Strategi for partnerskabelse - Innovation X

innovationx.dk

Strategi for partnerskabelse - Innovation X

Strategi for partnerskabelse

Oplæg ved Innovation X's vidensdag

torsdag den 26. Jan. 2012.

Af Peter Wilgaard Larsen,

PartnershipConsulting


Introduktion

• Hvem er jeg?

PartnershipConsulting

Ekstern lektor, Institut for Kultur og Globale Studier,

Aalborg Universitet

Forsket i partnerskabelse:

• Ph.d-afhandling: Partnerskab og regional

erhvervsfremme i Danmark


What's up?

• Hvorfor partnerskabelse i din forretningsmodel?

• Hvad er partnerskab(else)?

• Hvad er strategi for partnerskabelse?

• Hvad er en partnerskabsorienteret forretningsmodel?

• To cases: Strategi for partnerskabelse i henholdsvis

et pengeinstituts og en eksportvirksomheds

forretningsmodel.


Hvorfor

partnerskabelse?

• Partnerskabelse i din forretningsmodel reducerer

omkostninger og øger omsætning til gavn for

bundlinien:

• Skaber meromsætning pr. kunde.

• Loyalitetssikrer kunder, leverandører samt

interne som eksterne stakeholders.

Innovation af produkt(er), forretningsgang(e) og

leveringskæde(r).


Hvad er

partnerskab(else)?

• Partnerskabelse er partnerskab og defineres som "et

løfte om et løfte om et samarbejde" (≠ "et løfte om et

samarbejde").

• Partnerskab(else) er med andre ord skrøbelig,

mulighedsskabende og beregnet på langsigtede

fremtidsperspektiver.

• Samtidig er partnerskab(else) dybt afhængig af

øjeblikkelig tilslutning og intensitet fra dets

partnere.


Hvad er

partnerskab(else) II


• Partnerskabelse løfter samarbejdet med

kunder, leverandører og interne som eksterne

stakeholders op som et løfte om et løfte om et

samarbejde (partnerskab).


Strategi for

partnerskabelse?


1. Opfat samarbejdet som mulighedsskabende.

2. Udvælg partner.

3. Tag ansvar for samarbejdet.

4. Faciliter strategiske diskussioner.

5. Sikre gensidig tillid i samarbejdet.


Partnerskabsorienteret forretningsmodelKey Partners


Udvælg partner (2B)Key Activities


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Value Proposition


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Customer Relations


Tag ansvar for

samarbejdet (3)Customer Segment


Udvælg partner (2A)

Key Resources


Faciliter strategiske

diskussioner (4)

Channels


Sikre gensidig tillid

(5)

Cost Structure


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)

Revenue Stream


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut


• Introduktion til pengeinstitut

• Filialbaseret nordjysk pengeinstitut


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut II


• Opfat samarbejdet som mulighedsskabende:

• Lave omkostninger: Allokere pengene på aktiviteter

tilpasset kundens behov. Kunder som

pengeinstituttets ambassadører.

• Større omsætning: Kunder som pengeinstituttets

ambassadører. Meromsætning via klarlægning af

kundens behov. Differentiere sig inden for en

branche, der er kendetegnet ved standardprodukter.


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut III


• Udvælg partner:

• Segmentering i privat- og erhverskunder.

• Alle erhvervskunder som partnere


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut IV


• Tag ansvar for samarbejdet (Customer

Relations):

• Een telefonopringning hvert kvartal.

• Årligt kaffemøde hos kunden.

• Viden om kunder anvendt til at arrangere

faglige netværksmøder.


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut V

• Faciliter strategiske diskussioner:

• Klarlægning af kundens behov (Value Proposition):

• Mersalg via valutasikring, forsikringer, pension m.v.

• Klarlægning af Key Activities for at tilfredsstille kundens behov:

Innovation af forretningsgange mellem pengeinstituttets

interne stakeholders skaber fleksibel og hurtig sagsgang.

• Klarlægning af Key Resources for at tilfredsstille kundens behov:

• Viden ind eller tilkøb af viden


Strategi for partnerskabelse

i pengeinstitut VI


• Sikre gensidig tillid i samarbejdet

(Channels):

• Tillidsbrud er ikke en mulighed!

• Mantra om at Erhvervsafdelingen "holder

hvad man har lovet" gennem fleksibilitet i

Key Activities og Key Resources.


Partnerskabsorienteret forretningsmodelKey Partners


Udvælg partner (2B)Key Activities


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Value Proposition


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Customer Relations


Tag ansvar for

samarbejdet (3)Customer Segment


Udvælg partner (2A)

Key Resources


Faciliter strategiske

diskussioner (4)

Channels


Sikre gensidig tillid

(5)

Cost Structure


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)

Revenue Stream


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed


• Introduktion til eksportvirksomhed

• Global eksport af højteknologisk produkt.

• Produktion, udviklings-, og salgsafdeling i

Nordjylland.

• Årlig omsætning på godt 300 mio.


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed II


• Opfat samarbejdet som mulighedsskabende:

• Lave omkostninger: Innovation af

forretningsgange mellem interne som eksterne

stakeholders.

• Større omsætning: Mersalg og produktinnovation

via klarlægning af kundens behov.


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed III


• Udvælg partner:

• Segmentering af kunder i A, B og C

• Kina


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed IV


• Tag ansvar for samarbejdet (A-kunder):

• Et årligt besøg hos kunden.

• Medbring ingeniør hvert andet år.

• To-dagesseminar hvert andet år:

• Fra >< til


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed V

• Faciliter strategiske diskussioner ift.:

• Klarlægning af kundens behov (Value Proposition):

• Mersalg af produktportefølje, konsulentydelser (procesoptimering),

servicepakke og produktinnovation.

• Klarlægning af Key Activities for at tilfredsstille kundens behov

Innovation af forretningsgange mellem interne stakeholders i

virksomheden, der sikrer en omkostningsbesparende, fleksibel og

hurtig produktion.

• Klarlægning af Key Resources for at tilfredsstille kundens behov

• Viden in-house, virksomhedsopkøb og råmaterialer.


Strategi for partnerskabelse

i eksportvirksomhed VI


• Sikre gensidig tillid i samarbejdet:

• Tillidsbrud er ikke en mulighed!

• Mantra om at "holde hvad man har lovet"

gennem fleksibilitet i Key Activities og Key

Resources.


Partnerskabsorienteret forretningsmodelKey Partners


Udvælg partner (2B)Key Activities


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Value Proposition


Faciliter strategiske

diskussioner (4)Customer Relations


Tag ansvar for

samarbejdet (3)Customer Segment


Udvælg partner (2A)

Key Resources


Faciliter strategiske

diskussioner (4)

Channels


Sikre gensidig tillid

(5)

Cost Structure


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)

Revenue Stream


Opfat samarbejdet som mulighedsskabende (1)


Tak for jeres

opmærksomhed

• Peter Wilgaard Larsen

• pwl@partnershipconsulting.dk

• www.partnershipconsulting.dk

More magazines by this user
Similar magazines