hvordan indbygger vi kvaliteten af vore undersøgelser i planlægning ...

atv.jord.grundvand.dk

hvordan indbygger vi kvaliteten af vore undersøgelser i planlægning ...

HVORDAN TÆNK MERE, INDBYGGER ANALYSÉR VI FÆRRE KVALITETEN PRØVER AF OG VORE

UNDERSØGELSER GRAV/PUMP MINDRE I PLANLÆGNING OG

BESLUTNING?

Christian Grøn, Jesper Overgaard, Henrik Madsen, Lars Michael og

Lizzi Andersen, DHI

Jens Strodl Andersen, EnviroStat

Undersøgelser frem for afværge – State of

the Art

ATV MØDE på Radisson SAS, Odense,

20. maj 2009


Hvorfor?

2.2

mill

0.9

mill 0.3

mill


Usikkerhed som basis hjælper os til at finde

balancen

Afværgeomkostninger

Undersøgelsesomkostninger

med den fornødne og besluttede beskyttelse af

mennesker og miljø


Og med at undgå tidens mest meningsløse

spørgsmål

‣Hvor mange prøver skal jeg tage?

•Meningsløst fordi:

‣Vi ikke kender koncentrationsniveau

‣Vi ikke kender variabilitet

‣Vi ikke kender usikkerhed


Svaret afhænger af afstanden til grænseværdien


Svaret afhænger også af materialets variabilitet


Og svaret afhænger af undersøgelsessikkerhed


Spørg i stedet:

‣ Hvor sikker skal jeg være på hvad?

• Det kan oversættes til:

‣ Hvor godt skal jeg undersøge?


Det fundamentale og beregningen

Antal

prøver

Gennemsnit

Kriterium

Beskyttelseszone

Koncentration

95 %

accept

x

x + 1, 6× s

0,95


,95%

0,65


, 65 %


Hvad skal der til for at nå til usikkerhedsbaserede

undersøgelser?

• Nogle beslutninger

o om inddragelse af undersøgelsesusikkerhed og om nødvendig

undersøgelsessikkerhed

• Nogle redskaber til brug uden den store statistik eksamen:

o til undersøgelsesplanlægning,

o til beregning og

o til undersøgelsesrapportering

• En beslutning mere

o om grænsernes rette værdier


Redskab til jord

• Geostatistikværktøjet

MBGeoStat

• Baseret på freeware

programmet R

• Pakket ind i Excel

• Giver:

o Beregnede koncentrationskonturer

o Konturer for sandsynlig

overholdelse af kriterium

o Simulering og

planlægningsfunktion


Og ude i virkeligheden

• Eksempel fra en by i provinsen først i foredraget

• Eksempel fra skydebane på Sjælland:

Kontur for overholdelse af 40 mg

bly/kg med 95 % sikkerhed

Prædikterede værdier som ikke med 95% sandsynlighed er 40

Kontur for overholdelse af 40 mg

bly/kg med 65 % sikkerhed

Prædikterede værdier som ikke med 65% sandsynlighed er 40

Y - koordinat (m)

-500 0 500 1000

22 24 26 28 30 32 34 36

Y - koordinat (m)

-500 0 500 1000

34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5

0 500 1000 1500 2000

X - koordinat (m)

0 500 1000 1500 2000

X - koordinat (m)


Redskab til grundvand

• Grundvandsværktøjet 3D-GV

• Baseret på 3D analytisk

transport USGS freeware

model

• Tilføjet usikkerhedsanalyse

baseret på Monte Carlo

simulering

• Pakket ind i Excel

• Giver:

Beregnede Konturer for koncentrationer overholdelse Konturer for overholdelse af uden 0,001 af 0,001 tilbageholdelse mg ethylbenzen/L, og XY nedbrydning

plan XY plan

Konturer for overholdelse af 0,001 mg ethylbenzen/L, XZ plan, lagt i

strømningsretningen

Konturer for overholdelse af 0,001 mg ethylbenzen/L efter reduceret

Konturer for overholdelse af 0,001 mg ethylbenzen/L efter 4 supplerende

usikkerhed på hydraulisk ledningsevne og gradient, udbredelsesretning

prøver, koncentration vist i mg/L

samt 4 supplerende målinger

o Beregnet koncentrationskontur

i fane 3D

o Konturer for sandsynlig

overholdelse af kriterium

o Simulering og

planlægningsfunktion

Konturer for overholdelse af 0,001 mg ethylbenzen/L, YZ plan, 1 års

transport fra kilden (20 m)


Og ude i virkeligheden

• Eksempel fra grundvandsmagasin på Lolland:

,


Forslag til usikkerhedsbaserede strategier


Hvad skal der mere til for at nå til

usikkerhedsbaserede undersøgelser?

• Nogle beslutninger

o om inddragelse af undersøgelsesusikkerhed og om nødvendig

undersøgelsessikkerhed

• Redskaberne

o Nogle praktiske afprøvninger

• En beslutning mere

o om grænsernes rette værdier


Konklusion

• Med usikkerhedsbaserede undersøgelser opnås:

o Kendskab til sikkerhed i beslutninger

o Fleksibilitet til at tilpasse undersøgelsesomfang

svarende til det nødvendige

o Incitament til bedre undersøgelser, hvis nødvendigt

o Redskaber til at balancere undersøgelser overfor

afværge

• Ulemperne er:

o Mere krævende kommunikation af resultater og

beslutninger

o Omkostninger og ulemper ved skift i metoder og

tankegang


Og uden disse intet projekt

Miljøstyrelsen ved:

• Kim Dahlstrøm, Arne Rokkjær og Ole Kiilerich

Medforfatterne

Data fra feltundersøgelser og modelsimuleringer ved:

• Torben Sonnenborg, Peter Engesgaard og Karsten Høgh Jensen,

Geologisk Institut, Københavns Universitet

• Annnette Grarup, Skude & Jacobsen A/S

• Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S

• Jussi Laiho, AEL

• Mads Georg Møller, Rambøll

• Tage V. Bote og Torben Højer Jørgensen, COWI


Vil du vide mere?


Ekstra til spørgsmål


MBGeoStat geostatistik muligheder


Hvorfor ikke geostatistik til poreluft


Samlet forslag til usikkerhedsbaserede beslutninger

Datagrundlag Resultat Beslutningssikkerhed Kommentar

65 % 95 %

Ét

analyseresultat

Sandsynlighedsbaser

et beslutning er ikke

Flere resultater

for et materiale,

tidslig variation

lille

Flere resultater

for et materiale,

tidslig variation

stor

Flere resultater

for et område,

immobilt

materiale


0,65


0,950,95


0,95


400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

mulig

Kan for eksempel

benyttes for på

forhånd fastlagt

prøvetagningsfelt på

forurenet grund

Kan for eksempel

benyttes for et antal

målepunkter for

poreluft på forurenet

grund

Kan for eksempel

benyttes for jorden på

en forurenet grund

Flere resultater

for et område,

mobilt materiale

Kan for eksempel

benyttes for

grundvandet på en

forurenet grund

More magazines by this user