve

More magazines by this user
Similar magazines