Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder - ATV - Jord og ...

atv.jord.grundvand.dk

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder - ATV - Jord og ...

Direktivet og miljømålsloven

Miljøcenter Roskilde

Direktivets overordnede

formål er at fastlægge en

ramme for beskyttelse af

vandløb og søer,

overgangsvande,

kystvande og grundvand

Miljømålsloven

- Senest den 22. december 2015 skal alt overfladevand

og grundvand have opnået en god tilstand

- Tidsfristforlængelse og lempede mål.

- Vandforekomster (vandløb, søer, kystvand, grundvand)

More magazines by this user
Similar magazines