Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og ...

atv.jord.grundvand.dk

Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune - ATV - Jord og ...

Tilsyn med belægninger og

olieudskillere

- i relation til jordforurening

Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen,

Slagelse Kommune

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Indhold

1. Præsentation af Slagelse Kommunes kampagne

2. Resultater fra undersøgelserne af olieudskillere

3. Erfaringer fra kampagnen

4. Anbefalinger til tilsynet med olieudskillere

5. Tilsyn med belægninger v/ Martin Pedersen

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Jordforureningskampagne 2010-2011

Kampagnens overordnede formål:

• Kvalificere det almindelige miljøtilsyn med

belægninger, olieudskillere og tankanlæg

• Opspore pågående forurening fra aktive

virksomheder

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Kampagnens indhold

• Traditionelt miljøtilsyn

• Registrering af aktiviteter i tilknytning til installationerne

• Gennemgang af inspektioner og tæthedsprøvninger

• Gennemgang af tømningsrapporter

• Gennemgang af beholdnings- og forbrugsregnskaber

• Udtagning af jordprøver på 21 udvalgte virksomheder

Ved fund af forurening:

• Historisk gennemgang

• Tæthedsprøvning

• Påbud om undersøgelser/oprensning hvis hjemmel

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Udvalgte virksomheder

Virksomhed Adresse Type

Tankgrave

undersøgt

Udskiller

undersøgt

OK a.m.b.a. Akacievej 1 Benzinstation 1 1

Shell Service v/ Leif B Olsen Jernbanegade 28 Benzinstation 2 2

Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Mariendals alle 34 Benzinstation 2 2

A/S Dansk Shell Skovvej 30 Benzinstation 1 1

A/S Dansk Shell Smedegade 34 Benzinstation 1 2 1

Uno X Sorøvej 1 Benzinstation 1 1 2

Q8 - Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Næstvedvej 3 Benzinstation 2

OK a.m.b.a. Sorøvej 27 Benzinstation 1 1 2

Jet Sorøvej 37 Benzinstation 1

A/S Dansk Shell Strandvejen 49 Benzinstation 2 1 2

Statoil A/S Tårnborgvej 78 Benzinstation 2 2

Uno X Tårnborgvej 128 Benzinstation 1 1

Pava Center Vestsjælland Elmedalsvej 3 Undervognsbehandling 2

Elmann Biler A/S Dinitrol Industrivej 17 Undervognsbehandling 1 2

JAN HANSEN. SLAGELSE ApS Teknikvej 1 Undervognsbehandling 1 1

Slagelse Kommunale Entreprenørservice Dalsvinget 13 Entreprenør 1 1 1

O K AUTO RENS Holbækvej 14 Autoværksted 1

Nordisk Dæk Import A/S Skovsøvej 4 Autoværksted 1 1

Nilpeter Aps. Elmedalsvej 20 Maskinfabrik 3

Stena Jern og metal Kalundborgvej 56 Produkthandel 1 6

SK Forsyning Idagårdsvej 5 Stort olieoplag 1

I alt 17 22 23

Belægning

undersøgt

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Undersøgelsens resultater - udskillere

Olieudskillere

Forur

enet Rent Forurening

Olieudskilleren

utæt

Sagsstatus

16000 mg/kgTS gasolie /

Entreprenør Tankanlæg 1 1000 kg olie Sandsynligvis Forurening planlagt fjernet

Benzinstation

Vaskehal???

(uafklaret) 1 1

2700 mg/kgTS gasolie /

500 kg olie Sandsynligvis Del af en større forureningssag

Tankanlæg/påfyld

2800 mg/kgTS benzin og gasolie /

Benzinstation ning/salgsplads 1 500 kg olie/benzin Rep. i 2003 Del af en større forureningssag

Benzinstation Vaskehal 1 1

2300 mg/kgTS benzin og motorolie/

100 kg olie/benzin Ja Forureningen er bortgravet

Autoværksted

Undervognsbehandling

1

2600 mg/kgTS terpentin /

50 tons jord Ja Forureningen er bortgravet

Autoværksted

Vaskeplads/

værksted 1

3800 mg/kgTS petroleum og motorolie /

20 kg olie Ja Forureningen er bortgravet

Benzinstation

Påfyldning/

salgsplads 1 1 2200 mg/kgTS benzin og gasolie Nej Afsluttet - manglende hjemmel

Benzinstation

Påfyldning/

salgsplads 1 250 mg/kgTS gasolie Rep. i 2003 Afsluttet - manglende hjemmel

Benzinstation Salgsplads 1 110 mg/kgTS benzin og gasolie Rep. i 2008 Afsluttet - manglende hjemmel

Benzinstation Salgsplads 1 200 mg/kgTS benzin og gasolie

Ja, over

væskestand Afsluttet - manglende hjemmel

Produkthandel Oplagsplads 1 89 mg/kgTS motor/smøreolie Vides ikke Del af en større forureningssag

Autoværksted Vaskeplads 2

Autoværksted Vaskeplads 1

Autoværksted Vaskeplads 1

Benzinstation Salgsplads 1

Benzinstation Salgsplads 1 Kraftig forurenet

Benzinstation Salgsplads 2 Moderat forurenet

I alt Miljø og Natur

11 11 Ikke forurenet www.slagelse.dk


Konklusioner

• Forurening ved 11 ud af 22 olieudskillere

• 6 ud af 22 olieudskillere aktuelt utætte

• Yderligere mindst 3 olieudskillere utætte indtil de blev repareret

- uden myndighedsindblanding

• 5 større forureninger fra udskillere – 2 i tilknytning til tankanlæg

• Omfattende forurening fra andre kilder fundet på 3 lokaliteter

• Ressourcekrævende og langvarige sager

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Erfaringer med tæthedsprøvninger

• Tæthedsprøvninger foregår ofte med måleudstyr med for ringe

nøjagtighed (normkrav: < 1mm).

• Prøvningsrapporter er ofte mangelfulde:

- entydig identifikation af udskiller

- afpropning af anlæg under prøvning / hvilken del der er testet

- målemetode og –nøjagtighed

- visuel inspektion

• Udskillere er blevet repareret uden at myndighederne er blevet

orienteret

• Det kan være umuligt at afproppe udskilleranlægget så

rørtilslutningerne er omfattet - ofte er kun brøndkeglen testet

• Der korrigeres stort set aldrig for grundvandstryk

• Normens tæthedskrav svarer typisk til en udsivning på 3-6 liter/time

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Eksempel på prøvningsrapport

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Anbefalinger

Jordprøver er et rigtigt godt supplement til det traditionelle tilsyn

med olieudskillere.

• Det bør overvejes at filtersætte boringerne

• Vær kritisk overfor tæthedsprøvninger af olieudskillere

• Stil krav til udførslen og afrapporteringen af tæthedsprøvninger

• Overvej alternativer til DS455-normen og om normens

tæthedsgrænse er god nok

• Overvej at skærpe eller præcisere anmeldepligten

Miljø og Natur

www.slagelse.dk


Tak for opmærksomheden

Miljø og Natur

www.slagelse.dk

More magazines by this user
Similar magazines