1.BE.1 Martofte

kerteminde.odeum.com

1.BE.1 Martofte

1.BE.1 Martofte

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.BE.1

Martofte

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

1/340


1.F.1 Korshav og Fyns Hoved

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Forslag

1.F.1

Korshav og Fyns Hoved

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Offentligt natur− og fritidsområde.

Området må kun bebygges med mindre bygninger som har tilknytning til området

anvendelse på det offentlige friareal på Jøvet. Bebyggelsen skal gives en ydre

udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Der kan tillades dagcamping på Jøvet og bådanlæg på Korsøre, når det foregår

uden ændring af den bestående naturtilstand.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

2/340


1.F.2 Horseklint

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

1.F.2

Horseklint

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Offentligt område til natur− og fritidsformål.

Området må kun bebygges med mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der

opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5

m.

3/340


1.F.3 Ferielejligheder Korshavn

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

1.F.3

Ferielejligheder Korshavn

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Ferie− og fritidsformål. Ferielejligheder med tilhørende faciliteter, samt

offentlige toiletter.

Det samlede etageareal må ikke overstige 1300 m2. Bygninger skal udformes i

harmoni med det omliggende kystlandskab.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m.

4/340


1.F.4 Fynshoved Camping

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.F.4

Fynshoved Camping

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Campingplads med servicecenter, ferieboliger samt mindre

bygninger der naturligt hører til campingpladsens drift.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med

tilknytning til områdets anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre

udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med

omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end

5 m.

5/340


1.F.5 Nordskov Enge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Forslag

1.F.5

Nordskov Enge

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Fritidsområde med sti og reakreative arealer samt

parkering.

Der må ikke opføres bebyggelse.

6/340


1.F.6 Sabbesborg klint

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

1.F.6

Sabbesborg klint

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Natur− og fritidsområde.

Området må kun bebygges med mindre bygninger med tilknytning til områdets

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Der udlægges areal til parkering ved Fynshovedvej.

7/340


1.F.7 Parkering − Langø

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Forslag

1.F.7

Parkering − Langø

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Området udlægges til parkeringsplads og grønt område

Der må ikke opføres bebyggelse.

8/340


1.F.8 Bogensø

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

1.F.8

Bogensø

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Martofte

Natur− og fritidsområde med offentlige og private opholdsarealer.

Området må kun bebygges med mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Der kan udlægges et mindre areal til parkering nær Bogensøvej.

9/340


1.LA.1 Nordskov

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.LA.1

Nordskov

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

10/340


1.LA.2 Stubberup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.LA.2

Stubberup

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

11/340


1.S.1 Korshavn

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.1

Korshavn

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra vej.

Grunde på ikke under 1200 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

12/340


1.S.10 Ridderstjernen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.10

Ridderstjernen

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

13/340


1.S.11 Bogensø

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.11

Bogensø

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

14/340


1.S.2 Fynshoved

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.2

Fynshoved

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

15/340


1.S.3 Fynshoved

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.3

Fynshoved

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for hele

området.

16/340


1.S.4 Klintegård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.4

Klintegård

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

17/340


1.S.5 Basbjerg

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.5

Basbjerg

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

18/340


1.S.6 Skovgård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

1.S.6

Skovgård

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15. Dog må der opføres et sommerhus

på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 2,5 m fra

naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej. Max. 6 sommerhuse. Grunde på ikke

under 300 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplaner Lokalplan nr. 35 Sommerhusområdet Stenene 101−113.

19/340


1.S.7 Stenene

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.7

Stenene

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15. Grunde mindre end 320

m2 kan bebygges med et sommerhus på 48 m2 samt et

redskabsrum på 6 m2.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Sommerhusområde i landzone

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

2,5 m fra naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej. Grunde på ikke

under 400 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end

5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5

m.

20/340


1.S.8 Langø Strand

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.8

Langø Strand

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

21/340


1.S.9 Langø Huse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

1.S.9

Langø Huse

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Martofte

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Notat

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele

af området.

22/340


2.B.1 Dalby/Væbnervænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.B.1

Dalby/Væbnervænget

Boligområde

Byzone

Landzone

Dalby−mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby Lokalcenter i byzone.

23/340


2.B.2 Dalby/Mosegårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

2.B.2

Dalby/Mosegårdsvej

Boligområde

Byzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage med unyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

24/340


2.B.3 Dalby/Hersnapvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

2.B.3

Dalby/Hersnapvej

Boligområde

Byzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med unyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

25/340


2.B.4 Mesinge Øst

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.B.4

Mesinge Øst

Boligområde

Byzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

26/340


2.B.5 Mesinge Mark

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.B.5

Mesinge Mark

Boligområde

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med unyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 64 Mesinge lokalcenter i byzone.

27/340


2.B.6 Drigstrup/Lykkedamsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

2.B.6

Drigstrup/Lykkedamsvej

Boligområde

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med unyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

28/340


2.BE.1 Dalby Nord

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

2.BE.1

Dalby Nord

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplaner Lokalplan nr. 19 Dalby Lokalcenter i byzone. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 19.

Notat

Vejbyggelinie Fynshovedvej

29/340


2.BE.2 Dalby/Fynshovedvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

2.BE.2

Dalby/Fynshovedvej

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby Lokalcenter i byzone.

Vejbyggelinie Fynshovedvej

30/340


2.BE.3 Dalby/Mosegårdsvej/Søndervænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.BE.3

Dalby/Mosegårdsvej/Søndervænget

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40

for tæt−lav.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav

eller tæt−lav bebyggelse, offentlig og privat service samt

mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den

omgivne bebyggelse og skal ved udformning og indpasning

medvirke til at fastholde den eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med

udnyttelig tagetage og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby Lokalcenter i byzone.

Vejbyggelinie Fynshovedvej

31/340


32/340


2.BE.4 Dalby/Dalby Bygade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.BE.4

Dalby/Dalby Bygade

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby Lokalcenter i byzone.

33/340


2.BE.5 Mesinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.BE.5

Mesinge

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav og 50

for anden bebyggelse.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 64 Mesinge lokalcenter i byzone, gælder for en del af området.

Lokalplan nr. 52 Boliger på det nedlagte jernbaneareal i Mesinge.

34/340


Notat

Vejbyggelinie Fynshovedvej

35/340


2.BE.6 Viby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.BE.6

Viby

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

bevaringsværdige landsbykarakter. Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes

uden Byrådets tilladelse

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Landsbyen er udpeget som bevaringsværdig landsby med særlige

bevaringsinteresser. Disse interesser må ikke tilsidesættes

36/340


37/340


2.BE.7 Måle

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.BE.7

Måle

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

bevaringsværdige landsbykarakter. Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes

uden Byrådets tilladelse

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Landsbyen er udpeget som bevaringsværdig landsby med særlige

bevaringsinteresser. Disse interesser må ikke tilsidesættes

38/340


2.BE.8 Drigstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.BE.8

Drigstrup

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er: 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50

for anden bebyggelse.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

39/340


2.E.1 Dalby/Møllegyden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.E.1

Dalby/Møllegyden

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed.

Der kan indrettes bolig i forbindelse med Erhverv.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby lokalcenter i byzone.

40/340


2.E.2 Dalby/Mosegårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.E.2

Dalby/Mosegårdsvej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed.

Fritliggende bebyggelse på grunde på max. 4500 m2.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby lokalcenter i byzone.

41/340


2.E.3 Mesinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.E.3

Mesinge

Erhvervsområde

Byzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og servicevirksomhed.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 64 Mesinge lokalcenter i byzone.

42/340


2.F.1 Dalby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.F.1

Dalby

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Offentligt grønt område.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Lokalplan nr.19 Dalby lokalcenter i byzone.

43/340


2.F.12 Ridebane v. Drigstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

2.F.12

Ridebane v. Drigstrup

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Fritidsformål som ridebane.

Bygninger må kun opføres i træ og skal passes ind i landskabet så der opnås en

god helhedsvirkning. Det samlede bebyggede må ikke overstige 80 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Lokalplan nr. 40 Område til fritidsformål syd for Drigstrup.

Området skal trafikbetjenes via grusvej fra Drigstrup by.

44/340


2.F.14 Golfbane, Kerteminde

Status

Plannummer

Plannavn

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

2.F.14

Golfbane, Kerteminde

Byzone

Landzone

Fritidsområde med golfbane.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse herunder klubhus. Indretningen af golfbanen skal ske med respekt for

de landskabelige værdier i kulturlandskabet omkring Tårup Inddæmmede Strand.

Der skal udarbejdes en samlet landskabsplan for området. Skovområder, levende

hegn, samt sten− og jorddiger skal så vidt muligt bevares.

45/340


2.F.2 Sportsplads Dalby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.F.2

Sportsplads Dalby

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 5.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Sportsplads med tilhørende faciliteter.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse herunder klubhus. Bebyggelsen skal gives en ydre

udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Lokalplan nr.19 Dalby lokalcenter i byzone.

46/340


2.F.3 Mesinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

2.F.3

Mesinge

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Natur− og fritidsområde.

Der må ikke opføres bebyggelse.

Lokalplan nr. 64 Mesinge − Lokalcenter i byzone

47/340


2.F.4 Mesinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.F.4

Mesinge

Rekreativt område

Byzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 20.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offenligt område med forsamlingshus.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 64 Mesinge − Lokalcenter i byzone

Vejbyggelinie Fynshovedvej

48/340


2.F.5 Smuttebjerg

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

2.F.5

Smuttebjerg

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−mesinge

Fritidsområde med skydebane, Crossbane o.lign.samt landbrug.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Der er tinglyst vilkår for grusgravning og reetablering af området.

49/340


2.F.6 Bøgebjerg strand

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

2.F.6

Bøgebjerg strand

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Offentligt område til fritidsformål som strand,skov og naturområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

50/340


2.F.7 Bøgebjerg StrandCamping

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.F.7

Bøgebjerg StrandCamping

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Campingplads med servicecenter, ferieboliger samt mindre bygninger der

naturligt hører til campingpladsens drift.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr.41 Udvidelse af bøgebjerg Strand Camping.

51/340


2.F.8 Måle strand

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

2.F.8

Måle strand

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Offentligt område til fritidsformål som strand,skov og naturområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

En mindre del kan anvendes til parkering.

52/340


2.F.9 Mølleskov Strand

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

2.F.9

Mølleskov Strand

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Offentligt område til fritidsformål som strand,skov og naturområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

53/340


2.LA.1 Hersnap

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.1

Hersnap

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

54/340


2.LA.2 Midskov

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.2

Midskov

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

55/340


2.LA.3 Salby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.3

Salby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

56/340


2.LA.4 Tårup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.4

Tårup

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

57/340


2.LA.5 Over Kærby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.5

Over Kærby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

58/340


2.LA.6 Lille Viby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.LA.6

Lille Viby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

Lokalplan nr. 45 Område til golfbane ved Lille Viby.

59/340


2.O.1 Dalby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.O.1

Dalby

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område til skole, sportshal, institutioner, kirke og grønt friareal.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 11 m.

Lokalplan nr. 19 Dalby lokalcanter i byzone.

60/340


2.O.2 Mesinge Skole

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.O.2

Mesinge Skole

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 20.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område til institutioner, kirke og grønt friareal.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 8, 5 m.

Lokalplan nr. 64 Mesinge lokalcenter i byzone.

61/340


2.O.3 Renseanlæg

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.O.3

Renseanlæg

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Renseanlæg.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og eksisterende

bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 8, 5 m.

Lokalplan nr. 32 Fælleskommunalt renseanlæg ved Broløkke Strand.

62/340


2.O.4 Genbrugsplads

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

2.O.4

Genbrugsplads

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Dalby−mesinge

Offenligt område til Genbrugsplads.

Der må opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets drift. Bebyggelsen

skal gives en ydre udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med

omgivelserne. Bebyggelse skal placeres umiddelbart ved tilkørslen i

modtagerområdet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 9 Offentligt område til fyldplads på Broløkke Strand.

Vejbyggelinie Hindsholmvej.

63/340


2.O.5 Kerteminde Efterskole Drigstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.O.5

Kerteminde Efterskole Drigstrup

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse, 35 for

tæt−lav og 45 for anden bebyggelse.

Område til efterskole med tilhørende faciliteter som lærer− og elevboliger samt

idrætsplads med hal.

Blandet åben−lav og tæt−lav bebyggelse. Ved udstykning må grunde ikke være

mindre end 700 m2 ved åben−lav og 400 m2 ved tæt−lav

bebyggelse.Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m. Hallen ikke højere end 11,5 m med 2/3 af tagfladen

under 8,5 m.

Lokalplan nr. 203 Kerteminde Efterskole Drigstrup, Kerteminde

64/340


2.S.1 Gabet

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.S.1

Gabet

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra vej.

Grunde på ikke under 1200 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele af området.

65/340


2.S.2 Madehøj

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

2.S.2

Madehøj

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra vej.

Grunde på ikke under 1200 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Der er tinglyst deklarationer med bygningsbestemmelser for dele af området.

66/340


2.S.3 Fuglsang

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.S.3

Fuglsang

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 10. Indenfor det enkelte byggefelt

må der opføres et sommerhus på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2

uanset grundstørrelse, hvis det er muligt.

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 2 m fra

naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 59 Sommerhusområdet Fuglsang.

67/340


2.S.4 Dalby Bugt

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

2.S.4

Dalby Bugt

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Der må opføres bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på

15, dog max. 70 m2. På små grunde må der opføres et sommerhus

på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2 indenfor det enkelte

byggefelt.

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres

indenfor faslagte byggefelter. Grunde på ikke under 300 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end

5 m. sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 2,8

m.

Lokalplan nr. 201 Sommerhusområde ved Dalby Bugt.

68/340


2.S.5 Bøgebjerg Strand

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.S.5

Bøgebjerg Strand

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god helhedsvirkning

med omgivelserne. Max. 61 sommerhus på lejet grund. Den eksisterende

bebyggelse skal opretholdes uændret.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 36 Sommerhusområdet Bøgebjerg Strand.

69/340


2.S.6 Strandløkken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

2.S.6

Strandløkken

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Dalby−Mesinge

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 10. Dog må der opføres et

sommerhus på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 2,5 m fra

naboskel og sti samt 5 m fra vej. Grunde på ikke under 300 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 47 Sommerhusområdet Strandløkken ved Drigstrup Strand.

70/340


2.T.1 Vindmøller

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

2.T.1

Vindmøller

Tekniske anlæg

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Landbrugsformål

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 48 To områder til Vindmøller ved Vestermade og mellem Tårup

og Salby.

Eksisterende vindmøller skal fjernes indenfor 1 år hvis de er ude af drift.

71/340


2.T.2 Vindmøller

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

2.T.2

Vindmøller

Tekniske anlæg

Landzone

Landzone

Dalby−Mesinge

Landbrugsformål

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 48 To områder til Vindmøller ved Vestermade og mellem Tårup

og Salby.

Eksisterende vindmøller skal fjernes indenfor 1 år hvis de er ude af drift.

72/340


3.B.1 Tårup Strandpark

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Forslag

3.B.1

Tårup Strandpark

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 35 for åben−lav, 50 for

tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller

åben−lav bebyggelse.

Ny bebyggelse skal udgøre en helhed og i øvrigt i harmoni med

landskabet.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 10

m.

Lokalplaner

Notat

Lokalplan nr. 200 Tårup Strandpark, Kerteminde

Der skal anlægges fællesvej og stisystemer i området. Stisystemet

skal forbindes med de rekreative stier i de tilstødende områder

73/340


74/340


3.B.10 Strandgård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.B.10

Strandgård

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er: 25 for åben−lav, 30 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse. Der skal være mindst 12 boliger pr. ha. øst for Strandgårds Alle og

mindst 8 boliger pr. ha. vest for.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8.5 m ved åben−lav og 2 etager og ikke højere end 10 m ved

tæt−lav.

Lokalplan nr. 207 Kerteminde Vest og Lokalplan nr. 7.2 (for en del af området)

Boliger og institutioner ved Strandgård vest for Kerteminde.

75/340


Notat

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

76/340


3.B.11 Hans Schacksvej/Over Kærbyvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

3.B.11

Hans Schacksvej/Over Kærbyvej

Boligområde

Byzone

Landzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er: 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed og i øvrigt harmonere med landskabet.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området og en grøn kile som afslutning

mod Munkebo.

77/340


3.B.12 Viemadegård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.B.12

Viemadegård

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er: 30 for åben−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bygninger skal udgøre en helhed og harmonere med den eksisterende

bebyggelse og være med til at fastholde denne.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 207 Kerteminde Vest og Lokalplan nr. 7.2 (for en del af området)

Boliger og institutioner ved Strandgård vest for Kerteminde.

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

78/340


79/340


3.B.13 Ydre Vestergade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.13

Ydre Vestergade

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet skal være mindst 75% af boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 70 Boligbebyggelse og offentligt grønt område ved Kerteminde

Fjord

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

80/340


3.B.14 Birkevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

3.B.14

Birkevej

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for

tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller

åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed og i øvrigt harmonere med

landskabet.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og ikke højere end 8,50 m.

Der er tinglyst grundsalgsbetingelser på en del af ejendommene.

81/340


3.B.15 Chr. Hansensvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.15

Chr. Hansensvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 43.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af etage byggeri.

Samlet parkbebyggelse med 8 punkthuse.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 9 m.

Lokalplaner

Lokalplan nr. 89 Boliger som parkbebyggelse ved Kerteminde Fjord.

82/340


3.B.16 Møllevænget m.m.

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

3.B.16

Møllevænget m.m.

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Der er tinglyst grundsalgsbetingelser på en del af ejendommene

83/340


3.B.17 Enghaverne

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.17

Enghaverne

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området under et må ikke overstige 45.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

etagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 8,50 m.

Mindre bygningsdele max. højde 9 m

Lokalplan nr. 55 Boliger ved Vestergade

84/340


3.B.18 Præstegade, Tværgade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.B.18

Præstegade, Tværgade

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 60 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden ikke ændres unden Byrådets

tilladelse.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 79 Lillestranden

85/340


3.B.19 Fiskergade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.B.19

Fiskergade

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden ikke ændres unden Byrådets

tilladelse.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m

Lokalplan nr. 79 Lillestranden

86/340


3.B.2 Tyrebakken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

3.B.2

Tyrebakken

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der

er i harmoni med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m

Vejbyggelinie Hindsholmvej, Nordre Ringvej og Tårup Strandvej.

Der er tinglyst grundsalgsbetingelser på en del af ejendommene

87/340


3.B.20 I.A.Larsensvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.20

I.A.Larsensvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 60.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af fritliggende

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i

harmoni med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet og bebyggelsens opholdsareal skal

udgøre mindst 50% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager med udnyttet

tagetage og højere end 13, 5 m

Lokalplan nr. 66 Boligbebyggelse på Jernstøberigrunden ved

Klintevej

Parkering

88/340


Der skal anlægges min. 1½ p−plads pr bolig. Ved ældreboliger 0,5

p−plads pr bolig

89/340


3.B.21 Feden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.21

Feden

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 21(For en del af området) Område til boligformål og offentlige

formål mellem Odensevej og Kerteminde Fjord. Lokalplan nr. 204 Louisenlund

Vejbyggelinie Klintevej og Odensevej

90/340


91/340


3.B.22 Søvangsparken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.B.22

Søvangsparken

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 84 Boligområderne Søvang og Virkelyst

Vejbyggelinie Revningevej og Odensevej

92/340


3.B.23 Bregnegård (syd for Søvangsparken)

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.23

Bregnegård (syd for Søvangsparken)

Boligområde

Byzone

Landzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området samt etableres grønne

kiler. Beskyttet natur og fortidsminde skal bevares.

93/340


3.B.24 Skrækkenborg

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.B.24

Skrækkenborg

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 84 Boligområderne Søvang og Virkelyst

Vejbyggelinie Odensevej

94/340


95/340


3.B.3 Sybergsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

3.B.3

Sybergsvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav

bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der

er i harmoni med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Vejbyggelinie Hindsholmvej og Nordre Ringvej. Der er tinglyst

grundsalgsbetingelser på en del af ejendommene

96/340


3.B.4 Ved stranden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.4

Ved stranden

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området under et 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen skal indordne sig den karakteristiske Købstadsbebyggelse mht.

proportioner, materialevalg, facade m.v.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 60 Boligbebyggelse ved marinaen, Lokalplan nr. 42 (for en del af

området) Boliger, fritidsformål og erhverv ved Kerteminde marina.Boliger og

institutioner ved Strandgård vest for Kerteminde.

97/340


3.B.5 Mellemleddet

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.5

Mellemleddet

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 35.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af etageboliger.

Ny bebyggelse skal harmonere med den eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet. Noget af opholdsarealet kan anlægges som nyttehaver for

områdets beboere.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager og højere end 11 m.

Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 5

98/340


3.B.6 Sybergs Have

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.6

Sybergs Have

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 35.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bygninger skal udgøre en helhed og harmonere med den eksisterende

bebyggelse.

Opholdsarealet skal være mindst lige så stort som boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 10 m.

Lokalplan nr. 16 For et område til boligbebyggelse mellem Damgårds Allé,

Andekæret og Mellemleddet

99/340


3.B.7 Andekæret

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.B.7

Andekæret

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse, samt

børneinstitution.

Bygninger skal udgøre en helhed og harmonere med den eksisterende

bebyggelse og være med til at fastholde denne.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Alle planer er kun for en del af området, Byplanvedtægt nr. 5, Byplanvedtægt

nr. 6, Lokalplan nr. 4 Skole og boliger i området mellem Hans Schacksvej og

Niels Becks Alle og Lokalplan nr. 6 Børneinstitution i Andekæret.

100/340


101/340


3.B.8 Damgårds Alle

Status

Plannummer

Plannavn

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

3.B.8

Damgårds Alle

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m.

102/340


3.B.9 Kongshøj Alle

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.B.9

Kongshøj Alle

Boligområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udgøre en helhed og harmonere med den eksisterende

bebyggelse og være med til at fastholde denne.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 7.1 Boligområde ved Strandgård vest for Kerteminde

103/340


3.BE.1 Langegade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.BE.1

Langegade

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

mindre butikker og erhverv der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne. Eksisterende bebyggelse må ikke fjernes uden Byrådets

tilladelse.

Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden ikke ændres unden Byrådets tilladelse.

Bebyggelsen skal opføres i gadelinie med en husdybde mellem 6 og 8 m.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet. Noget af opholdsarealet kan anlægges som nyttehaver for

områdets beboere.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen.

Side− og baghusbebyggelse må ikke være højere end facadebebyggelsen.

Byplanvedtægt nr. 4 Område til offentlige formål, gælder for en del af området.

104/340


Notat

Der er tinglyst bevaringsdeklaration for området.

105/340


3.BE.2 Kristine Rudesvej/Møllevej/Askvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.BE.2

Kristine Rudesvej/Møllevej/Askvej

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller etage

bebyggelse, mindre butikker, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der

kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med traditionerne for den indre

byes købstadskarakter. Husdybder mellem 6 og 8 m.

Ved tæt−lav skal opholdsarealet på den enkelte ejendom være mindst lige så

stort som boligetagearealet og ved etagebebyggelse skal opholdsarealet være

mindst 50% af boligetagearealet. Der skal udlægges et areal til offentligt grønt

område ved Møllekæret.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 11 m.

Lokalplan nr. 25 Et område til boligformål mellem Hans Schacksvej, Skolegade,

Kirkegårds Alle og Møllevej.

106/340


Notat

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

107/340


3.BE.3 Feden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

3.BE.3

Feden

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for

tæt−lav. Anden bebyggelse maks. 50.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller

åben−lav bebyggelse med butikker til områdets daglige forsyning

samt mindre erhverv.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er

i harmoni med den stedlige byggetradition.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet og mindst 20% for

erhvervsejendomme.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 22 Område til boliger mellem Skovvej, Hinkesvej,

Odensevej og Klintevej. Lokalplan nr. 66 Boligbebyggelse på

108/340


jernstøberigrunden ved Klintevej.

Notat

Vejbyggelinie Klintevej og Odensevej

109/340


3.C.1 Kerteminde Bymidte

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.C.1

Kerteminde Bymidte

Centerområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 100.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Centerområde med detailhandel, offentlig og privat service samt helårsboliger.

Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden ikke ændres unden Byrådets tilladelse.

Bebyggelsen skal opføres i gadelinie med en husdybde mellem 6 og 8 m.

Mulighed for indretning af dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på max.

1000 m2 og 500 m2 for udvalgsvarebutikker. Detailhandel skal fortrinsvis ligge i

stueetagen.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 25% af

boligetagearealet. Og 10% af erhvervsetagearealet.Mindst 5% af det samlede

areal skal anvendes til fælles friareal.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,50 m. Facadebebyggelsen skal tilpasses nabobebyggelsen.

Side− og baghusbebyggelse må ikke være højere end facadebebyggelsen.

Lokalplan nr. 80 Bymidten. Vejledningen Gamle huse − nye tider.

110/340


111/340


3.C.2 Havnebyen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.C.2

Havnebyen

Centerområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Centerområde med offentlig og privat service, erhverv, faciliteter til offentlig

trafik samt helårsboliger.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8 etager og ikke højere end 25 m.

112/340


3.E.1 Vejlevangen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.E.1

Vejlevangen

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og servicevirksomhed.

Fritliggende bebyggelse på grund max. 4500 m2

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 10 m.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10% af

etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m.

Skorstene og master max. 20 m. Det bebyggede areal må ikke overstige 50%

af grundarealet.

Byplanvedtægt nr. 2 Industriområdet Tårup strand gælder for en del af

området

Notat

113/340


Der skal etableres 10 m beplantningsbælte mod de reakreative arealer nord og

vest for området.

114/340


3.E.2 Kohaven

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

3.E.2

Kohaven

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og

servicevirksomhed. Der kan etableres bolig i forbindelse med den

enkelte virksomhed. Fritliggende bebyggelse på grund max. 4500

m2.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 5

m.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 50% af

boligetagearealet og mindst 10% for erhvervsejendomme.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og ikke højere end 8,50 m. Skorstene og master max.

20 m.

Lokalplan nr. 2 Erhvervsområde til industri og værksteder gælder

for en del af området.

115/340


116/340


3.E.3 Serviceerhverv ved Nordre Ringvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.E.3

Serviceerhverv ved Nordre Ringvej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed.

Mulighed for detailhandel med større pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 5 m for produktionsbygninger.

Bruttoetageareal for dagligvarebutik max. 1000 m2. Bruttoetageareal for særlig

pladskrævende varegrupper max. 5000 m2.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og ikke

højere end 9,50 m.

Lokalplan nr. 85 Område til dagligvareforretning ved Ndr. Ringvej.

117/340


3.E.4 Fiskerbyen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.E.4

Fiskerbyen

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m3 pr. m2

grundareal.

Erhvervsområde for fiskerierhverv og havnevirksomhed, samt jollehavn og

bådoplag.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 5 m.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10% af

etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 11 m.

Skorstene og master max. 20 m. Det bebyggede areal må ikke overstige 80%

af grundarealet.

Lokalplan nr. 63 Bygning til bevaring af fiskeredskaber ved Sydstranden,

gælder for en del af området. Lokalplan nr. 202 Isværk og bolværk,

Kerteminde.

118/340


Notat

Der skal etableres en parkeringsplads for hver 100 m2 etageareal. Parkering

skal søges etableret som fællesparkering.

119/340


3.F.10 Fritidsområde Kerteminde Marina

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.10

Fritidsområde Kerteminde Marina

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 20.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område til maritime fritidsaktiviteter, bådopbevaring og parkering.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås

en god helhedsvirkning med omgivelserne. Bygninger skal primært placeres

langs med havnepromenaden.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 42 Boliger fritidsformål og erhverv ved Kerteminde marina.

Vejbyggelinie Hindsholmvej

120/340


3.F.11 Marina Tangen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Notat

Forslag

3.F.11

Marina Tangen

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Fritidsområde til maritime fritidsaktiviteter, og faciliteter i tilknytning

hertil.

Mulighed for opfyldning af tangen mod syd.

121/340


3.F.12 Indre Havn

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.12

Indre Havn

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Havneområde til fritidsformål. Mulighed for offentligt og private service, samt

mindre erhverv.

Bebyggelse må kun opføres som træbygninger med symmetrisk sadeltag

dækket med tagpap. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til

udformning og farver.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 4 m.

Lokalplan nr. 15 Område til havneformål ved Dosseringen gælder for en del af

området.

Vejbyggelinie Hindsholmvej.

122/340


3.F.13 Kolonihaver

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.13

Kolonihaver

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Varige kolonihaver med parkering− og fælles friarealer.

Kolonihavehusene må kun opføres i træ.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5,5 m.

Fællesbygninger max. 6,5 m.

Lokalplan nr. 11 kolonihaver ved Gedskovvej og Tårup Strandvej.

Der skal sikres stiforbindelse mellem et grønt område umiddelbart syd for

kolonihaverne og Gedskovvej.

123/340


3.F.16 Lillestranden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

3.F.16

Lillestranden

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Fritidsområde med sti og reakreative arealer.

Eksisterende bebyggelse skal ved renovering og nyopførelse være

som de oprindelige skure i området.

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 79 Lillestranden.

124/340


3.F.17 Ved Fjorden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.17

Ved Fjorden

Rekreativt område

Byzone

By− og landzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for åben−lav bebyggelse 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til grønt fritidsområde med golfbane, samt

helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Nuværende bebyggelses karakter skal fastholdes. Ny bebyggelse skal opføres i

overensstemmelse hermed.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m. Bebyggelse kun indenfor lokalplanlagte byggefelter.

Lokalplaner Lokalplan nr. 45 Område til golfbane ved Lille Viby, Lokalplan nr. 70

Boligbebyggelse og offentligt grønt område ved Kerteminde Fjord og Lokalplan

nr. 72 Grønt fritidsområde med seks boliger ved Kerteminde Fjord gælder for en

dele af området.

Notat

Der skal anlægges gangsti langs med fjorden.

125/340


126/340


3.F.18 Sydstranden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.F.18

Sydstranden

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Badehuse på maks. 12 m2

Strand− og fritidsområde

Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med

dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Området friholdes for anden

bebyggelse end eksisterende 89 badehuse og mindre bygninger i forbindelse

med områdets anvendelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og ikke højere end 3 m.

Lokalplan nr. 77 Offentligt fritidsområde med badehuse ved Sydstranden

Vejbyggelinie Klintevej. Området skal henligge som strandeng.

127/340


3.F.19 Pax

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.19

Pax

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 45.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Ferie− og fritidsformål. Ferielejligheder med tilhørende faciliteter. Der kan kun

tillades en helårsbolig i området.

Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med

dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 78 Område til ferie− og fritidsformål Pax, Kerteminde.

Vejbyggelinie Klintevej

128/340


3.F.2 Vestskoven

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

3.F.2

Vestskoven

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Kerteminde

Offentligt grønt område som skov.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse.

129/340


3.F.20 Skovanlægget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.20

Skovanlægget

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt grønt område med fritidsaktiviteter og vandrerhjem.

Bebyggelsen skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med

dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Der må kun opføres bygninger

som naturligt hører til i området f.eks vandrerhjem, off. toiletter, restaurant m.v

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 17 Område til vandrerhjem mellem Skovvej og Tyveleddet gælder

for en del af området.

Vejbyggelinie Klintevej

130/340


3.F.21 Anlægget ved Roklubben

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.21

Anlægget ved Roklubben

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt grønt område med fritidsaktiviteter i tilknytning til vandet.

Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den omgivende

bebyggelse med hensyn til udformning og indpasning.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 21 Område til boligformål og offentlige formål mellem Odensevej

og Kerteminde Fjord.

Vejbyggelinie Odensevej

131/340


3.F.22 Søvang

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.F.22

Søvang

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Kerteminde

Strandareal(strandrørsump)

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 39 Nyt boligområde ved Søvang, syd for Kerteminde

Vejbyggelinie Odensevej. Mulighed for etablering af dobbeltrettet cykelsti i

området.

132/340


3.F.24 Stadion

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.24

Stadion

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område med Sports− og fritidsanlæg.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der

opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m. Der

kan dog opføres master til lysanlæg i en max. højde på 8,5 m.

Byplanvedtægt nr, 7 Kerteminde

Vejbyggelinie Odensevej

133/340


3.F.3 Cricketbane

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.F.3

Cricketbane

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Offentligt område til fritidsformål som golfbane, boldbaner m.m.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 6 m.

Byplanvedtægt nr. 2 Industriområdet Tårup Strand gælder for en del af

området.

134/340


3.F.5 Kolonihaver

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.5

Kolonihaver

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Ikke permanente kolonihaver. Efterfølgende skal området anvendes til

kirkegård.

Kolonihavehusene må kun opføres i træ.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5,5 m.

Fællesbygninger max. 6,5 m.

135/340


3.F.6 Camping med aktivitetscenter

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.F.6

Camping med aktivitetscenter

Rekreativt område

By− og landzone

By− og landzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 25.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Campingplads med aktivitets− og servicecenter, ferieboliger, offentlig

parkering, grønt område samt en helårsbolig i tilknytning til campingpladsen.

Det bebyggede areal for Aktivitetscenter med ferielejligheder og

forbindelsesbygning samt servicecenter må ikke overstige 3000 m2.

På campingpladsens vestlige areal skal min. 85% af arealet anvendes til fælles

fri− og opholdsarealer.

Bebyggelse til aktivitetscenter, ferielejligheder servicecenter, multihal samt

helårsbolig må opføres i 2 etager og ikke højere end 7 m. Øvrig bebyggelse 1

etage og max. højde 5 m.

Lokalplan nr. 86 Kerteminde Camping med aktivitetscenter ved Nordstranden,

Weekend Byen og offentlige grønne områder.

Vejbyggelinie Hindsholmvej

136/340


137/340


3.F.7 Nordstranden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

3.F.7

Nordstranden

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Område til fritidsformål som strand og naturområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Vejbyggelinie Hindsholmvej.

138/340


3.F.8 Minigolf, Marinavej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Forslag

3.F.8

Minigolf, Marinavej

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Fritidsområde til minigolfbane, og faciliteter i tilknytning hertil samt parkering og

strand.

139/340


3.F.9 Marinaen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Notat

Forslag

3.F.9

Marinaen

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Kerteminde

Fritidsområde til maritime fritidsaktiviteter, og faciliteter i tilknytning

hertil.

Mulighed for opfyldning af tangen mod syd.

140/340


3.O.1 Oplevelsescenter og fritidsformål med

ferielejligheder

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.1

Oplevelsescenter og fritidsformål med ferielejligheder

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Oplevelsescenter med serviceerhverv omkring uddannelse, kultur og sundhed,

samt ferie− og fritidsformål herunder ferielejligheder. Mulighed for indretning af

15 helårsboliger til personer tilknyttet centeret.

Karakteren af den nuværende højskole skal fastholdes. Der kan højst indrettes i

alt 500 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Butikker skal primært være til salg

af egne produkter i tilknytning til områdets aktiviteter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 8,5 m. Ved tilbygning til hovedbygningen dog max. 13,5 m.

Lokalplan nr. 90 Kerteminde Højskole som oplevelsescenter med

serviceerhverv omkring uddannelse, kultur og sundhed, samt ferie− og

fritidsformål herunder ferielejligheder.

141/340


Notat

Parkarealet nærmest kysten må ikke bebygges undtaget med mindre

pavilloner.

142/340


3.O.10 Produktionshøjskole

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.10

Produktionshøjskole

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område til institutionsformål med tilhørende faciliteter, herunder

administration og værksteder. En helårsbolig i tilknytning til institutionen.samt

andre offentlige og private funktioner af almennyttig karakter.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og være i

overensstemmelse med en helhedsplan der er godkendt af Byrådet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 83 Udvidelse af produktionshøjskolen ved Grønnegårds Allé.

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

143/340


3.O.11 Børnehave m.v.

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.11

Børnehave m.v.

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område som børnehave med tilhørende faciliteter, samt andre

offentlige og private funktioner af almennyttig karakter.

Ny bebyggelse skal harmonere med omgivelserne og udgøre en helhed.

Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 7.2 Boliger og institutioner ved Strandgård vest for Kerteminde.

144/340


3.O.2 Johannes Larsen Museet

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Plandistrikt

Forslag

3.O.2

Johannes Larsen Museet

Område til offentlige formål

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Offentligt område med museum, mølle, parkområde og helårsboliger.

Bebyggelsen skal udformes i harmoni med Johs. Larsens hus, atelier og

have.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10

m.

Lokalplaner

Notat

Lokalplan nr. 28 Et område til offentlige formål− Johannes Larsen Museet.

Vejbyggelinie Hindsholmvej

145/340


3.O.3 Fjord− og Bæltcentret

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.3

Fjord− og Bæltcentret

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. etageareal 3000 m2.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område til Fjord− og Bæltcenter.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 8,5 m.

Mindre bygningsdele kan opføres med en højde på max. 12 m.

Lokalplan nr. 53 Fjord− og Bælt center ved Margrethe Plads.

Området skal med beplantning fremstå med et grønt helhedspræg.

146/340


3.O.5 Kirkegård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

3.O.5

Kirkegård

Område til offentlige formål

Byzone

Kerteminde

Offenligt område, kirkegård med tilhørende bygninger.

Ny bebyggelse skal i udformning og materialevalg indordne sig den eksisterende

bebyggelse.

147/340


3.O.6 Borgmester Hansensvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.O.6

Borgmester Hansensvej

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 40. Undtaget herfra er Plejecenteret

Fjordly hvor bebyggelsesprocenten ikke må overstige 50.

Offentlige og private institutioner som skole, ældreinstitutioner, børnehave m.v

Karakteren af den nuværende fastholdes. Ny bebyggelse skal udgøre

helheder hver for sig og harmonere med de omgivende bebyggelser.

Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 11 m.

Lokalplan nr. 71 Område med serviceorinterede funktioner omkring Fjordly

gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

148/340


149/340


3.O.7 Longen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.7

Longen

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Offentligt område med Kirkegård, spildevandsanlæg og legestue.

Området må ikke bebygges ud over bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 6 m.

150/340


3.O.8 Fjordvangskolen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.8

Fjordvangskolen

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området er 30.

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Ny bebyggelse skal i udformning og materialevalg indordne sig den

eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 11 m.

Lokalplan nr. 4 Skole og boliger i området mellem Hans Schacksvej og Niels

Becks Alle og Lokalplan nr. 7.2 Boliger og institutioner ved Strandgård vest for

Kerteminde gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

151/340


3.O.9 Strandgård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

3.O.9

Strandgård

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Kerteminde

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området er 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentlige områder med offentlig og private institutioner som skole,

sportsplads samt mindre nærbutik.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og være i

overensstemmelse med en helhedsplan der er godkendt af Byrådet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 7.2 Boliger og institutioner ved Strandgård vest for Kerteminde.

Vejbyggelinie Hans Schacksvej

152/340


3.S.1 Kikkenborg

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.S.1

Kikkenborg

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 15. Dog må der opføres et

sommerhus på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 2 m fra

naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 33 Sommerhusområdet Kikkenborg

Vejbyggelinie Hindsholmvej

153/340


3.S.2 Lisbeth og Johannes Minde

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.S.2

Lisbeth og Johannes Minde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 15. Dog må der opføres et

sommerhus på indtil 48 m2 samt et redskabsrum på 6 m2

Sommerhusområde med friareal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 2 m fra

naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 57 Sommerhusområdet Lisbeth og Johannesminde.

Vejbyggelinie Hindsholmvej

154/340


3.S.3 Week−end Byen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

3.S.3

Week−end Byen

Sommerhusområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Den enkelte hytte må ikke være større end 18 m2 og maksimalt 5,5 m i

længden.

Sommerhusområde I Byzone

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bygninger skal udføres med sadeltag.

Der skal udlægges fælles opholds− og friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5 m.

Lokalplan nr. 76 Campingplads, Weekend byen og offentligt grønt område ved

Nordstranden.

155/340


3.S.4 Sommerbyen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

3.S.4

Sommerbyen

Sommerhusområde

Byzone

Byzone

Kerteminde

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 10. Dog må der opføres

et sommerhus på indtil 54 m2 samt et redskabsrum på 6 m2.

Grunde på ikke under 300 m2

Sommerhusområde I Byzone

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

2,5 m fra naboskel(lejeskel) og sti samt 5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end

5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke overstige 3,5

m.

Lokalplan nr. 49 Sommerbyen

Vejbyggelinie Hindsholmvej

156/340


157/340


4.B.1 Bregnørvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

4.B.1

Bregnørvej

Boligområde

Byzone

Landzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 30 for åben−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området, samt etableres et

beplantningsbælte mod det åbne land.

158/340


4.B.10 Lindøhuse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.10

Lindøhuse

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,0 m.

Lokalplan nr. 209 Lindøboligerne Munkebo

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning skal

søges bevaret.

159/340


4.B.11 Solbakken/Rosendalen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.11

Solbakken/Rosendalen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 50.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af etage bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 6,5 m.

160/340


4.B.12 Toften

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.12

Toften

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,0 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning skal

søges bevaret.

161/340


4.B.13 Krabbegårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.13

Krabbegårdsvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 25.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 6,50 m.

Lokalplan nr. 126 Krabbegårdsvej

Eksisterende beplantning, levende hegn og stendiger skal søges bevaret.

162/340


4.B.14 Lindøalleen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.14

Lindøalleen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,0 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning skal

søges bevaret. Vejbyggelinie Munkebovej.

163/340


4.B.15 Troels Allé

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.15

Troels Allé

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 50.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af etage byggeri.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 7 etager og ikke højere end 21 m.

Lokalplan nr. 140 Troels Allé

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning, skal

søges bevaret.

164/340


4.B.16 Strandvejen/Lindhøjvej/ Troels Allé

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.16

Strandvejen/Lindhøjvej/ Troels Allé

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav

bebyggelse. I området kan indrettes liberale erhverv samt

detailhandel.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til

butiksformål indenfor det samlede detailhandelsområde. De enkelte

dagligvarebutikker i området må ikke overstige 300 m2 og de

enkelte udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2.

Mindst 15% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for åben−lav

bebyggelse og ikke højere end 8,50 m.

Byplanvedtægt nr.2 og Lokalplan nr. 134 Vestertoften

(Vesterkæret).

165/340


Notat

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende

beplantning, skal søges bevaret.

166/340


4.B.17 Fjordvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.17

Fjordvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse. I

området kan indrettes liberale erhverv samt detailhandel.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

det samlede detailhandelsområde. De enkelte dagligvarebutikker i området må

ikke overstige 300 m2 og de enkelte udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500

m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 7 m.

Byplanvedtægt nr.10 og lokalplan nr. 105 Et område ved strandvejen.

Vejbyggelinie Munkebovej

167/340


4.B.18 Mølkæret

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.18

Mølkæret

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og bygningshøjden må ikke

overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag.

Byplanvedtægt nr.1

168/340


4.B.19 Mosevangen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

4.B.19

Mosevangen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav og 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,50 m.

Eksisterende beplantning skal søges bevaret.

169/340


4.B.20 Fjordvej/Mosevangen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.20

Fjordvej/Mosevangen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse. I

området kan indrettes liberale erhverv samt detailhandel.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

det samlede detailhandelsområde. De enkelte dagligvarebutikker i området må

ikke overstige 300 m2 og de enkelte udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500

m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

bygningshøjden må ikke overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring mellem

facade og tag.

Byplanvedtægt nr 3 og 5 gælder for en del af området

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Vejbyggelinie Munkebovej.

170/340


171/340


4.B.21 Mosekrogen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.21

Mosekrogen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og bygningshøjden må ikke

overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag.

172/340


4.B.22 Bakkelunden/Stjernevænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.22

Bakkelunden/Stjernevænget

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og bygningshøjden må ikke

overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag.

Vejbyggelinie Munkebovej

173/340


4.B.23 Syvstjernen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.23

Syvstjernen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Vejbyggelinie Munkebovej

174/340


4.B.24 Korshøjen/Risingevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.24

Korshøjen/Risingevej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,5 m.

Lokalplaner

Byplanvedtægt nr.4 og 6 gælder for en del af området

175/340


4.B.25 Næsset Nord

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.25

Næsset Nord

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og bygningshøjden må ikke

overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag.

176/340


4.B.26 Næsset Syd

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.26

Næsset Syd

Boligområde

Byzone

By− og landzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,5 m.

177/340


4.B.27 Hybenvænget m.fl

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.B.27

Hybenvænget m.fl

Boligområde

Byzone

By− og landzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30. Maks.

bebyggelsesprocent pr. ejendom 25 for åben−lav og 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Udlagt fælles friarealer fastholdes

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

bygningshøjden må ikke overstige 3,35 m fra terræn til sammenskæring

mellem facade og tag.

Lokalplan nr. 101, 102 og 102a

Der skal plantes et 15 m bredt skovbælte langs områdets grænse mod vest og

et 30 m bredt bælte langs Kølstrupvej.

178/340


4.B.28 Kølstrupvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.28

Kølstrupvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 137 Boligområde ved Kølstrupvej/Sunneroersvej

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning, skal

søges bevaret. Eksisterende søer/mose og diger skal søges indarbejdet i

lokalplanen

179/340


4.B.3 Munkebo Øst

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.3

Munkebo Øst

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Byplanvedtægt nr.12 incl. Tillæg.

Støjafskærmning mod Munkebovej skal sikres og vedligeholdes.

Vejbyggelinie Munkebovej og Fynshovedvej.

180/340


4.B.4 Elmevænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.4

Elmevænget

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Opholdsarealer Opholdsarealet for området som helhed mindst 15%.

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,50 m.

Lokalplan nr. 131 Toften (Elmevænget)

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning skal

søges bevaret.

181/340


4.B.5 Snekkeled

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.5

Snekkeled

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 20.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse. Der

er mulighed for at etablere og opretholde sommerhusbebyggelse i området.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end 5,50 m.

Lokalplan nr. 110 Snekkeled

Der må ikke foretages yderligere udstykning i området, undtaget til fælles

friarealer. Grunde under 400 m2 må ikke bebygges. Vejbyggelinie

Munkebovej.

182/340


4.B.6 Munkebo bakke

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.6

Munkebo bakke

Boligområde

Byzone

By− og landzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 50.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse, samt

mindre serviceerhverv som cafe−udstillingsvirksomhed i tidligere

landbrugsbygning.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bygningshøjden må ikke

overstige 6 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag. Op mod

bakkekammen må bygninger kun opføres i 1 etage og bygningshøjden må ikke

overstige 3,5 m fra terræn til sammenskæring mellem facade og tag.

Lokalplan nr. 109 og 120 Munkebo Bakke

Eksisterende beplantning, hegn og diger, skal søges bevaret. Der skal etableres

og sikres et 30 m bredt beplantningsbælte lang områdets nordlige afgrænsning

mod det åbne land.

183/340


184/340


4.B.7 Kildegårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.7

Kildegårdsvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 40.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse. I

området kan indrettes liberale erhverv.

Mindst 15% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 139 Område til tæt−lav boligbebyggelse ved Kildegårdsvej.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning, skal

søges bevaret.

185/340


4.B.8 Højvangen/Kildegårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.8

Højvangen/Kildegårdsvej

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav

bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1etage og højere end

5,0 m.

Lokalplaner Lokalplan nr. 104 Højvangen og Byplanvedtægt nr. 13

Højvangen/Kildegårdsvej gælder for en del af området

Notat

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende

beplantning skal søges bevaret.

186/340


4.B.9 Nyhøjen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.B.9

Nyhøjen

Boligområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 35.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Eksisterende fælles friarealer fastholdes.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 7,0 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Eksisterende beplantning skal

søges bevaret.

187/340


4.BE.1 Lillebo

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.BE.1

Lillebo

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom 45.

Bebyggelsesprocent for boligarealet på den enkelte ejendom max.

30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Området skal anvendes til blandet helårsbolig og erhverv med

mulighed for indretning af privat− og offentlig servicevirksomhed,

liberale erhverv, kulturelle− og sociale aktiviteter.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg. Det skal sikres afskærming mellem bolig− og

erhvervsarealer.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10% af

erhvervsetagearealet og mindst 150% af boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Notat

188/340


Parkeringsarealer til de nævnte anvendelser skal sikres på de

enkelte ejendomme.

189/340


4.BE.2 Syvstjernen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.BE.2

Syvstjernen

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 45.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

butikker, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

det samlede detailhandelsområde. De enkelte dagligvarebutikker i området må

ikke overstige 1300 m2 og de enkelte udvalgsvarebutikker må ikke overstige

1000 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 128 Bolig− og centerformål ved Syvstjernen

Parkeringsarealer til de nævnte anvendelser skal sikres på de enkelte

ejendomme.

190/340


191/340


4.C.1 Munkebo Bycenter

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.C.1

Munkebo Bycenter

Centerområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 90.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Centerområde med dagligvarebutikker, detailhandel, offentlig og privat service,

samt helårsboliger.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

det samlede detailhandelsområde. Bruttoetageareal på enkelte

dagligvarebutikker max. 1500 m2 og for udvalgsvarebutikker max. 1000 m2 i

området. Der må ikke etableres boliger i stueetagen.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 12 m.

Lokalplan nr. 211 Bevaring af Munkebo bycenter.

Området er udpeget af Kulturarvsstyrensen som bevaringværdigt industriminde

og skal derfor bevares i sin oprindelige form. Der skal gennemføres et delvist

differentieret vej− og stisystem i området.

192/340


193/340


4.C.2 Troels Allé/Nørregade

Status

Plannummer

Plannavn

Bebyggelsesprocent

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.C.2

Troels Allé/Nørregade

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. bebyggelsesprocenten for

boligarealet på den enkelte ejendom max. 40.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

det samlede detailhandelsområde. Bruttoetageareal på enkelte

dagligvarebutikker max. 1500 m2 og for udvalgsvarebutikker max. 1000 m2 i

området. Der må ikke etableres boliger i stueetagen.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10 % af

erhvervsarealet og mindst 100% af boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 10,5 m.

Lokalplan nr. 125 Troels Allé/Nørregade gælder for en del af området.

Parkeringsarealer skal sikres på de enkelte ejendomme. Vejbyggelinie

Munkebovej.

194/340


4.E.1 Odense havneterminalterminalen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.1

Odense havneterminalterminalen

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til Industri−, produktions og oplagsvirksomhed, herunder

anlæg til jordrensning. Der må ikke etableres nyt deponi på området.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 30 m.

Lokalplan nr. 111 For havne− og erhvervsområde i det nordvestlige kvarter

(Munkebo)

195/340


4.E.10 Smedeløkkens forlængelse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.10

Smedeløkkens forlængelse

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed

samt offentlige formål. Ved handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion.

Grunde må ikke udstykkes med et areal der er større end 2600 m2 og ikke

mindre end 1300 m2. Der må indrettes bolig hvis det er nødvendigt for

virksomhedens drift.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20% af etagearealet.

Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes til fælles friareal.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 114 Smedeløkkens forlængelse. Byplanvedtægt nr. 9 gælder for

en del af området.

196/340


Notat

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds−

græsning− eller dyrkningarealer.

197/340


4.E.12 Garbækstofte

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

4.E.12

Garbækstofte

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Det samlede rumfang må ikke

overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed

samt offentlige formål. Ved handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion.

Grunde må ikke udstykkes med et areal der er større end 2500 m2.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20% af etagearealet.

Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes til fælles friareal.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 10 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds−

græsning− eller dyrkningarealer.

198/340


4.E.13 Garbæksvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Forslag

4.E.13

Garbæksvej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Det samlede rumfang må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal. Maks. 50% af

den enkelte ejendoms grundareal må bebygges

Regionale og lokale erhvervsformål. Der kan etableres service− og

forretningsvirksomhed i tilknytning til de pågældende erhverv men alene med

salg af varer fra egen produktion i tilknytning til virksomheden.

Byggeforhold Der må ikke indrettes boliger. Grunde min. 2500 m2, enkelte dog min. 1300

m2.

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes til fælles friareal

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 10 m.

Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 9 og 15

Notat Der skal sikres 1 p−plads pr. 25 m2 salgs− og servicelignende etageareal og 1

p−plads pr. 50 m2 af bebyggelsens øvrige etageareal.

199/340


200/340


4.E.14 Smedeløkken/Fiskeløkken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Forslag

4.E.14

Smedeløkken/Fiskeløkken

Erhvervsområde

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Det samlede

rumfang må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og

handelsvirksomhed samt offentlige formål. Ved

handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion. Grunde må

ikke udstykkes med et areal der er større end 2600 m2 og ikke

mindre end 1300 m2. Der må indrettes helårsbolig hvis det er

nødvendigt for virksomhedens drift.

Opholdsarealer Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20%

af etagearealet. Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes

til fælles friareal

Bebyggelsens udformning

Notat

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med

udnyttelig tagetage og højere end 10 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og

udformes som opholds− græsning− eller dyrkningarealer.

201/340


4.E.15 Nymarken−Munkebo

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.15

Nymarken−Munkebo

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 20.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed

samt offentlige formål. Ved handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion.

Grunde må ikke udstykkes med et areal der er større end 2600 m2 og ikke

mindre end 1300 m2.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse og harmoni med den omgivne

bebyggelse.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20% af etagearealet.

Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes til fælles friareal

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 6,5 m.

Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 7

Notat

202/340


Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds−

græsning− eller dyrkningarealer.

203/340


4.E.16 Fjordvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.16

Fjordvej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom maks. 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området udlægges til erhvervsområde til værksteds− og handelsvirksomhed.

Butikker, liberale erhverv, udstillingsvirksomhed samt offentlige og private

servicevirksomheder.

Der kan højst indrettes i alt 1000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. De

enkelte butikker i området må ikke overstige 1000 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 132 Fjordvej/Mosevangen

Der skal reserveres det nødvendige areal til parkering.

204/340


4.E.17 Servicestation Munkebo

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.17

Servicestation Munkebo

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og værkstedsvirksomhed herunder

service−, dagligvare og udvalgsvarebutikker og helårsboliger i tilknytning til den

pågældende virksomhed.

Der kan højst indrettes i alt 350 m2 bruttoetageareal til butiksformål. De enkelte

dagligvarebutikker i området må ikke overstige 300 m2 og de enkelte

udvalgsvarebutikker må ikke overstige 100 m2. Bebyggelse skal i udgøre en

helhed i forhold til den omgivne bebyggelse med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Vejbyggelinie Munkebovej.

205/340


4.E.2 Odense havneterminal

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

4.E.2

Odense havneterminal

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 50. Det samlede

rumfang må ikke overstige 8 m3 pr. m2 grundareal

Regionalt erhvervsområde til fremstillings−,lager− eller

værkstedsvirksomhed samt administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 50 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes

som opholds− græsning− eller dyrkningarealer.

206/340


4.E.3 Havnevejen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.E.3

Havnevejen

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området er 50.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Havneorienteret erhvervsområde til forarbejdning−,

fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed samt offentlige formål.

Ved handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 50 m for

hal øst og ikke højere end 15 m for øvrig bebyggelse.

Lokalplan nr. 136 Udvidelse af aktiviteter m.v. i område under Lindøværftet.

Der skal etableres afskærmende beplantning tilpasset landskabet mod nordøst

og min. et 10 m bredt bælte til beplantning mod sydøst. Arealer der ikke

anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds− græsning− eller

dyrkningarealer.

207/340


208/340


4.E.4 Odense havneterminal

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.E.4

Odense havneterminal

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. Det samlede rumfang af

bygningerne må ikke overstige 4 m3 pr. m2 grundareal.

Regionalt erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og

handelsvirksomhed med tilknyttet service− og administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 130 Værftsudvidelse og beplantningsbælte

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds−

græsning− eller dyrkningarealer. Der skal etableres 20 m beplantningsbælte

omkring området, undtaget ud mod fjorden.

209/340


4.E.5 Odense havneterminal

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.E.5

Odense havneterminal

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. Det samlede

rumfang af bygningerne må ikke overstige 4 m3 pr. m2

grundareal.

Regionalt erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds−

og handelsvirksomhed med tilknyttet service− og

administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke

højere end 45 m.

Lokalplan nr. 130 Værftsudvidelse og beplantningsbælte

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og

udformes som opholds− græsning− eller dyrkningarealer.

210/340


4.E.6 Odense havneterminal

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.E.6

Odense havneterminal

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. Det samlede rumfang af

bygningerne må ikke overstige 8 m3 pr. m2 grundareal.

Regionalt erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og

handelsvirksomhed med tilknyttet service− og administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 30 m.

Lokalplan nr. 138 Udvidelse af Lindøværftet.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som

opholds− græsning− eller dyrkningarealer. Der skal etableres afskærmende

beplantning mod Kystvejen.

211/340


4.E.7 Kystvejen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

4.E.7

Kystvejen

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom er 40. Det samlede

rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal

Erhvervsområde til fremstillings−,lager− eller

værkstedsvirksomhed samt administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 12,5 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes

som opholds− græsning− eller dyrkningarealer.

212/340


4.E.8 Odense havneterminal

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

4.E.8

Odense havneterminal

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. Det samlede

rumfang af bygningerne må ikke overstige 4 m3 pr. m2

grundareal.

Regionalt erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds−

og handelsvirksomhed med tilknyttet service− og

administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke

højere end 8,5 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og

udformes som opholds− græsning− eller dyrkningarealer.

213/340


4.E.9 Garbæksvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

4.E.9

Garbæksvej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Det samlede rumfang må ikke

overstige 2 m3 pr. m2 grundareal

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed

samt offentlige formål. Ved handelsvirksomhed kun varer fra egen produktion.

Grunde må ikke udstykkes med et areal der er større end 3500 m2.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 20% af etagearealet.

Mindst 5% af det samlede areal skal anvendes til fælles friareal

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 10 m.

Arealer der ikke anvendes til erhverv skal anlægges og udformes som opholds−

græsning− eller dyrkningarealer.

214/340


4.F.1 Boels Bro

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

4.F.1

Boels Bro

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Munkebo

Fritidsformål med bådehavn og strand.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

De eksisterende gamle stenhuse skal bevares og vedligeholdes. Bebyggelse skal

kombineres med afskærmende beplantning

215/340


4.F.2 Skålholm

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

4.F.2

Skålholm

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Munkebo

Fritidsområde med natursti og reakreative arealer samt landbrugs formål.

Der må ikke opføres bebyggelse.

Vejbyggelinie Munkebovej.

216/340


4.F.3 Munkebo Havn, Roklubben, Galgeholm

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.F.3

Munkebo Havn, Roklubben, Galgeholm

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Munkebo

Fritidsformål som mindre bådehavn, roklub og lignende sports− og fritidsaktiviteter.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Byplanvedtægt nr. 11 Munkebo gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Munkebovej.

217/340


4.F.4 Ølunden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

4.F.4

Ølunden

Rekreativt område

Byzone

Landzone

Munkebo

Offentligt grønt område.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

218/340


4.F.5 Kælkebakken ved Hybenvænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

4.F.5

Kælkebakken ved Hybenvænget

Rekreativt område

Byzone

Landzone

Munkebo

Offentligt fritidsområde med nyttehaver og kælkebakke.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

219/340


4.F.6 Bycentervej/Garbæksvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.F.6

Bycentervej/Garbæksvej

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Munkebo

Fritidsområde med sportsanlæg, natur− og fritdsområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning

til området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så

der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Byplanvedtægt nr. 14 Munkebo.

Der må ikke anlægges vej eller stier med fastbelægning i området.

Undtaget herfra er cykelsti langs med Bycentervej. Der skal udbygges

et sammenhængende stinet gennem området. Der er 2 jættestuer i

området.

220/340


4.F.7 Munkebo Speedwaycenter

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

4.F.7

Munkebo Speedwaycenter

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Munkebo

Offentligt område med støjende fritidsanlæg såsom

spedwaybane.

Der må opføres de til baneanlægget nødvendige bygninger og

støjafskærmningsforanstaltninger.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke

højere end 3,5 m for dommertårne maks. Højde 6 m.

Lokalplan nr. 107 Motorsportsområde ved Garbækstofte.

Notat Støjvolde skal anlægges med en maks. hældning på 1:1,5.

Støjvolde skal beplantes. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal

parkeringspladser.

221/340


4.F.8 Afskærmningsbælte

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

4.F.8

Afskærmningsbælte

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Munkebo

Afskærmningsbælte

Området udlægges til afskærmende beplantning, der skal virke afdæmpende på

synsindtrykket af de nordlige erhvervsområder.

Der skal etableres et stisystem gennem området.

222/340


4.F.9 kolonihaverne Lindøgårdsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.F.9

kolonihaverne Lindøgårdsvej

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Kolonihavehuse på max. 30 m2.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Fritidsformål som kolonihaver, skydebane og fælles grønne

opholdsarealer.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal primært udføres i træ. Grunde

på maks. 400 m2.

Området natur− og kulturmæssige værdi skal bevares ved en bevidst

landskabspleje. Der må ikke anlægges veje eller stier med fast

belægning i området. I området er der en fredet jættestue.

223/340


4.LA.1 Bregnør havn

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.LA.1

Bregnør havn

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

224/340


4.LA.2 Bregnør

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.LA.2

Bregnør

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

225/340


4.LA.3 Dræby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

4.LA.3

Dræby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 40 for

erhvervsbebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse, samt

mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Eksisterende beplantning, skal søges bevaret. Der skal sikres en grøn kile

langs med Møllevej som ikke må bebygges.

226/340


4.O.1 Munkebovej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.O.1

Munkebovej

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område til institutioner, højskole, vandrerhjem o.lign samt

holdplads med nærkøb.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og udgøre en helhed.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Byplanvedtægt nr. 12 med tillæg Munkebo.

Vejbyggelinie Munekbovej

227/340


4.O.2 Skolen ved Noret−Toften

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.O.2

Skolen ved Noret−Toften

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Offentligt område til skole og idrætssanlæg.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og udgøre en helhed.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 11 m.

Lokalplaner

Byplanvedtægt nr. 12 med tillæg Munkebo.

228/340


4.O.3 Lindhøj Plejecenter og Bibliotek

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.O.3

Lindhøj Plejecenter og Bibliotek

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område med skole, fritidscenter, bibliotek, forsamlingshus samt

plejecenter og ældrevenlige boliger. I området kan indrettes liberale erhverv

samt detailhandel.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. De enkelte

dagligvarebutikker i området må ikke overstige 300 m2 og de enkelte

udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2. Bebyggelse skal i udgøre en

helhed i forhold til den omgivne bebyggelse med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 108 Offentligt område ved Lindhøjvej.

229/340


4.O.4 Børnehaver Lindøalleen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.O.4

Børnehaver Lindøalleen

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 10.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område med børnehave, fritidscenter med tilhørende faciliteter. I

området kan indrettes liberale erhverv samt detailhandel.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. De enkelte

dagligvarebutikker i området må ikke overstige 300 m2 og de enkelte

udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2. Bebyggelse skal i udgøre en

helhed i forhold til den omgivne bebyggelse med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Byplanvedtægt nr. 14 Munkebo gælder for en del af området.

230/340


4.O.5 Munkebo kirke

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Forslag

4.O.5

Munkebo kirke

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Offentlige formål som kirke med tilhørende faciliteter.

Området må ikke bebygges ud over bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Byplanvedtægt nr. 12 med tillæg Munkebo gælder for en del af området.

231/340


4.O.6 Mølkærskolen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Forslag

4.O.6

Mølkærskolen

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Munkebo

Maks. bebyggelsesprocent for området 50. Idrætsarealerne medregnes

ikke.

Offentligt område med skoleog idrætsanlæg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.

232/340


4.S.1 Noret/Strandlysthuse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.S.1

Noret/Strandlysthuse

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min.

5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 5 m. Sammenskæringen mellem tag og facade må ikke

overstige 3,5 m.

233/340


4.S.2 Kamsbjerghuse/Møllekrogen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.S.2

Kamsbjerghuse/Møllekrogen

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Munkebo

Bebyggelsesprocent Det enkelte sommerhus må ikke være større end 36 m2.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra vej.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 4 m.

Facadehøjden mod vandet må ikke overstige 2,5 m.

Lokalplan nr. 127 Kamsbjerghuse/ Møllekrogen.

234/340


4.S.3 Kamsbjerghuse/Møllekrogen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

4.S.3

Kamsbjerghuse/Møllekrogen

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Sommerhusområde

Munkebo

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 15. Dog max. et etageareal på 100

m2

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Sommerhusområde

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne. Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra vej.

.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 4 m.

Facadehøjden mod vandet må ikke overstige 2,5 m.

Lokalplan nr. 127 Kamsbjerghuse/ Møllekrogen.

235/340


4.T.1 Vindmølleområde−Dræby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

4.T.1

Vindmølleområde−Dræby

Tekniske anlæg

Landzone

Landzone

Munkebo

Området udlægges til vindmøllepark og landbrugsformål.

Møllerne skal arkitektonisk og størrelsesmæssigt være af samme type.

Der må opføres i alt 4 møller med tilhørende meteorologimaster samt nødvendige

tekniske anlæg. Møllerne må ikke have en højde på mere end 135 m.

Lokalplan nr. 214 Vindmøller, Dræby Fed.

Der skal etableres og opretholdes beplantning omkring kontrol− og

styringsmateriel. Vigerøvej skal fungere som adgangsvej til området. Veje i

området vil kunne indgå som en del af et rekreativt stinet i det åbne land.

236/340


5.B.1 Kertinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.B.1

Kertinge

Boligområde

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 34 Blandet bolig og erhverv, bevaring og udstykning i Kertinge−

Kølstrup.

237/340


5.B.2 Kølstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.B.2

Kølstrup

Boligområde

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 34 Blandet bolig og erhverv, bevaring og udstykning i Kertinge−

Kølstrup.

238/340


5.B.3 Nymarken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.B.3

Nymarken

Boligområde

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav bebyggelse.

Bygninger skal udgøre en helhed og harmonere med den eksisterende

bebyggelse og være med til at fastholde denne.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal svare til mindst 50% af

boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 75 Udvidelse af Nymarksskolen.

239/340


5.B.4 Skovhuse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

5.B.4

Skovhuse

Boligområde

Byzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

240/340


5.B.5 Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.B.5

Rynkeby

Boligområde

Byzone

Byzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 3.1 Nyt boligområde i Rynkeby

241/340


5.B.6 Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Forslag

5.B.6

Rynkeby

Boligområde

Byzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for

tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller

åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den

omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning

medvirke til at fastholde den eksisterende landsbykarakter.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

242/340


5.B.7 Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.B.7

Rynkeby

Boligområde

Byzone

Byzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 3 Byzone i Rynkeby

243/340


5.BE.1 Kertinge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.BE.1

Kertinge

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 34 Blandet bolig og erhverv, bevaring og udstykning i

Kertinge−Kølstrup.

244/340


5.BE.2 Kølstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.BE.2

Kølstrup

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Der skal etableres friarealer med adgang for alle langs med noret.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 34 Blandet bolig og erhverv, bevaring og udstykning i

Kertinge−Kølstrup.

245/340


246/340


5.BE.3 Kølstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.BE.3

Kølstrup

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav og tæt−lav

bebyggelse, samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 34 Blandet bolig og erhverv, bevaring og udstykning i

Kertinge−Kølstrup.

247/340


5.BE.4 Revninge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

5.BE.4

Revninge

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 68 Revninge Friskole gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Revninge Bygade

248/340


249/340


5.BE.5 Centerområde Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Forslag

5.BE.5

Centerområde Rynkeby

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for

tæt−lav. 50 for anden bebyggelse.

Området skal anvendes som Centerområde med boliger til

helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav bebyggelse, offentlig

og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses uden

genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne

bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at

fastholde den eksisterende landsbykarakter.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så

stort som boligetagearealet og mindst 10% for erhvervsejendomme.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og højere end 8,50 m.

Lokalplaner

250/340


Lokalplan nr. 3 Byzone i Rynkeby. Lokalplan nr. 74 Område til

boliger, erhverv og rekreative formål i Rynkeby.

251/340


5.BE.6 Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

5.BE.6

Rynkeby

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav. 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav eller tæt−lav

bebyggelse, offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 3 Byzone i Rynkeby.

252/340


5.E.1 Skovhuse

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.E.1

Skovhuse

Erhvervsområde

Byzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og servicevirksomhed.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 5 m.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m.

Skorstene og master max. 20 m. Det bebyggede areal må ikke overstige 50%

af grundarealet.

Lokalplan nr. 13 Erhvervsområde til industri i Skovhuse.

253/340


5.E.2 Urup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.E.2

Urup

Erhvervsområde

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Erhvervsområde til fremstillings−,lager−,værksteds− og handelsvirksomhed.

Der kan indrettes bolig i forbindelse med Erhverv.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materiale og

farvevalg. Afstand til naboskel skal være mindst 10 m. Bruttoetageareal for

handelsvirksomhed maks. 1500 m2.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst 10% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 12 m.

Skorstene og master max. 20 m. Det bebyggede areal må ikke overstige 50%

af grundarealet.

Der skal etableres 2 m beplantningsbælte mod syd og vest for i forbindelse med

udendørs oplagsareal.

254/340


255/340


5.F.1 Ulriksholm

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

5.F.1

Ulriksholm

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Rynkeby

Område til hotel, udstillingslokale, uddannelsecenter samt park.

Det samlede etageareal må ikke overstige 4000 m2. Bygninger skal udformes i

overensstemmelse med den omgivende bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

højere end 8,50 m.

256/340


5.F.3 Sportsplads Rynkeby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.F.3

Sportsplads Rynkeby

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 5.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Sportsplads med tilhørende faciliteter.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse herunder klubhus. Bebyggelsen skal gives en ydre

udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Lokalplan nr. 74 Område til boliger, erhverv og rekreative formål i Rynkeby.

257/340


5.LA.1 Ladby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.LA.1

Ladby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

Vejbyggelinie Odensevej.

258/340


5.LA.2 Skovhuse landsby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.LA.2

Skovhuse landsby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

259/340


5.LA.3 Hundslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.LA.3

Hundslev

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

Vejbyggelinie Odensevej.

260/340


5.LA.4 Urup landsby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.LA.4

Urup landsby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

landbrug samt mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for

omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Opførelse af ny bebyggelse kan kun ske som huludfyldning langs landsbyens

gader.

261/340


5.O.1 Ladbyskibet

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.O.1

Ladbyskibet

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 5.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Område med muserum med tilhørende aktiviteter, samt landbrug.

Ny bebyggelse skal i harmonere med omgivelserne og eksisterende

bebyggelse.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 8, 5 m.

Lokalplaner

Lokalplan nr. 58 Udstillingebygning ved Ladbyskibet gælder for en del af

området.

262/340


5.O.2 Revninge Friskole

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.O.2

Revninge Friskole

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Område til efterskole med tilhørende faciliteter, samt idrætsplads med hal.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m. Hallen ikke højere end 11,5 m med 2/3 af tagfladen

under 8,5 m.

Lokalplan nr. 68 Udvidelse af Revninge Friskole.

Vejbyggelinie Odensevej.

263/340


5.O.3 Nymarksskolen og idrætsplads.

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

5.O.3

Nymarksskolen og idrætsplads.

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Rynkeby

Maks. bebyggelsesprocent for området er 25 for institutionsområdet og 5 for

idrætspladsen.

Offentligt område til skole og idrætssanlæg som fodboldbane.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der

opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og højere end 8, 5 m. Hallen

må opføres i en højde op til 11 m.

Lokalplan nr. 75 Udvidelse af Nymarksskolen og Lokalplan nr. 208 Område til

fodboldanlæg i Nymarkshuse Kerteminde gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Odensevej.

264/340


265/340


5.O.4 Rynkeby Kirke og eng

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

5.O.4

Rynkeby Kirke og eng

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Rynkeby

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området er 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offenligt område, kirkegård med tilhørende bygninger, renseanlæg og grønt

område.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 3 Byzone i Rynkeby.

266/340


6.B.1 Marslev/Præstevejen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.B.1

Marslev/Præstevejen

Boligområde

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

267/340


6.B.2 Alléparken, Marslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.B.2

Alléparken, Marslev

Boligområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 49 Marslev By.

Der skal gennemføres et delvist differentieret vej− og stisystem i området.

Vejbyggelinie Kertemindevej.

268/340


6.B.3 Vejruplund

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.B.3

Vejruplund

Boligområde

Byzone

By− og landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Vejbyggelinie Odensevej.

269/340


6.B.4 Hans Tausensgade/Odensevej, Birkende

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.B.4

Hans Tausensgade/Odensevej, Birkende

Boligområde

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

Vejbyggelinie Odensevej.

270/340


6.B.5 Bispehaven, Birkende

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.B.5

Bispehaven, Birkende

Boligområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 3 Birkende.

Der skal gennemføres et delvist differentieret vej− og stisystem i området.

271/340


6.B.6 Birkende Kornvænger

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

6.B.6

Birkende Kornvænger

Boligområde

Byzone

Byzone

Marselv−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr.68 Boligområde i Birkende.

272/340


6.BE.1 Marslev Kirkeby s.ø

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

6.BE.1

Marslev Kirkeby s.ø

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 50 for

anden bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 33.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

liberale erhverv, offentlige formål, samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Der må kun indrettes erhverv i stueetagen. Der må anvendes 200 m2

bruttoetageareal til dagligvarebutiksformål.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

273/340


6.BE.2 Kirkevænget, Marslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Forslag

6.BE.2

Kirkevænget, Marslev

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 50 for

anden bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 33.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

liberale erhverv, offentlige formål, samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Der må kun indrettes erhverv i stueetagen.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

274/340


6.BE.3 Marslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

6.BE.3

Marslev

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 50 for

anden bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 33.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

liberale erhverv, offentlige formål, samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Der må kun indrettes erhverv i stueetagen.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Vejbyggelinie Odensevej og Kertemindevej

275/340


6.BE.4 Birkende vest for kirken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

6.BE.4

Birkende vest for kirken

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 50 for

anden bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 33.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

liberale erhverv, offentlige formål, samt mindre erhverv, der kan indpasses

uden genevirkninger for omgivelserne.

Der må kun indrettes erhverv i stueetagen.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 34 Birkende

276/340


6.E.1 Marslev Stationsby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Forslag

6.E.1

Marslev Stationsby

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Rumfanget pr.

ejendom må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og

værkstedsvirksomhed, herunder servicvirksomhed

Bebyggelsen skal udgøre en helhed i forhold til den omgivne

bebyggelse med hensyn til udformning, materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 8,5 m.

Lokalplan nr. 36 Erhvervsområde i Marslev stationsby.

277/340


6.E.2 Danefeld

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.E.2

Danefeld

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Erhvervsområde tilknyttet jordbrugsformål. Der kan i området kun opføres

bygninger til kontor, beboelse og lignende der hører til den enkelte

virksomheds drift og administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 59 Erhvervsområde Danefeld.

Der må ikke ske udstykning i området

278/340


6.E.3 Exhausto, Birkende

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

6.E.3

Exhausto, Birkende

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Rumfanget pr.

ejendom må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og

værkstedsvirksomhed, herunder servicvirksomhed

Bebyggelsen skal udgøre en helhed i forhold til den omgivne

bebyggelse med hensyn til udformning, materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 8,5 m.

Lokalplan nr. 40 Erhvervsområde Exhausto Birkende.

Der skal etableres afskærmende beplantning langs med

Odensevej. Vejbyggelinie Odensevej.

279/340


6.E.4 Erhvervsområde, Birkende

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

6.E.4

Erhvervsområde, Birkende

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 45. Rumfanget pr. ejendom må ikke

overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og værkstedsvirksomhed,

herunder servicvirksomhed

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 11 m.

Lokalplan nr. 56 Erhvervsområde i Birkende.

280/340


6.E.5 Erhvervsområde ved Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.E.5

Erhvervsområde ved Odensevej

Erhvervsområde

Byzone

Landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og værkstedsvirksomhed herunder

service og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 21 Erhvervsområde Langeskov.

Vejbyggelinie Odensevej.

281/340


6.F.1 Idrætsplads, Marslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

6.F.1

Idrætsplads, Marslev

Rekreativt område

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Offentligt område med sports− og fritidsanlæg.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

282/340


6.F.2 Marslev/Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Notat

Forslag

6.F.2

Marslev/Odensevej

Rekreativt område

Marslev Birkende

Offentligt grønt fritidsområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 5 m.

Vejbyggelinie Odensevej.

283/340


6.F.3 Hvileholmsvej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

6.F.3

Hvileholmsvej

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Langeskov

Offentligt grønt fritidsområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

En del af området kan anvendes til parkering

284/340


6.F.4 Nonnebostien

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Forslag

6.F.4

Nonnebostien

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Langeskov

Offentligt grønt

fritidsområde.

Der må ikke opføres

bebyggelse.

285/340


6.LA.1 Radstrup

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Forslag

6.LA.1

Radstrup

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form åben−lav bebyggelse

og landbrug, eksisterende bebyggelse må ikke fjernes.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne

bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at

fastholde den eksisterende landsbykarakter. Der må ikke ikke ske

ændringer af den eksisterende bystruktur, bebyggelse eller beplantning.

Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse i landsbyen

286/340


6.LA.2 Marslev Stationsby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.LA.2

Marslev Stationsby

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse, samt

mindre erhverv, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse

og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den

eksisterende landsbykarakter.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

287/340


6.O.1 Marslev kirke

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.O.1

Marslev kirke

Område til offentlige formål

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Offentligt område med kirke, kirkegård og præstebolig.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til

området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der

opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m.

288/340


6.O.2 Marslev skole

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.O.2

Marslev skole

Område til offentlige formål

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 20.

Arealanvendelse

Offentligt område med skole, børnehave og bibliotek.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5

m.

289/340


6.O.3 Marslev station

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.O.3

Marslev station

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Omåde med bevaringværdig stationsbygning

Eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke ændres, fjernes eller

ombygges.

290/340


6.O.4 Birkende skole og kirke

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

6.O.4

Birkende skole og kirke

Område til offentlige formål

Byzone

Landzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 25.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Offentligt område med skole, bibliotek, idrætsanlæg, kirke, kirkegård m.v.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Kirke ikke højere end 15 m.

Lokalplan nr. 34 Birkende.

291/340


6.T.1 Vindmøller, Marslev

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

6.T.1

Vindmøller, Marslev

Tekniske anlæg

Landzone

Landzone

Marslev−Birkende

Landbrugsformål

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 45 Lokal vindmøllepark Marslev − Møllelavet.

Eksisterende vindmøller skal fjernes indenfor 1 år hvis de er ude af drift.

292/340


7.B.1 Langeskov Nord

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.B.1

Langeskov Nord

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 35 for åben−lav, 50 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed og i øvrigt harmonere med landskabet.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10 m.

Lokalplan nr. 206 Langeskov Nord.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området. Der skal etableres afskærmende

beplantning mod eksisterende bebyggelse. Jorddiger i området skal bevares.

293/340


294/340


7.B.10 Grøntoften og Birkeparken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.10

Grøntoften og Birkeparken

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 8,50 m.

Byplanvedtægt nr.2.

295/340


7.B.11 Smedekrogen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.11

Smedekrogen

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 50.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af etage byggeri.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager med udnyttet

tagetage og højere end 10 m.

Lokalplan nr. 61 Boligområde ved Smedevænget, Bakkevej og

Rønningevej.

296/340


7.B.12 Smedevænget

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.12

Smedevænget

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

297/340


7.B.13 Hovbanken

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.13

Hovbanken

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Hovbanken.

298/340


7.B.14 Frydenlund

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.14

Frydenlund

Boligområde

Byzone

Byzone

Marslev−Birkende

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 25.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

offentlige og private servicevirksomheder m.v

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage for åben−lav bebyggelse og

ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 216 Frydenlund.

299/340


7.B.15 Bakkegårds Allé, Langeskov øst

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.15

Bakkegårds Allé, Langeskov øst

Boligområde

Landzone

Landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

samt børne− og fritidsinstitutioner.

Bebyggelsen skal indpasses i terrænet således at flest mulige grunde sikres

udsigt.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for åben−lav bebyggelse

og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 58 Boligområde ved Langeskov Øst.

300/340


7.B.16 Klarkærgård

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.16

Klarkærgård

Boligområde

Byzone

Landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Der skal gennemføres et delvist differentieret vej− og stisystem i området.

301/340


7.B.2 Kastanievej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.2

Kastanievej

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr.24 Slåenhaven gælder for en del af området.

Vejbyggelinie Odensevej.

302/340


7.B.3 Elmehaven

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.3

Elmehaven

Boligområde

Byzone

By− og landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 40.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager for tæt−lav og 1 etage med

udnyttelig tagetage for åben−lav og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 41 Boligområde ved Elmevej.

303/340


7.B.4 Elmevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.4

Elmevej

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Opholdsarealet på den enkelte ejendom skal være mindst lige så stort som

boligetagearealet

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Der skal sikres stiforbindelse til og i området.

304/340


7.B.5 Stationsvej/ Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.5

Stationsvej/ Odensevej

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 35.

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller blandet

bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage for

tæt−lav og 2 etager for anden bebyggelse og ikke højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 60 Boligområde ved Nyborgvej.

305/340


7.B.6 Ege−, Bøge−, Poppelparken, Skovalleen og

Grønvangen nord

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.B.6

Ege−, Bøge−, Poppelparken, Skovalleen og Grønvangen nord

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 8,50 m.

Lokalplan nr. 1 og 15 gælder for en del af området.

Der skal gennemføres et delvist differentieret vej− og stisystem i området.

306/340


7.B.7 Pilelunden/Grønvangen syd

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.B.7

Pilelunden/Grønvangen syd

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Byplanvedtægt nr.3.

307/340


7.B.8 Gyldenlund

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

7.B.8

Gyldenlund

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og højere end 8,50 m.

Byplanvedtægt nr.2.

308/340


7.B.9 Langeskov midt

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

7.B.9

Langeskov midt

Boligområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav, 40 for tæt−lav.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af tæt−lav eller åben−lav

bebyggelse.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,50

m.

Lokalplan nr. 11,35,42,43,71 og 205 gælder for dele af området.

309/340


7.BE.1 Blandet bolig og erhverv, Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.BE.1

Blandet bolig og erhverv, Odensevej

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30 for åben−lav bebyggelse og 50 for

anden bebyggelse.

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

liberale−, private serviceerhverv, samt mindre erhverv, der kan indpasses uden

genevirkninger for omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 44 Bolig/erhvervsområde Henriettevej, Nyvej, Odensevej og

Jernbanegade.

Vejbyggelinie Odensevej.

310/340


7.BE.2 Blandet bolig og erhverv, Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.BE.2

Blandet bolig og erhverv, Odensevej

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

udvalgsvarebutik, samt mindre erhverv, der kan indpasses uden

genevirkninger for omgivelserne.

Der kan højst indrettes i alt 5000 m2 bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker

med særlige pladskrævende varegrupper, såsom planteskole.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10 m.

Lokalplan nr. 51 Langeskov Planteskole.

Vejbyggelinie Odensevej.

311/340


7.BE.3 Bakkevej og Bakkelunden

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.BE.3

Bakkevej og Bakkelunden

Blandet bolig og erhverv

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Opholdsarealer

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse,

offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses uden

genevirkninger for omgivelserne.

Ny bebyggelse skal have en udformning og et materialevalg, der er i harmoni

med den stedlige byggetradition.

Mindst 10% af området skal anvendes til fælles friarealer.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 48 Åbent−lav boligområde Langeskov Øst gælder for en del af

området.

Ejendommen matr.nr 50b m.fl Rønninge By, Rønninge, beliggende

Rønningevej 36 ikke udstykkes.

312/340


313/340


7.BE.4 Rønninge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.BE.4

Rønninge

Blandet bolig og erhverv

Landzone

Landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området som helhed 30.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Området skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben−lav bebyggelse, butik,

offentlig og privat service samt mindre erhverv, der kan indpasses uden

genevirkninger for omgivelserne.

Bygninger skal udformes i overensstemmelse med den omgivne bebyggelse og

skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende

landsbykarakter. Der må ikke uden Byrådets tilladelse ske ændringer af den

eksisterende bystruktur, bebyggelse eller beplantning. Der kan indrettes en

dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 200 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 7 m.

Lokalplaner Lokalplan nr. 29 Rønninge inc. Tillæg nr. 1.

Notat

Landsbyen er en bevaringsværdig landsby med bevaringsinteresser. Disse

interesser må ikke tilsidesættes

314/340


315/340


7.C.1 Langeskovcentret

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.C.1

Langeskovcentret

Centerområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 75.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Centerområde med dagligvarebutikker, detailhandel, offentlig og privat service.

Der kan højst indrettes i alt 10000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

området. Mulighed for indretning af dagligvarebutikker med et bruttoetageareal

på maks. 3000 m2 og for udvalgsvarebutikker maks. 1000 m2 i området.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet tagetage og

ikke højere end 10 m.

Lokalplan nr.46 Midtby− og Centerområde Langeskov.

Notat Der skal udlægges arealer til parkeringpladser, stier og beplantning .

316/340


7.C.2 Centerområde, Jernbanegade

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.C.2

Centerområde, Jernbanegade

Centerområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Centerområde med dagligvarebutikker, detailhandel, offentlig og

privat service, mindre fremstillingsvirksomhed samt helårsboliger.

Der kan højst indrettes i alt 2000 m2 bruttoetageareal til

butiksformål indenfor området. Mulighed for indretning af

dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på maks. 200 m2 og for

udvalgsvarebutikker maks. 500 m2 i området.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager med udnyttet

tagetage og ikke højere end 10 m.

Lokalplan nr.46 Midtby− og Centerområde Langeskov. Lokalplan

nr. 67 Boligområde ved Jernbanegade.

317/340


7.E.1 Erhversområde Birkevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.E.1

Erhversområde Birkevej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og værkstedsvirksomhed og

helårsbolig i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsen skal udgøre en helhed i forhold til den omgivne bebyggelse med

hensyn til udformning, materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 7 Langeskov By.

Vejbyggelinie Odensevej.

318/340


7.E.2 Servicestation, Odensevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.E.2

Servicestation, Odensevej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og værkstedsvirksomhed herunder

service−, dagligvare og udvalgsvarebutikker og helårsbolig i tilknytning til den

pågældende virksomhed.

Der kan højst indrettes i alt 350 m2 bruttoetageareal til butiksformål. De enkelte

dagligvarebutikker i området må ikke overstige 300 m2 og de enkelte

udvalgsvarebutikker må ikke overstige 100 m2. Bebyggelse skal i udgøre en

helhed i forhold til den omgivne bebyggelse med hensyn til udformning,

materiale og farvevalg.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 7 Langeskov By.

Vejbyggelinie Odensevej.

319/340


320/340


7.E.3 Odensevej syd, lettere industri

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Notat

Forslag

7.E.3

Odensevej syd, lettere industri

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40. Rumfanget pr. ejendom

må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til fremstillings−,lager− og værkstedsvirksomhed

samt lettere industri og privat service. Der må indrettes helårsbolig i

forbindelse med virksomheden.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og ikke højere end 8,5 m.

Vejbyggelinie Odensevej.

321/340


7.E.4 Industriområde ved Håndværkervej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.E.4

Industriområde ved Håndværkervej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40. Rumfanget pr. ejendom må ikke

overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og herunder udvalgsvarebutikker

herunder også pladskrævene udvalgsvarebutikker og helårsbolig i tilknytning til

den pågældende virksomhed.

Der kan højst indrettes i alt 3000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

området. De enkelte udvalgsvarebutikker i området må ikke overstige 1000 m2.

Der kan maks. indrettes et bruttoetageareal på 7000 m2 til særlige

pladskrævende varegrupper og de enkelte butikker ikke overstiger 5000 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 4 Langeskov.

Der må ikke indrettes dagligvare butikker i området.

322/340


323/340


7.E.5 Industrivej vest

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

7.E.5

Industrivej vest

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Rumfanget pr. ejendom må ikke

overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til produktionsvirksomhed. Der kan i området kun opføres

bygninger til kontor, beboelse og lignende der hører til den enkelte

virksomheds drift og administration.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 12 m.

Lokalplan nr. 14 Langeskov.

324/340


7.E.6 Industrivej nord

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Forslag

7.E.6

Industrivej nord

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 40. Det samlede rumfang må ikke

overstige 2 m3 pr. m2 grundareal

Erhvervsområde til lettere industri−, lager− og herunder udvalgsvarebutikker

og boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Der kan højst indrettes i alt 3000 m2 bruttoetageareal til butiksformål indenfor

området. De enkelte udvalgsvarebutikker i området må ikke overstige 1000

m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og

ikke højere end 8,5 m.

Lokalplan nr. 28 Erhvervsområde Langeskov By.

325/340


7.E.7 Røjrup sø

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.E.7

Røjrup sø

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Erhvervsområde til til parkering i tilknytning til eksisterende virksomhed.

Der må ikke opføres ny bebyggelse.

Lokalplan nr. 28 Erhvervsområde Langeskov By.

Der etableres et beplantningsbælte over mod Røjerup sø.

326/340


7.E.8 Mariesmindevej

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Bebyggelsesprocent

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens

udformning

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.E.8

Mariesmindevej

Erhvervsområde

Byzone

Byzone

Langeskov

Maks. bebyggelsesprocent pr. ejendom 50. Rumfanget pr. ejendom må ikke

overstige 3,3 m3 pr. m2 grundareal.

Erhvervsområde til produktionsvirksomhed, rasteanlæg og servicevirksomhed.

Der kan i området kun opføres bygninger til kontor, beboelse og lignende der

hører til den enkelte virksomheds drift og administration. Grunde på ikke under

3000 m2.

Der må indrettes en dagligvarebutik i området med et bruttoetageareal på maks

500 m2.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 12 m.

Lokalplan nr. 50 Erhvervsområde Langeskov Syd.

Der skal etableres 10 m beplantningsbælte mod øst og syd.

327/340


328/340


7.E.9 Kompressorstation ved Omfartsvejen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.E.9

Kompressorstation ved Omfartsvejen

Erhvervsområde

Landzone

Landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 50.

Arealanvendelse

Erhvervsområde til tekniske anlæg såsom kompressorstation m.v

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5

m.

329/340


7.F.1 Fritidsområde Langeskov

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.F.1

Fritidsområde Langeskov

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Kolonihavehuse på maks. 10 m2.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Offentligt område med kolonihaver og grønt område.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Der skal udarbejdes en samlet beplantningsplan for området. Der skal sikres en

sammenhængende stiforbindelse i området med tilslutning til øvrige

stiforbindelser.

330/340


7.F.2 Børmoseområdet, Bakkegårdsskolen og

Langeskovhallen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Forslag

7.F.2

Børmoseområdet, Bakkegårdsskolen og Langeskovhallen

Rekreativt område

Byzone

Byzone

Langeskov

Fritidsområde til spejderaktiviteter, og faciliteter i tilknytning hertil, samt en

helårsbolig.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Hovbanken gælder for en del af området.

331/340


7.F.3 Røjerup mose

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Forslag

7.F.3

Røjerup mose

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Langeskov

Offentligt grønt fritidsområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

332/340


7.F.4 Støjvold Langeskov øst

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Forslag

7.F.4

Støjvold Langeskov øst

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Langeskov

Støjvold.

Området udlægges til støjdæmpende foranstaltninger som en støjvold.

Lokalplan nr. 58 Boligområde ved Langeskov øst.

333/340


7.F.5 Golfbane, Rønninge

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Lokalplaner

Notat

Forslag

7.F.5

Golfbane, Rønninge

Rekreativt område

Landzone

Landzone

Langeskov

Fritidsområde med golfbane.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse herunder klubhus. Indretningen af golfbanen skal ske med respekt for

de landskabelige værdier i kulturlandskabet omkring Rønninge.

Lokalplan nr. 66 Golfbane ved Rønninge.

Der skal udarbejdes en samlet landskabsplan for området. Skovområder, levende

hegn, samt sten− og jorddiger skal så vidt muligt bevares.

334/340


7.O.1 Pilegårdsskolen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.O.1

Pilegårdsskolen

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 20.

Arealanvendelse

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Offentligt område med skole, børnehave, kirke idrætsanlæg og

grønt område.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere

end 8,5 m. Kirke og evt. hal ikke højere end 15 m.

Byplanvedtægt nr. 3 Langeskov gælder for en del af området.

335/340


7.O.2 Pileby Børnehave

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.O.2

Pileby Børnehave

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 40.

Arealanvendelse

Offentligt område med børnehave.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5

m.

Lokalplaner

Lokalplan nr. 52 Langeskov.

336/340


7.O.3 Birkelund Bulderby

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.O.3

Birkelund Bulderby

Område til offentlige formål

Byzone

Byzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 40.

Arealanvendelse

Offentligt område med børnehave, plejecenter og ældrevenlige boliger.

Bebyggelsens udformning Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og ikke højere end 8,5

m.

337/340


7.O.4 Børmoseområdet, Bakkegårdsskolen og

Langeskovhallen

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse generelt

Fremtidig zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Forslag

7.O.4

Børmoseområdet, Bakkegårdsskolen og Langeskovhallen

Område til offentlige formål

Byzone

By− og landzone

Langeskov

Bebyggelsesprocent Maks. bebyggelsesprocent for området 15.

Arealanvendelse

Byggeforhold

Bebyggelsens udformning

Lokalplaner

Notat

Offentligt område med skole, Idrætscenter, svømmehal,

tandplejeklinik reakreative områder samt institutioner der kan

indpasses i området. I området kan indrettes liberale erhverv samt

detailhandel.

Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig

tagetage og ikke højere end 8,5 m. Hallen ikke højere end 12 m.

Lokalplan nr. 18 Offentligt område i Langeskov gælder for en del af

området.

Vejbyggelinie Odensevej.

338/340


339/340


7.O.5 Bytoften

Status

Plannummer

Plannavn

Anvendelse

generelt

Fremtidig

zonestatus

Zonestatus

Plandistrikt

Arealanvendelse

Byggeforhold

Notat

Forslag

7.O.5

Bytoften

Område til offentlige formål

Landzone

Landzone

Langeskov

Offentligt område med oldtids− og naturområde.

Området må ikke bebygges ud over mindre bygninger med tilknytning til området

anvendelse. Bebyggelsen skal gives en ydre udformning, så der opnås en god

helhedsvirkning med omgivelserne.

Der kan etableres stiforbindelse til rastepladsen. Der kan etableres

parkeringspladser i fornødent omfang.

340/340

More magazines by this user
Similar magazines