Arsenik og gamle frugtplantager - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Arsenik og gamle frugtplantager - ATV - Jord og Grundvand

Arsenik og gamle

frugtplantager

Lisbeth Bergman


- begynder i 2006,

- hvor en køber

undersøger sin

kommende

grund, fordi den

ligger ved siden

af en opfyldt

mergelgrav.


Før oprensning


Afgravning påbegyndt….


..og der graves…..


..og graves…


Arsenik og gamle frugtplantager

Betyder det, at alle frugtplantager er forurenede?

Teknologiudviklingsprojekt:

Formål : At undersøge anvendte bekæmpelsesmidler

med potentiale for akkumulering i jorden –

hvornår har de været brugt ?, i hvilke kulturer ?

i hvilke mængder ? Og udgør de en

jordforureningsrisiko ?

Rådgiver Stefan Outzen, Outzen Pro

Katrine Smith, Miljøstyrelsen

Lisbeth Bergman, Region Sjælland


Arsenik og gamle frugtplantager

• Historisk beskrivelse af frugtavlens

historie fra sidst i 18- tallet op til midten

af 1970’erne.

• Anvendte stoffer og mængder

• Antal, størrelser og geografisk fordeling

• Belastningsberegninger

• Resultater af gennemførte undersøgelser


Arsenik og gamle frugtplantager

Stoffer

Stof

Start Ophør Afgrøde

Bordeauxvæske 1895 1980 Alle

Schweinfurtergrønt 1890 1925 Æbler

Blyarsenat 1900 1952 Æbler, pærer, kirsebær og

blommer (visse sorter)

Zinkarsenat 1944 1952 Æbler, pærer, kirsebær og

blommer (visse sorter)

DDT 1945 1970 Alle (mest i hindbær)


Udbringning med tøndesprøjte 1929


Udbringning med motorsprøjte 1955

Outzen Pro


Arsenik og gamle frugtplantager

Årlig belastning af øverste 25 cm

Bekæmpelsesmiddel

Anvendel

sesperiode

Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) As (mg/kg) DDT (mg/kg)

Schweinfurtergrønt 1867-1925 0,69 – 1,04 0,61 – 0,81

Blyarsenat 1920-1952 7,16 – 8,46 1,84 - 2,59

Bordeauxvæske 1890-1945 9,55

Bordeauxvæske 1945-1990 2

DDT 1945-1970 0,25


• Konklusion

I frugtplantager i drift i en

periode på 10 år eller mere før

1952 kan der være en risiko for

overskridelser af

jordkvalitetskriteriet for arsen

og bly.

I frugtplantager i drift over en

kortere årrække op gennem

1950’erne og 1960’erne kan der

være risiko for overskridelse af

jordkvalitetskriteriet for DDT


• Arealer

Hvor store arealer ?

10.000 ha

1700 - 8000 brug

Flest på Fyn, Lolland-

Falster og Sjælland, lidt i

øst/midtjylland og stort set

intet i nord- og

sønderjylland.

Kan det nu passe ??


Arsenik og gamle frugtplantager

• Blev sprøjteplanerne fulgt ??

• Vi har undersøgt 4 frugtplantager:

• Guldborghave frugtplantage på Lolland

• Gl. Hestehauge frugtplantage i Svendborg

• Bjert frugtplantage ved Kolding

• Mathiesens planteskole i Korsør


Arsenik og gamle frugtplantager

Middelkonc. Mg/kg TS i jordoverfladen

Arsen Bly Kobber

Guldborghave 40 195 314

Gl. Hestehauge 16 68 77

Bjert 7 30 32

Mathiesens


TUP-frugtavl

• Rigtigt mange plantager har ikke fulgt

sprøjteplanerne

• De store pionerer contra de små

hobbybetonede brug

• Saftproduktion contra frugt direkte til spisning

• Fyn/Sjælland/øerne contra Jylland


Arsenik og gamle frugtplantager

Vi er nødt til at undersøge flere lokaliteter

for at få svar!


Udenlandske erfaringer

General Information

about Arsenic and Lead in Soil

Publication #06-09-048

Arsenic and lead may be in the soil in your

yard, childcare,

school, or nearby park or camp. This guide

can help you

identify actions you can take to protect

children in your care,

your employees, and yourself from this soil

pollution


Arsenik og gamle frugtplantager

Miljø- og sundhedsrisiko

• Kan jordforurening med arsen udgøre en

grundvandsrisiko?

• Optages arsen i frugt, der dyrkes på

arsenforurenet jord?

• Hvor biotilgængeligt er arsen?

• Hvad med undtagelsen i jordforureningsloven ?


Biotilgængelighed

• Formål

• At undersøge om der optræder reduceret

bioopløselighed af arsen i forurenet jord fra

gamle frugtplantager.

• I hvilken grad vil arsen bioopløses og dermed blive tilgængelig for

optag i mennesker ?

• Kan bioopløseligheden indgå i en risikovurdering af om der kan

tillades højere forureningskoncentrationer og dermed mindre

behov for oprensning ?

More magazines by this user
Similar magazines