Sundhedsprofilen for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

bar.service.dk

Sundhedsprofilen for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

I forhold til psykisk velvære og de arbejdsområder, som deltagerne i denne

undersøgelse har prioriteret som indsatsområder: Tidspres, udviklingsmuligheder

og samarbejdet mellem nærmeste leder og medarbejdere,

er der ligeledes fundet betydningsfulde sammenhænge. Eksempler:

Kun 61 % af de, der er utilfredse med arbejdsforholdene, har været glade

og tilfredse de sidste fire uger, i modsætning til gennemsnittet på 79 %.

Den største glæde og tilfredshed blandt alle hænger sammen med såvel

indflydelse på arbejdsopgaver, faglig støtte og arbejdsstillinger samt de

prioriterede indsatsområder udviklingsmuligheder og indeklima: 90 % af

de, der er meget tilfredse med en af disse fire faktorer, har været glade og

tilfredse de sidste fire uger.

37 % af de, der er utilfredse med tidspres, udviklingsmuligheder og samarbejdet

mellem nærmeste leder og medarbejderne har haft humørsvingninger

de sidste fire uger, mod kun 12 % af de meget tilfredse og mod

gennemsnittet på 19 %. 13 % af de, der er utilfredse med de fire faktorer,

har været depressive, mod kun 5 % af de meget tilfredse og gennemsnittet

på 6 %.

27 % af de, der er utilfredse med arbejdsforholdene har været triste, mod

kun 9 % af de meget tilfredse og gennemsnittet på 14 %.

19 % af de, der er utilfredse med indeklima har været triste, mod kun 11

% af de meget tilfredse.

Vitalitet, træthed og udslidthed

Ved følelsen af udslidthed i de sidste fire uger er sammenhængen størst

ved det prioriterede indsatsområde tidspres, idet 56 % af de, der er utilfredse

med tidspres, har følt sig udslidt de sidste fire uger. Der er også

stor sammenhæng mellem at have følt sig udslidt og utilfredshed med forholdet

til indsatte og med faglig støtte, hvor 53 % har følt sig udslidt.

Gennemsnittet for alle er 27 %. De, der mindst har følt sig udslidt, er de,

der er meget tilfredse med tidspres og udviklingsmuligheder, samt de, der

meget tilfredse med indeklima og støj.

Ved træthed er sammenhængen ligeledes størst til utilfredshed med tidspres,

hvor 63 % af de utilfredse har følt sig trætte, dernæst til utilfredshed

med indflydelse og faglig støtte, hvor 62 % har følt sig trætte. Gennemsnittet

er 39 %. De, der har følt sig mindst trætte, er de, der er meget tilfredse

med indeklima, tidspres og faglig støtte. Her har kun 21 % følt sig

trætte.

I forhold til vitalitet har kun 44 % af de, der er utilfredse med indflydelse,

kollegasamarbejde og faglig støtte, følt sig veloplagte og fulde af liv, mod

83 % af de meget tilfredse. Gennemsnittet af alle er her 69 %. Tilsvarende

har kun 49 % af de, der er utilfredse med tidspres, udviklingsmuligheder

og samarbejdet mellem nærmeste leder og medarbejdere, været veloplagte

og fuld af liv mod 82 % af de meget tilfredse.

Sygefravær og sygelighed

I forhold til omfanget af sygefravær spiller utilfredshed med indflydelse

igen ind. Således har 88 % af de, der er utilfredse med indflydelse, haft

sygefravær det seneste år. Også de, der er meget utilfredse med samar-

BAR Service og Tjenesteydelser, Sundhedsprofil

19/46

For det uniformerede personale

BAR Service og Tjenesteydelser, Sundhedsprofil

side i Kriminalforsorgen

19

For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

Error! Reference source not found.

More magazines by this user
Similar magazines