Lading arkitekter + konsulenter A/S afholder studierejse til ... - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Lading arkitekter + konsulenter A/S afholder studierejse til ... - Byg-Erfa

Lading arkitekter + konsulenter A/S afholder studierejse til Frankfurt

"Ressourcebevidst byggeri" - Studierejse til Frankfurt -

Commerzbank, boliger, skoler m.m.

Arrangeret af: lading arkitekter + konsulenter A/S

fra torsdag den 26.4 til lørdag den 28.4.2007

Temaet for studierejsen er bygninger med lavt energiforbrug - fra store

erhvervsbyggerier over skoler til boliger og rækkehuse, med meget

forskellige arkitektoniske udtryk.

Pris 8.800 kr excl. moms, der dækker fly, hotel (eneværelse) med

morgenmad, bus, guide og rundvisninger samt en middag.

Frokost m.m. vil blive faktureret særskilt efter turen.

Min. deltagerantal 18, max. 36.

Tilmelding senest den 8. marts 2007 til info@ladingarkitekter.dk

Torsdag den 26 . april

D i e A r c h e

1990. Joakim Eberle

Architectur.

Bygningskompleks med

kontorer, trykkeri,

institutioner m.m. samt

restaurant.

S c t . J a c o b S i e d l u

n g

2002. Faktor 10

Achitekten Etagebyggeri

som passivhuse.

Omkostningerne er holdt

nede ved at bruge

elementbyggeri

S k o l e b y g g e r i

Muligvis denne passivhus

skole, eller et byggeri af

Behnisch Architekten

F r e i e Wa l d o r f S c h

u l e

2001. Plus+ Architekten

Skole, værksteder og

atelier. Skolebyggeri med

sund fornuft.

Fredag den 2 7. april

D a s K o m f o r t H a u s

2004. Altmann- Zimmer

Architekten

Bolig/erhvervshus - en

kompakt bygningskrop med

glasfacader.

Første infill passivhus.


P a s s i v h u s i n s t i t u t

t e t

Passivhus-instituttet arbejder

med forskning og rådgivning

omkring passeivhuse - dvs.

huse med et meget lavt

energiforbrug. Bernhard

Kaufmann fortæller om

byggeteknik og

målemetoder.

Lørdag den 28 . april

C o m m e r z B a n k

R æ k k e h u s

Architekturbüro Zielke

Rundvisning i

passivrækkehus ved

arkitekt Georg Zielke, der

både har tegnet og bygget

husene, og dermed også

ved meget om kuldebroer

og samlingsdetaljer.

1997. Foster & Partners

Verdens første bud på en

bæredygtig skyskraber.

Naturlig ventilation i 60

etager, vinterhaver, fleksibel

indretning - og fantastisk

udsigt!

More magazines by this user
Similar magazines