Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

integration i transnationale strukturer for nogle grupper – danskere såvel som indvandrere – er af stigende betydning. Den transnationale integration kan for nogle grupper være af så væsentlig en betydning at den mere eller mindre erstatter behovet for den nationale integration. Litteratur Borchorst, Anette et al. Ligestillede demokratier? Opsamling og perspektivering. I: Bergqvist, Christina et al. (red.). Likestilte demokratier? Universitetsforlaget AS. Oslo. 1999. Damm, Anna Pill. Etniske minoriteters bosætning og flygtninger – de seneste 20 års økonomisk-kvantitative forskningsresultater. AMID Working Paper Series 13/2002. Aalborg. Diken, Bülent. Strangers, Ambivalence and Social Theory. Ashgate, Suffolk. 1998. Ejrnæs, Morten. Integrationsloven – en case, der illustrerer etniske minoriteters usikre medborgerstatus. AMID working Paper Series 1/2001. Aalborg. Ejrnæs, Morten. Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark – forholdet mellem majoritetssamfund og etniske minoriteter. AMID Working Paper Series 18/2002. Aalborg. Emerek, Ruth. Evaluation of NAP 2001 - Report to the European Commission. 2001. Hammar, Tomas. The Ugly Duckling and the Academy. AMID Working Paper Series 2/2001. Aalborg. Hamburger, Charlotte. Etniske minoriteter og social integration. I: Lilli Zeuner (red.). Social Integration. Socialforskningsinstituttet 97:9. København. 1997. Hervik, Peter (red.). Den generende forskellighed – danske svar på den stigende multikulturalisme. Hans Reitzels Forlag A/S. København. 1999. Indenrigsministeriet. Udlændinges integration i det danske samfund, - Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. København. 2001. 26 Anden etnisk baggrund

More magazines by this user
Similar magazines